X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34734
Przesłano:
Dział: Ankiety

Trudnosci wychowawcze

KWESTIONARIUSZ ANKIETY SKIEROWANY DO RODZICÓW
DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

Szanowni Państwo!
Ankieta dotyczy:„Trudności wychowawczych dzieci w wieku wczesnoszkolnym i sposobów ich rozwiązywania przez rodziców”. Celem badań jest poznanie, z jakimi trudnościami wychowawczymi borykają się rodzice dzieci we wspomnianym okresie rozwojowym oraz w jaki sposób je rozwiązują. Badania mają charakter anonimowy i posłużą jedynie celom naukowym. Proszę Państwa o szczere odpowiedzi, gdyż tylko takie mają wartość naukową. Właściwą – Państwa zdaniem – odpowiedź proszę zaznaczyć ( wpisać obok odpowiedzi ) X lub wpisać ją samodzielnie.
Dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

1. W jaki sposób rozumie Pan/i pojęcie „wychowanie”? (można zaznaczyć jedną odpowiedź)
a) Wychowanie to świadome i celowe działalnie pedagogiczne, zmierzające do osiągnięcia względnie trwałych skutków (zmian rozwojowych) w osobowości wychowanka
b) Wychowanie to przygotowywanie dziecka do dorosłego i samodzielnego życia
c) Wychowanie to przekazywanie dziecku najważniejszych wartości życiowych i pozytywnych norm moralnych
d) Wychowanie to kształtowanie osobowości dziecka
e) Inaczej – jak?

2. Z jakich źródeł najczęściej czerpie Pan/i wiedzę na temat wychowania? (można zaznaczyć max 2 odpowiedzi)
a) Książki
b) Prasa
c) Internet
d) Telewizja
e) Rodzice
f) Znajomi
g) Inne źródło – jakie?
3. Jakimi metodami wychowawczymi najczęściej posługuje się Pan/i w procesie wychowania? (można zaznaczyć max 2 odpowiedzi)
a) Metodą modelowania
b) Metodą nagradzania
c) Metodą karania
d) Metodą zadaniową
e) Metodą perswazji
f) Dyskutowaniem i wyjaśnianiem

4. Jakimi nagrodami najczęściej posługuje się Pan/i w procesie wychowania?
a) Pochwałą
b) Przytuleniem
c) Przyznawaniem dodatkowych przywilejów
d) Kupnem słodyczy
e) Kupnem książek i zabawek
f) Dawaniem pieniędzy
g) Innymi – jakimi?

5. Jakie kary najczęściej wykorzystuje Pan/i w procesie wychowania? (można zaznaczyć max 2 odpowiedzi)
a) Odmawianie przyjemności
b) Odebranie przywilejów
c) Zakaz wyjścia do kolegów/oglądania bajki
d) Krzyk
e) „Klaps”
f) Innymi – jakimi?

6. Proszę o znaczenie jednego stwierdzenia, które w największym stopniu określa Pana/i stosunek do dziecka:
a) Akceptuję dziecko takie, jakie jest, z jego wadami i zaletami oraz możliwościami umysłowymi; często okazuje mu uczucia i chwalę je; lubię spędzać z nim czas
b) Kupuję dziecku prezenty, zaspokajam jego potrzeby, jednakże nie mam czasu, aby spędzać z nim czas; mamy słabą więź emocjonalną; kontakt z dzieckiem mnie męczy i nie sprawia mi przyjemności
c) Uznaję prawa dziecka, szanuję je; akceptuję indywidualność mojego dziecka; kieruję dzieckiem poprzez podsuwanie mu sugestii; moje dziecko wie, czego od niego oczekuję
d) Dziecko wie, że rodzic jest autorytetem, musi się go słuchać; w wychowaniu dziecka istnieją sztywne reguły; dziecko musi w życiu coś osiągnąć, dlatego wiele od niego wymagam; nierzadko wywieram presję
e) Moje dziecko jest idealne; za wszelką cenę je chronię, żeby nie zrobiło sobie krzywdy; spełniam wszystkie jego zachcianki, żeby było szczęśliwe i zadowolone

7. Jakie są Pana/i oczekiwania wobec dziecka?
a) Żeby dziecko było grzeczne i posłuszne
b) Żeby dziecko dobrze się uczyło
c) Żeby dziecko było radosne i szczęśliwe
d) Inne – jakie?

8. W jaki sposób rozumie Pan/i pojęcie „trudności wychowawcze”? (można zaznaczyć jedną odpowiedź)
a) To każde zachowanie dziecka, które nie spełnia moich oczekiwań
b) To każde zachowanie dziecka, które narusza normy społeczne
c) To niepożądana forma zachowania, która występuje u dziecka często lub z dużym nasileniem, powtarzająca się uporczywie mimo podjęcia przez otoczenie wysiłków w celu ich przezwyciężenia
d) Inaczej – jak?

