X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35292
Przesłano:
Dział: Języki obce

Talking about your family - scenariusz lekcji jęz. angielskiego w kl. I gimnazjum

Scenariusz lekcji z języka angielskiego - Talking about your family
Poziom: podstawowy
Klasa: I gimnazjum
Czas: 45 minut
Temat: Talking about your family

Pomoce:
podręcznik „ Inspiration 1” wyd. Macmillan, magnetofon, kaseta, ćwiczenia xero, obrazki rodziny królewskiej

Cele lekcji:

Uczeń potrafi:

1.Nazwać członków rodziny i opowiedziec o ich hobby
2.Narysować drzewo genealogiczne brytyjskiej rodziny królewskiej
3.Odpowiedzieć na pytania na podstawie wysłuchanego dialogu
4.Opowiedzieć o swojej rodzinie lub rodzinie kolegi
5.Dokonać samooceny swoich umiejętności

Formy pracy:
Praca indywidualna, praca w parach

Metody pracy:
podejście komunikacyjne
techniki poprzedzające słuchanie
uzupełnianie luk
wizualizacja

Tok lekcji:

1.Nauczyciel informuje uczniów czego dowiedzą się na dzisiejszej lekcji ( element oceniania kształtującego)

2.Nauczyciel podchodzi do poszczególnych uczniów z pudełkiem z którego każdy losuje karteczkę ze słówkiem angielskim ( mum, dad, uncle, aunt, niece, nephew, mother-in-law itd. ) i mówi po polsku co oznacza dane słowo. Jeśli słowo jest nieznane, nauczyciel podaje jego definicję po angielsku. Uczniowie zgadują co to znaczy.

3.Nauczyciel rozdaje cwiczenie xero w którym należy pogrupowac słowa według płci (załącznik 1)

4.Uczniowie korzystają z podręcznika ( str.14), ustnie opisują obrazek, następnie zamykają książki i na podstawie wysłuchanego dialogu odpowiadają na pytania przygotowane przez nauczyciela (załącznik 2)

5.Nauczyciel inicjuje rozmowę na temat brytyjskiej rodziny królewskiej zadajac pytania: „ What's the name of the British Queen?”, „ What's her husband's name?”, „ Has she got any children?” „ Who is Prince William?” Następnie nauczyciel rozdaje uczniom kartki z informacjami o rodzinie królewskiej ( załącznik 3). Uczniowie w parach rysują drzewo genealogiczne. Nauczyciel monitoruje pracę uczniów, a potem jeden z nich rysuje drzewo na tablicy. Nauczyciel pyta: „ Who is Charles for Queen?”, „ Who is Harry for Queen?"
Uczniowie przyklejają obrazki pod każdą osobą.

6.Nauczyciel rozdaje tabelki z informacjami na temat rodziny ( załącznik 4). Uczniowie przypominają sobie pytania: „ What's your mum's name?” „ What's her hobby?” ‘How old is she?’ itd.

Podsumowanie:

Uczniowie dokonują samooceny czego nauczyli się na lekcji ( załącznik 5) ( element oceniania kształtującego)

Praca domowa:

Na podstawie informacji z tabelki napisz około 8 zdań o swojej rodzinie lub rodzinie kolegi.

Załącznik 1:

Znajdź odpowiedniki do każdej osoby ( nazwy członków rodziny ):
FEMALE:
MALE:
dad ................................ sister
son ..............................
grandfather ................
................ aunt
grandson ....................................
father – in – law ....................................
sister-in-law

Załącznik 2:

Odpowiedz na pytania na podstawie wysłuchanego dialogu:

What's the name of Barbara's mother ?
How many brothers or sisters has Barbara got ?
Who is the son of Roman and Renata?
What are the names of Barbara's grandparents ?
Who is the family photographer ?

Załącznik 3:

Na podstawie poniższych informacji narysuj drzewo genealogiczne rodziny królewskiej

1.My name's Prince Charles, I'm queen's oldest son.
2.I'm Queen's husband Philip.
3.My name's Prince William ( ...), I'm queen's grandson.
4.I'm Prince Harry (...), queen's grandson too.
5.I'm Princess Anne, queen's daughter.
6.I'm Prince Andrew, queen's son.
7.I'm Prince Edward, queen's son too.

Załącznik 4:

Uzupełnij tabelę informacjami o swojej rodzinie i o rodzinie kolegi:

Name-
Your dad's name/ age -
His hobby-
Your mum's name / age-
Her hobby-
Your brother's / sister's name-
His / her hobby -

Załącznik 5:

Dokonaj samooceny czego nauczyłeś się na lekcji, uzupełniając poniższe informacje:
Dobrze/ Ok/ Muszę poćwiczyć

1.Znam nazwy członków rodziny
2.Potrafię narysować drzewo genealogiczne
3.Potrafię wymienić członków rodziny królewskiej
4.Potrafię zadać pytania dotyczące rodziny
5.Potrafię pracować w parze

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.