X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35085
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - cząstkowe, po pierwszym roku

Sprawozdanie
z realizacji planu
awansu zawodowego

Podczas realizacji założeń planu rozwoju zawodowego – awansu na stopień nauczyciela mianowanego, w roku szkolnym 2014 – 2015 starałam się sumiennie wypełniać zapisane w nim cele, zgodne z wytycznymi Karty Nauczyciela.
Rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu, mgr Anną K. i zawarcia z nią „Kontraktu” oraz zaplanowania realizacji wymogów zawartych w Karcie Nauczyciela.
Podążając wytyczonym szlakiem przez cały rok szkolny starałam się na bieżąco zapoznawać z przepisami prawa oświatowego, rozporządzeniami i wszelkimi wytycznymi stanowiącymi o obowiązkach i zadaniach, jakie stawia się nauczycielowi w jego codziennej pracy.
Ogromną pomocą i nieocenionym źródłem doświadczenia, z którego mogłam czerpać, była pomoc starszych koleżanek, które chętnie zgodziły się, abym mogła uczestniczyć w prowadzonych przez nie zajęciach. Starałam się odwiedzać koleżanki dwa razy w miesiącu, co dało dwadzieścia godzin bezcennych wskazówek dla młodego nauczyciela.
Ogromną rolę w doskonaleniu własnego warsztatu pracy były hospitacje Pani Dyrektor Katarzyny G., opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek, które zechciały poświęcić swój czas i chętnie służyły radą oraz własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi mojego sposobu pracy. W sumie dało to dziesięć godzin zajęć obserwowanych przez nauczycieli, jak również rodziców dzieci klasy 1f.
W roku szkolnym 2014 – 2015 zorganizowałam dla rodziców dzieci klasy If trzy zajęcia otwarte: „Co już potrafimy? Zegar”, „Klasowe jajeczko” oraz przedstawienie pt.:„Kiedy wiosną...”. Starałam się pozostawać w stałym kontakcie z rodzicami. Zorganizowałam pięć zebrań i trzy spotkania – konsultacje indywidualne. Poza tym spotykałam się z rodzicami uczniów z trudnościami w miarę potrzeb, nawiązując jednocześnie współpracę z pedagogiem, logopedą oraz Poradnią Psychologiczo – Pedagogiczną. Dodatkowo pozostawałam w stałym kontakcie z rodzicami poprzez sms – y oraz klasową skrzynkę mailową, która stała się miejscem przekazywania informacji i komunikacji również między rodzicami.
Starałam się integrować zespół klasowy poprzez animowanie klasowych uroczystości, wydarzeń oraz wspólnych wyjść, np. do kina, na wycieczki.
Chcąc wypełniać swoje zawodowe obowiązki jak najlepiej, starałam się poszukiwać wiedzy i rozwiązań zarówno na forach i stronach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli, jak i uczestnicząc w tradycyjnych formach szkolenia. Uczestniczyłam w pięciu kursach. Były to: Szkolenie BHP, „Sześciolatek w szkole – rozwój i wspomaganie rozwoju”, „Jak dbać o głos. Higiena aparatu mowy”, „Humor w szkole”, „Budowa statutu szkoły”. Ciekawym sposobem zdobywania wiedzy okazały się e – konferencje organizowane przez wydawnictwa edukacyjne, z których chętnie korzystałam.
Pierwszy etap rozpoczętego stażu na stopień nauczyciela mianowanego otworzył przede mną perspektywę rozwoju zarówno osobistego, jak i intelektualnego, co mam nadzieję zaowocuje doskonałym warsztatem pracy, merytorycznym przygotowaniem i rzetelnością w codziennej pracy z uczniami.

Sylwia Szafranek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.