X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34987
Przesłano:

Struś - największy ptak świata. Scenariusz zajęć dla klasy SPdP

Struś – największy ptak świata.

Grupa: 5 osobowa grupa uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Czas trwania zajęć: 60 minut.

Cel główny:
- pozyskanie wiedzy na temat podstawowych warunków hodowli strusi, działanie praktyczne – przygotowanie karmy dla ptaków, rozumienie czytanego tekstu, samodzielne wyciąganie wniosków.

Cele szczegółowe:
UCZEŃ:
- wie jakie są obowiązki hodowcy;
- wie jakie warunki potrzebują strusie do prawidłowego rozwoju;
- wie czym się żywią strusie;
- zna podstawowe informacje dotyczące strusi;
- wie jak przygotować karmę dla strusi;
- rozumie czytany tekst;
- rozwiązuje zadania z karty pracy;
- powtarza oznaczenia jednostek miar i wag, potrafi je prawidłowo usystematyzować.

Metody: obserwacja, doświadczenie, pokaz, działanie praktyczne, pogadanka, metody aktywne.
Forma pracy: grupowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: karty pracy, wiaderka, ziarno zbóż.

CZĘŚĆ WSTĘPNA:
1. Powitanie uczniów, przedstawienie tematu i przebiegu zajęć.
2. Spacer do parku zwierząt, obserwacja zachowania się strusi na wybiegu.
3. Pogadanka na temat prawidłowych warunków zoohigienicznych i zootechnicznych w hodowli strusi.
4. Przygotowanie karmy dla ptaków.
5. Karmienie strusi.
6. Powrót do sali lekcyjnej.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA:
1. Podsumowanie wycieczki do parku zwierząt.
2. Praca z tekstem: głośne czytanie tekstu przez n-la, ciche czytanie przez uczniów.
3. Wyodrębnienie z tekstu najważniejszych informacji.
4. Rozwiązywanie zadań z karty pracy.

CZĘŚĆ KOŃCOWA:
1. Podsumowanie zajęć.
2. Ocenienie pracy uczniów na zajęciach. Wyciągnięcie wniosków.
3. Podziękowanie uczniom za współpracę.

KARTA PRACY
Strusie
1. Przeczytaj poniżej tekst i odpowiedz na pytania:
Struś – ciekawostki – czy wiesz, że:
Strusie są największymi i najcięższymi ptakami na świecie. Zamieszkują półpustynie i sawanny Afryki, ponadto można je spotkać w Australii, Nowej Zelandii i w Nowej Gwinei. Coraz częściej występuję także w Polsce. Pomimo swych rozmiarów struś może biec z prędkością 70 km/h, stawiając przy tym 5 metrowe kroki. Strusie są również długowieczne mogą dożywać nawet do 75 lat. Średnica oczu strusia wynosi 5 cm. Samica składa średnio od 15 do 60 jaj a wysiaduje je głównie samiec i także on zajmuje się pisklętami. Połowa wzrostu strusia przypada na jego szyję. Strusie to ptaki, które nie latają.
Jajo strusia waży średnio 2-3 kg. W jednym jaju strusia mogłoby się zmieścić się 25-30 jaj kurzych. Aby ugotować je na twardo potrzeba 45-60 minut.
Wymagania hodowlane strusi:
- doskonale znoszą niskie temperatury;
- potrzebują dużego wybiegu, jeden dorosły ptak powinien mieć około 200 m² wybiegu;
- potrzebują pomieszczenia, w którym mogłyby schronić się na noc lub przed deszczem, najlepiej aby było to pomieszczenie drewniane, ponieważ strusie źle znoszą pomieszczenia betonowe;
- zjadają około 2 - 3 kg paszy treściwej; można je również karmić marchwią i lucerną a także zbożem – pszenicą, kukurydzą czy jęczmieniem.
W chwilach zagrożenia struś może położyć się na ziemi z głową wyciągniętą wzdłuż, stąd wzięło się powiedzenie: chować głowę w piasek jak struś.

Jaką prędkość może rozwinąć dorosły struś podczas biegu ?: ........................................
Kto wysiaduje jaja strusie ?: ........................................
Ile w jednym jaju strusia może zmieścić się średnio jaj kurzych ?: ........................................

2. Podkreśl zdania w których podane są jednostki miary i wagi.
3. Prawidłowo uszereguj jednostki:
Jednostki miary Jednostki wagi

kg, ha, cm, dag, mm, g, m, t

4. Rozpoczynając od pierwszej litery podkreśl co 5 a dowiesz się jakie można jeszcze wyróżnić ptaki nieloty:
EBACMSTIKU:........................................
NUNDASEKMNLOJPDJFSOU:........................................ POVBIKJHUNLKOPGDYTEWCBGRIBHJKNFDSEY:...................................
KYTRASHGDZWMNIUSAERAVBNOR:........................................

Opracowała: Agnieszka Dobrzyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.