9. Które z poniżej wymienionych można – Pana/i zdaniem zaliczyć do trudności wychowawczych? (można zaznaczyć wszystkie właściwe Pana/i zdaniem odpowiedzi)
a) Konflikty
b) Agresję
c) Bójki
d) Dokuczanie
e) Kradzieże
f) Egoizm
g) Wycofanie
h) Nieposłuszeństwo
i) Upór
j) Czyny aspołeczne
k) Natrętne zwracanie na siebie uwagi
l) Negatywizm
m) Niezaradność
n) Przesadną wrażliwość na krytykę

10. Jakie przyczyny Pana/i zdaniem najczęściej prowadzą do pojawienia się trudności wychowawczych? (można zaznaczyć jedną odpowiedź)
a) Czynniki fizjologiczno-somatyczne
b) Psychologiczne
c) Społeczne

11. Czy Pana/i zdaniem szkoła ma wpływ na powstanie trudności wychowawczych?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

12. Jakie czynniki w środowisku rodzinnym – Pana/i zdaniem najczęściej determinują pojawienie się trudności wychowawczych? (można zaznaczyć max 3 odpowiedzi)
a) Zła atmosfera domowa
b) Rodzina niepełna
c) Zła materialna sytuacja rodziny
d) Niewłaściwe postawy rodzicielskie
e) Niewłaściwe style wychowania
f) Awantury rodziców
g) Niewłaściwe metody wychowawcze
h) Słaba więź emocjonalna z dzieckiem
i) Niski poziom kultury rodziców
j) Brak wiedzy pedagogicznej rodziców
k) Nieuzgodnione metody postępowania z dzieckiem
l) Nałogi rodziców
m) Inne – jakie?

13. Jakie czynniki w środowisku szkolnym – Pana/i zdaniem najczęściej determinują pojawienie się trudności wychowawczych? (można zaznaczyć max 3 odpowiedzi)
a) Nieznajomość nauczyciela potrzeb dziecka
b) Nieznajomość nauczyciela zainteresowań i uzdolnień dziecka
c) Nieznajomość nauczyciela sytuacji życiowej dziecka
d) Stosowanie przez nauczyciela nieskutecznych metod nauczania
e) Wrogi stosunek nauczyciela do dziecka
f) Brak życzliwości i empatii nauczyciela w stosunku do dziecka
g) Inne – jakie?

14. Jakie rodzaje trudności wychowawczych najczęściej przejawia Pana/i dziecko? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe)
a) Nieposłuszeństwo
b) Zachowania agresywne
c) Egoizm
d) Upór
e) Kradzieże
f) Bójki
g) Natrętne zwracanie na siebie uwagi
h) Nadmierna wrażliwość na krytykę
i) Dokuczanie
j) Niezaradność
k) Negatywizm
l) Inne – jakie?

15. Z jaką częstotliwością występują u Pana/i dziecka poniżej wymienione zachowania?
Rodzaje zachowań Częstotliwość
Bardzo często Często Czasami Rzadko Nigdy
Upór
Negatywizm
Bójki
Zachowania agresywne
Nieposłuszeństwo
Niezaradność
Przesadna wrażliwość na krytykę
Egoizm
Natrętne zwracanie na siebie uwagi
Kradzieże

16. Czy w przypadku wystąpienia u dziecka trudności wychowawczych zwraca się Pan/i do kogoś z prośbą o pomoc?
a) Tak, zawsze
b) Tak, ale sporadycznie
c) Nie, radzę sobie sam/a

17. Do kogo najczęściej zwraca się Pan/i o pomoc w sytuacji pojawienia się trudności wychowawczych? (można zaznaczyć jedną odpowiedź)
a) Do rodziców
b) Do wychowawcy dziecka
c) Do psychologa
d) Do pedagoga
e) Do znajomych
f) Do nikogo
g) Do kogoś innego – kogo?

18. W jaki sposób radzi sobie Pan/i z trudnościami wychowawczymi? Proszę napisać.

19. Czy Pana/i zdaniem podejmowane przez Pana/Panią działania mające na celu przezwyciężenie trudności wychowawczych przynoszą efekty?
a) Tak, zawsze
b) Tak, czasami
c) Tak, ale sporadycznie
d) Są nieskuteczne
e) Trudno powiedzieć

METRYCZKA:
20. Płeć:
a) Kobieta
b) Mężczyzna

21. Wiek:
a) Poniżej 26 roku życia
b) 27 – 33 lata
c) 34 – 39 lat
d) 40 – 45 lat
e) Powyżej 45 lat

22. Wykształcenie
a) Podstawowe
b) Zawodowe
c) Średnie
d) Wyższe
e) Inne – jakie?

23. Liczba dzieci: ..........

24. Wiek dzieci:

Dziękuję za wypełnienie ankiety!
Mgr Kinga Michalczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.