X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34927
Przesłano:
Dział: Języki obce

Podobieństwa i różnice leksykalne w języku angielskim i hiszpańskim - scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego w korelacji z językiem hiszpańskim (dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego)

Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego w korelacji z językiem hiszpańskim (klasa 1 liceum)

Temat: Podobieństwa i różnice leksykalne w języku angielskim i hiszpańskim

Klasa: 1

Liczba uczniów: 16

Czas trwania: 45 minut

Poziom językowy: język angielski: średnio-zaawansowany (B1/B2),
język hiszpański: początkujący (A1)

Cele:

- wprowadzenie słownictwa: podobieństwa i różnice leksykalne w języku angielskim i hiszpańskim ,
- wprowadzenie i omówienie pojęcia „Spanglish”
- rozwijanie sprawności mówienia,
- doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu,
- doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez współpracę w grupie.

Materiały i pomoce dydaktyczne:

- karteczki ze słownictwem
- tablica
- tablica multimedialna
- telefony komórkowe z dostępem do Internetu

Metody pracy:

• praca w parach/grupach,
• metoda komunikacyjna
• praca ze słownikiem elektronicznym
• praca przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Przebieg lekcji

1. Czynności organizacyjne – 3 min.
2. Przedstawienie tematu i celu lekcji – 3 min.
3. Podobieństwa leksykalne między językami – 10 min.

a) Wprowadzenie – podobieństwa językowe jako ułatwienie w nauce języków obcych

b) Zadanie 1- praca w grupach
Uczniowie zostają podzielni na grupy czteroosobowe. Każda grupa dostaje zestaw karteczek ze słownictwem w języku angielskim i języku hiszpańskim. Zadanie polega na przyporządkowaniu znaczeniowym słowa angielskiego do hiszpańskiego na zasadzie podobieństwa w pisowni i/lub brzmieniu. Uczniowie znają znaczenie słownictwa z którym pracują jedynie w języku angielskim, na zasadzie podobieństw łatwiej przyswajają sobie nieznany wcześniej odpowiednik hiszpański. Wygrywa grupa, która najszybciej dopasuje wszystkie leksykalne odpowiedniki. Nauczyciele sprawdzają poprawność wykonania zadania oraz dokonują objaśnienia.

4. Różnice leksykalne między językami – 10 min.

a) Wprowadzenie – zaznajomienie uczniów z pojęciem „fałszywi przyjaciele” i ewentualnymi problemami w nauce drugiego języka obcego.

b) Zadanie 2 - praca w grupach
Uczniowie otrzymują zestawy słówek w języku angielskim i hiszpańskim. Dopasowują słówka znaczeniowo na zasadzie podobieństw w pisowni lub wymowie, a następnie wyszukują w słownikach elektronicznych znaczenia poszczególnych par wyrazów w obu językach, robiąc stosowne notatki. Wygrywa grupa, która najszybciej upora się z zadaniem. Zwycięska grupa wyjaśnia różnice w znaczeniu między parami wyrazów przy pomocy nauczycieli.

5. Spanglish jako język pidżynowy - 10 min.

a) Wprowadzenie pojęcia

b) Ćwiczenie 3 – praca w parach

Uczniowie mają za zadanie rozszyfrować znaczenie kilku zdań umieszczonych na obrazkach (tablica multimedialna) w języku pidżynowym Spanglish.

6. Podsumowanie lekcji – 3 min.

Opracowała: Agnieszka Maciejewska (nauczyciel języka angielskiego)

Zadanie 1
Oportunidad – opportunity
Aventura – adventure
Inteligente – inteligent
Famoso – famous
Immediatamente - immediately
Diccionario - dictionary
Curioso – curious
Accidente - accident
Agosto – August
Libertad - liberty
Paciente - patient
Septiembre - September
Nación – nation
Terrible - terrible
Vocabulario – vocabulary
Delicioso - delicious
Salario – salary
Condición – conditio
Reunión – Reunion
Importante - important
Temporario – temporary
Imposible - impossible
Atención – attention
Probable – probable
Mortal – mortal
Miserable – miserable
Invisible – invisible
Excursión – excursion
Celebrar - celebrate

Zadanie 2
Caro - car
Dinero – dinner
Difficultad - difficulty
Embarazada – embarassed
Bombero – bomber
Carpeta – carpet
Fábrica – fabric
Soportar – suport
Librería – library
Largo – large
Ropa – rope
Actualmente – actually
Éxito – exit
Conductor – conductor
Once – once
Noticia – notice
Pan – pan
Salado – salad

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.