X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35248
Przesłano:
Dział: Świetlica

Sprawozdanie z pracy świetlicy

 Sprawozdanie z pracy świetlicy
w roku szkolnym 2016/2017

Świetlica w Zespole Szkół w Nacpolsku była czynna w godzinach 6.40 - 14.50.
Ze świetlicy korzystają dzieci z oddziałów 0 – VI SP i I – III Gimnazjum oraz sporadycznie z przedszkola. Na początku roku szkolnego sporządzono listy uczestników zajęć oraz zaplanowano pracę . Na zajęciach sprawdzano listę obecności.
Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej brali udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, grali w gry edukacyjne i zręcznościowe , rozwiązywali zagadki, rebusy, czytali fragmenty książek. Nauczyciele przeprowadzali pogadanki na temat problemów dzieci i młodzieży.
Prowadzone zajęcia rozwijały pamięć i koncentracje, umiejętności manualne ( układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, modelowanie) , ruchowe ( gry i zabawy na boisku szkolnym ) , muzyczne ( śpiew , rytmika , słuchanie muzyki instrumentalnej i rozrywkowej ) logiczne myślenie (gry karciane). Czas spędzony na świetlicy integrował uczniów oraz uczył zgodnej współpracy.
Wspierano uczniów w odrabianiu prac domowych, nadrabianiu zaległości oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych w trakcie lekcji.
Ćwiczono umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela, rozbudzano zainteresowania czytelnicze. Wzbogacano wiedzę i słownictwo uczniów, zachęcano do poszukiwania odpowiedzi w właściwych słownikach i encyklopediach. Rozmawiano na temat polskich zwyczajów, tradycji oraz świąt .Omawiano zasady dobrego zachowania w różnych sytuacjach życiowych. Nauczyciele starali się uwrażliwić uczniów na potrzeby zwierząt oraz wskazać wartość rodziny. Rozmawiano na temat różnych sposobów spędzania czasu wolnego, wskazywano miejsca godne odwiedzenia w najbliższej okolicy.
Wdrażano dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się
w świetlicy i na terenie szkoły oraz wyrabiano umiejętności pozytywnych kontaktów interpersonalnych. Szczególną uwagę zwracano na tolerancję i odpowiedzialność. Walczono z wulgaryzmami i dbano o język ojczysty.
Dekorowano salę świetlicową pracami wykonanymi przez dzieci. Nauczyciele pracujący w świetlicy sprawowali opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły autobusem szkolnym oraz współpracowali z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym w zakresie wymiany informacji o uczniach. Wspierali rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
W drugim semestrze uczniowie klas I-III korzystający ze świetlicy uczestniczyli w zajęciach koła czytelniczego. W ramach tych zajęć: odwiedzali bibliotekę gminną odział w Nacpolsku, poznali fragmenty literatury dziecięcej, wcielali się w postacie literackie .Podopieczni często przebywali na świeżym powietrzu: grali w piłkę na boisku szkolnym, korzystali z placu zabaw, obserwowali przyrodę. W ostatnim tygodniu nauki nauczyciele przeprowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.

Opracowała : mgr Monika Przybysiak-Opała

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.