X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34950
Przesłano:

Poznajemy trzy stany skupienia wody - konspekt zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych

Osoba prowadząca: Olga Strzałkowska.
Temat zajęć: Poznajemy trzy stany skupienia wody.
Cel ogólny:
• Wyzwalanie spontanicznej aktywności poprzez zabawy w wodzie;
• Zapoznanie ucznia z trzema stanami skupienia wody;
• Doskonalenie znajomości pojęć: ciepły – zimny;
• Kształcenie narządów oddechowych, rozwijanie pojemności płuc, wdrażanie do właściwej pracy przepony, kształtowanie prawidłowego oddechu (dmuchanie na lusterko);
• Stymulacja zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu, węchu;
• Nauka ćwiczenia czynności samoobsługowych.
Cele operacyjne (uczeń potrafi):
• Uczeń poznaje trzy stany skupienia wody;
• Poznaje właściwości: wody, lodu, pary;
• Wyzwala aktywność ruchową rąk;
• Doskonali znajomość pojęć: ciepły – zimny;
• Potrafi wycisnąć wodę z gąbki;
• Wyzwala aktywność poprzez zabawy z trzema stanami skupienia wody, bierze czynny udział w zajęciach.
Środki dydaktyczne:
• Środki dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć: „Porannego kręgu”, miska z ciepłą wodą, kostki lodu, lustro, gąbka, płyn do kąpieli, lusterko kosmetyczne, garnek z gorącą wodą, pojemniczki
do nabierania wody, ręcznik, wiersz J. Tuwima pt: „Lokomotywa”.
Metody:
• Metoda Porannego Kręgu, metoda M. Ch. Knill, pozytywnych wzmocnień, metoda działań praktycznych, metoda naśladownictwa.

Przebieg zajęć:
I. Rozpoczęcie zajęć:
1. „Poranny krąg” – przywitanie z uczniem:
a) przywitanie ze światełkiem,
b) sprawdzenie pogody,
c) zapach, smak, dźwięk zimy,
d) dni tygodnia.
II. Zajęcie właściwe:
1. Przedstawienie i omówienie tematu zajęć. N-l informuje ucznia
o temacie zajęć.
2. Ćwiczenia i zabawy z wodą:
• Uczeń mając przed sobą miskę z ciepłą wodą pluska rączkami
w wodzie, chlapie. N-l wrzuca do wody kubek i razem z uczniem nabierają wodę do pojemnika i wylewają. Uczeń obserwuje wodę, która wylewa się z pojemnika i wpada do miski. Słucha dźwięku przelewającej się wody.
• Do miski z ciepłą wodą n-l wrzuca gąbkę – uczeń z pomocą n-la namacza gąbkę i wyciska ją, przy czym obserwuje cieknące strumyki wody.
• Do miski z ciepłą wodą n-l dodaje płynu do kąpieli (uczeń wącha płyn). Uczeń z pomocą n-la wytwarza w misce pianę (uderza rączkami o wodę). Wytworzoną pianę razem z uczniem nakłada na dłonie, próbuje zdmuchnąć, nabiera do pojemnika.
• Usprawnianie czynności mycia rąk w ciepłej wodzie, pocieranie rączkami o siebie, otrzepywanie rąk z wody i wycieranie w ręcznik.
3. Ćwiczenia i zabawy z lodem:
• Swobodna manipulacja kostkami lodu: dotykanie, próby chwytania
i ściskania w dłoni, masaż warg kostką lodu (n-l kostką lodu obrysowuje kontur ust ucznia), próby smakowania.
N-l głośno wymienia właściwości lodu: lód jest zimny, mokry, przezroczysty, twardy, śliski.
• N-l wrzuca do ciepłej wody kostki lodu, uczeń mąci ręką, obserwuje, jak porusza się w wodzie.
• Obserwacja topniejącego lodu: n-l wrzuca do pojemnika z ciepłą wodą kostki lodu i odstawia je na bok, po jakimś czasie sprawdzają, co się stało z kostkami lodu. Podsumowanie zaobserwowanego zjawiska przez n-la.

4. Ćwiczenia i zabawy z parą:
• N-l czyta głośno wiersz J. Tuwima pt: „Lokomotywa” – uczeń skupia uwagę na czytanym wierszu. Podsumowanie wiersza przez n-la.
• N-l przystawia uczniowi do twarzy małe lusterko i uczeń dmuchając
w lusterko wytwarza na niej parę. Uczeń obserwuje zaparowane lusterko.
• Uczeń obserwuje parę uciekającą z miski z gorącą wodą, n-l trzyma ręce nad parującą wodą, jego dłonie robią się wilgotne, co daje sprawdzić dziecku. Uczeń dotyka rąk nauczyciela, n-l określa głośno właściwości pary: para jest biała, wilgotna, ciepła, nie da się utrzymać w rączkach, para zamazuje obraz lub uniemożliwia oglądanie czegoś.
• N-l stawia przed uczniem duże, zaparowane lustro, z pomocą n-la uczeń maluje na lustrze „esy – floresy”, odsłaniając najpierw lewą stronę lustra, później prawą.
• Podsumowanie: przypomnienie trzech stanów skupienia wody
i określenie ich właściwości.
III. Program specjalny Knilla.
IV. Zakończenie:
1. Pochwała dziecka.
2. Uporządkowanie miejsca pracy.

Nauczyciel prowadzący:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.