X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34744
Przesłano:

Mieszkańcy lasu - scenariusz zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Scenariusz zajęć

Temat: „Mieszkańcy lasu.”
Cele operacyjne
Uczeń:
• Zna wybrane gatunki zwierząt zamieszkujące polskie lasy
• Zna wybrane gatunki ptaków i ich siedliska.
• Słucha i rozpoznaje po śpiewie i głosach wybrane gatunki ptaków.
• Wie jaką role pełnią ptaki w lesie.
• Rozumie potrzebę niesienia pomocy ptakom zimą.
• Dba o karmniki w szkole.

Metody pracy
• Podające: objaśnienia, rozmowa kierowana, prezentacja multimedialna
• Praktyczne: pokaz, ćwiczenia

Formy pracy
• Praca w grupach
Środki dydaktyczne:
• Ksiązki
• Ilustracje zwierząt
• Płyta CD z odgłosami zwierząt
• Pieczątki ze śladami zwierząt
• Materiały do wykonania odlewu ( woda, gips w proszku, pojemnik do mieszania, spinacze biurowe, paski bristolu, linijka

Przebieg zajęć:
I. Zajęcia wstępne
Nauczyciel czyta fragmenty książki „Guzik” K. Arent. Szczególną uwagę zwraca na nazwy zwierząt występujące w opowiadaniu.
Prosi uczniów o wymienienie nazw zwierząt, które zapamiętali.
II. Zajęcia właściwe
Nauczyciel przedstawia ilustracje dwóch gatunków zwierząt, o których mowa była w książce. Wskazuje różnice po między tymi gatunkami gatunkami:
Sarna – samiec (kozioł) sarna – samica (koza)
Jeleń – samiec (byk) jeleń samica (łania)
Dzieci słuchają ich odgłosów. Szukają różnic.
Nauczyciel prezentuje pozostałe zdjęcia zwierząt i nagrania odgłosów
( sowa, dzięcioł , orzeł, sikorka, wiewiórka, dzik, lis).
Po zapoznaniu się z nazwami zwierząt prowadzący informuje uczniów, że można rozpoznać zwierzęta po śladach i tropach.
Nauczyciel wyjaśnia, że:
Tropy - to odciski kończyn pozostawione na podłożu
Ślady - to żerowiska, nory, miejsca walk, odchody, skorupka jajka ptasiego, zostawiona sierść zwierzęca, rozłupana skorupka orzecha. itp.

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i rozdaje im tacki z piaskiem oraz silikonowe pieczątki z odciskami stóp.
Każda z grup wykonuje ślad na piasku i sporządza odlew z gipsu w celu utrwalenia tropu.
III. Zajęcia końcowe.
Porządkowanie sali, Uczniowie dzielą się swoimi spostrzeżeniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.