X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35179
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji Famous people. Sławy sportu

KONSPEKT LEKCJI

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

DATA:
25 marca 2014
SZKOŁA:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przyszpitalnymi Nr 9
KLASA:
3 b
NAUCZYCIEL:
Monika Sucharska
PODRĘCZNIK:
Bugs World 3
TEMAT:
Temat do zeszytu i na tablicę: Famous sports people. Sławy sportu.

II Cele ogólne:
Osłuchanie się z językiem angielskim
Powtórzenie nazw dyscyplin sportowych
Wprowadzenie nowego słownictwa związanego ze sportem
Poznanie sławnych sportowców i ich umiejętności
Kształtowanie motywacji do nauki języka poprzez zabawową formę zajęć

III Cele szczegółowe:
Uczeń nazywa i poprawnie wymawia nazwy sportów
Uczeń potrafi użyć poznane słowa w zabawach słownych
Uczeń rozumie proste wypowiedzi nauczyciela
Uczeń rozumie tekst słuchany i pisany, i potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu
Uczeń potrafi odczytać nazwy sportów i dopasować je do obrazków
Uczeń zna pisownie poznanych słów

IV Metody:
TPR (total physical response) – metoda reagowania całym ciałem
Metoda autolingualna (wielokrotne powtarzanie (tzw. drilling = dryl językowy), zapamiętywanie i utrwalanie danego materiału językowego
Gry i zabawy językowe

V Formy pracy:
Praca z całą klasą - chóralne powtarzanie
Praca indywidualna na forum klasy - wypowiedzi poszczególnych dzieci
Praca indywidualna i w parach - wykonywanie ćwiczeń

VI Pomoce i środki dydaktyczne:
Karty obrazkowe do demonstrowania słownictwa
Karty wyrazowe
CD 2
Podręcznik, str. 46
Zeszyt ćwiczeń, str. 42
Kserokopie ćwiczeń
Rzutnik multimedialny

VI Przebieg lekcji

1. Rozpoczęcie lekcji
a) Przywitanie klasy (Hello! Sit down!, sprawdzenie obecności)
b) Rozgrzewka językowa: Hey! What’s the weather like today?, pytanie
o pogodę; What is a day today? pytanie o dzień tygodnia- nauczyciel zapisuje datę.
c) Nauczyciel naprowadza uczniów na temat lekcji (nauczyciel zadaje pytania, czy uczniowie lubią sport i czy znają jakiś sławnych sportowców), zapisanie tematu na tablicy
d) Uczniowie zapisują temat w zeszytach

2. Prowadzenie lekcji
a) Powtórzenie nazw dyscyplin sportowych
b) Dopasowanie nazw sportów do obrazków
c) Nauczyciel zadaje pytania do poszczególnych uczniów: np.: N: Can you play tennis?
U: Yes, I can/ No, I can't
d) Uczniowie wypowiadają krótkie zdania np.: I can play basketball. I can't skateboard.
e) Nauczyciel wyświetla na rzutniku zdjęcia i nazwiska sportowców, uczniowie mówią jakie dyscypliny sportu reprezentują. Nauczyciel wyświetla nazwy sportowców- uczniowie powtarzają nazwy chóralnie i z osobna.
f) Podręcznik str. 46: Listen and match. Posłuchaj i połącz. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na wyrażenia wytłuszczone grubym drukiem, prosi aby zastanowili się co mogą oznaczać te wyrażenia.
g) Nauczyciel prezentuje nowe słowa- dopasowywanie słów do obrazków.
h) Uczniowie powtarzają na głos nowe słownictwo.
i) Zabawa: What is wrong? Nauczyciel miesza niektóre nazwy sportów z obrazkami. Uczeń wskazuje gdzie jest błąd.
j) Uczniowie wymieniają nazwiska innych znanych sportowców.
k) Podręcznik str. 46: True or false. Prawda czy fałsz. Uczniowie zaznaczają czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
l) Dla utrwalenia poznanego słownictwa uczniowie wykonują ćwiczenie 10 ze str. 42 w zeszycie ćwiczeń. Uczniowie czytają na głos uzupełnione zdania.

3. Podsumowanie
a) zabawa w kalambury- pokazywanie i odgadywanie nazw sportowców i dyscyplin
sportowych
b) opcjonalnie- krzyżówka

4. Zakończenie lekcji:
a) Zadanie i wytłumaczenie pracy domowej- zeszyt ćwiczeń str. 42 zadanie 9
b) Pożegnanie: Thank you! Close your books, pack your bags. Goodbye.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.