X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34949
Przesłano:

Jesienne liście - ćwiczenia i zabawy usprawniające motorykę małą, stymulujące dotyk, czucie powierzchowne w obrębie dłoni. Konspekt zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych
Osoba prowadząca: mgr Olga Strzałkowska – nauczyciel kontraktowy.
Temat zajęć: „Jesienne liście” – ćwiczenia i zabawy usprawniające motorykę małą, stymulujące dotyk, czucie powierzchowne w obrębie dłoni.
Czas trwania zajęć: 90 minut.
Cel ogólny:
• Doskonalenie wzajemnej komunikacji, porozumiewania się;
• Rozwijanie aktywności poznawczej, przybliżanie otaczającego świata – poznanie barw jesieni, darów jesieni znalezionych w parku;
• Usprawnianie percepcji dotykowej, słuchowej, węchowej;
• Stworzenie dziecku możliwości do rozwijania swobody ruchów w czasie zabaw ruchowych i rytmiczno-ruchowych;
• Wdrażanie do czynnego uczestnictwa w zabawach.
Cele operacyjne:
• Uczeń potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela;
• Uczeń potrafi wykonać stemple dłońmi na konturach drzewa;
• Uczeń zna dary jesieni znajdujące się w parku;
• Uczeń zna pory roku.
Środki dydaktyczne:
• Karton z rysunkiem drzewa; kasztany z łupinami, żołędzie, kolorowe jesienne liście, farby plakatowe, płyta z muzyką relaksacyjną, suszarka, wiersz
W. Broniewskiego pt: „Liście” (w załączeniu), piosenka pt: „Kolorowe listki”.
Przebieg zajęć:
I. Rozpoczęcie zajęć:
1. „Poranny krąg” – powitanie dziecka:
a) przywitanie ze światełkiem,
b) sprawdzenie pogody,
c) zapach, smak, dźwięk jesieni,
d) dni tygodnia.
II. Zajęcie właściwe:
1. Przedstawienie i omówienie tematu zajęć.
a) nauczyciel czyta wiersz W. Broniewskiego pt. „Liście”, następnie go omawia:
Klon ma złote liście,
Świecą się ogniście,
Jesion ma brązowe,
Zgubił ich połowę;
Dęby się czerwienią
Pół na pół z zielenią,
Olcha – żółto – siwa,
Wiatr jej liście zrywa, miesza je z innymi,
Pędzi het! Po ziemi,
Z najładniejszych liści cały park oczyści.
2. Przypomnienie informacji o porze roku jesień.
a) oglądanie przyniesionych liści – określanie ich kształtu, koloru, ciężaru, zapachu, wodzenie paluszkami po kształcie liści.
b) oglądanie kasztanów, żołędzi. Zwrócenie uwagi na fakturę, zapach, kształt.
3. Zabawy z liśćmi – improwizacja ruchowa. Nauczyciel rozrzuca liście na ucznia, uczeń odczuwa ich opadanie, a następnie:
a) zamienia się w drzewa, którymi kołysze wiatr,
b) Ukrycie pod liśćmi kasztanów, żołędzi- poszukiwanie dłońmi w misce.
c) Zabawa słuchowa: n-l szeleści liśćmi i zadaniem ucznia jest odkręcenie głowy bądź wyciągnięcie ręki w kierunku źródła dźwięku.
d) Zdmuchiwanie liści przy użyciu suszarki, podmuchy na ucznia.
e) Słuchanie piosenki pt: :”Kolorowe listki” – wystukiwanie rytmu na bębenku, uderzanie rękoma w kolana. Określanie przez n-la ruchu listków na podstawie piosenki: wirowanie, skakanie, spadanie, tańczenie, szumienie, opadanie.
4. Praca plastyczna – uczeń wykonuje stemple dłońmi na konturze drzewa przygotowanym przez n-la, używając kolorów jesiennych liści. Smarowanie dłoni ucznia kolorowymi farbami plakatowymi i wykonywanie stempli na konturze drzewa. Nazywanie odczuć po posmarowaniu dłoni farbami: zimne, mokre.
5. Omówienie wykonanej pracy plastycznej, pochwała za wkład i włożoną pracę.
III. Program specjalny / wprowadzający Knilla.
IV. Zakończenie:
1. Pochwała dziecka, nagroda.
2. Uporządkowanie miejsca pracy.
Nauczyciel prowadzący:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.