X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34579
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta potrzeb i możliwości

„Dziecko to Skarb największy, skrywa w sobie tajemnice uczuć,
którą my dorośli musimy poznać i zrozumieć”

Pytania do rodziców uczniów klasy I
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety i dziękujemy za udzielenie wyczerpujących informacji o dziecku.

........................................
(Imię i nazwisko ucznia)

1. Zainteresowania:

Czym się dziecko interesuje, jakie ma zamiłowania, co lubi robić?
........................................
Jakie czynności dziecko wykonuje niechętnie? Jakie czynności sprawiają mu trudność?
........................................

2. Kontakty z rówieśnikami:

Czy dziecko łatwo i chętnie nawiązuje kontakt z rówieśnikami?
........................................
Czy ma wybranych kolegów/koleżanki z którymi często się bawi? Czy raczej bawi się z wszystkimi?
........................................
Jaką postawę przyjmuje w zabawie (dominującą, zgodną, podporządkowuje się, jest obserwatorem)
........................................

3. Kontakty z dorosłymi

Czy chętnie, łatwo nawiązuje kontakt z dorosłymi?
........................................
Czy reaguje na polecenia?
........................................
4. Emocje

Jak radzi sobie dziecko w sytuacjach trudnych ( prosi o pomoc, płacze, krzyczy, tupie nogami, wycofuje się)?
........................................
W jakich sytuacjach wpada dziecko w złość i jak sobie z nią radzi?
........................................
Co sprawia dziecku największą radość?
........................................
Czy zdarzyło się, że kłamie (np. by uniknąć kary)?
........................................
5. Mocne strony dziecka, jest dobre w
........................................
6. Słabe strony dziecka, obszary, w których sobie nie radzi
........................................

7. Komunikacja:

Czy dziecko spontanicznie podejmuje rozmowę? Czy lubi opowiadać?
........................................
Jakie są wypowiedzi dziecka ( wypowiada się pełnymi zdaniami, pojedynczymi wyrazami, mowa jest zaburzona)
........................................

8.Sprawność ruchowa

Czy dziecko chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych?
........................................
Czy wykonuje czynności samoobsługowe? Z czym ma trudność?
........................................

9. Inne ważne informacje o dziecku

Kto mieszka z dzieckiem?
........................................
Czy dziecko zażywa jakieś leki/jeśli tak to jakie?
........................................
Czy dziecko jest pod stałą kontrolą jakiego lekarza specjalisty/ jeśli tak to jakiego?
........................................
Czy dziecko ma na coś uczulenie?
........................................
Czy dziecko przeżyło ciężką chorobę (operację, utratę przytomności, wstrząs mózgu, inne)?
........................................
Czy dziecko chętnie przyjdzie do szkoły?
........................................
Co może sprawić mu trudność w pierwszych dniach pobytu w szkole?
........................................

10. Numery kontaktowe prawnych opiekunów dziecka:
........................................

11. Inne informacje o dziecku, które Państwa zdaniem powinni wiedzieć wychowawcy
( a nie zostały one uwzględnione):
........................................

Dziękujemy za udzielenie informacji o swoim dziecku. Będą one przydatne w naszej pracy wychowawczej i pozwolą szybciej i lepiej poznać „Państwa Skarb”, który rozpoczyna naukę w klasie I.

opracowała
mgr Anna Dąbrowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.