X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34712
Przesłano:
Dział: Języki obce

Home - scenariusz lekcji

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
CEL: Wykorzystanie technik audiowizualnych w nauczaniu języków obcych.

Szkoła: Gimnazjum nr 1 w Ostrołęce
Nauczyciel: Dorota Chełstowska
Temat lekcji: Home.

Cele ogólne:
1. Uczeń utrwala i poszerza bazę środków językowych.
2. Uczeń rozumie tekst czytany i słyszany.
3. Uczeń tworzy wypowiedź w oparciu o materiał ikonograficzny.
4. Uczeń nabywa wiedzę interdyscyplinarną.

Cele szczegółowe:
1. Uczeń zna słownictwo dotyczące domu.
2. Uczeń zna strukturę there is/there are.
3. Uczeń potrafi opisywać budynki i pomieszczenia.
4. Uczeń współpracuje w grupie.

Materiał leksykalno – gramatyczny:
1. Słownictwo związane z tematem „Dom”.
2. Struktura gramatyczna there is/there are.
3. Przyimki miejsca.

Formy pracy:
1. Praca indywidualna.
2. Praca w parach/grupach.
3. Praca całą klasą.

Metody pracy:
1. Mapa myśli.
2. Ćwiczenia interaktywne.
3. Gry interaktywne.
4. Prezentacja.
5. Pokaz slajdów.
6. Piosenka.
7. Film.
8. Metoda komunikacyjna.

Środki dydaktyczne:
1. Tablica interaktywna z oprogramowaniem Access 1, Matura Prime Time.
2. Prezentacja w programie PowerPoint.
3. Nagranie z piosenką.
4. Karty pracy.
5. Program graficzny Paint.

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne.

2. Wprowadzenie tematu lekcji.

3. Praca ze słownictwem.

Mapa myśli.
Każda para uczniów otrzymuje zestaw karteczek, które należy przyporządkować do kategorii: adjectives / types / furniture / rooms.

Tablica interaktywna (Access 1).
Ćwiczenie interaktywne – dopasowywanie wyposażenia do pomieszczeń .
Gra interaktywna – rozwiązywanie krzyżówki.
Zdjęcia – uczniowie nazywają rodzaje domów.

Pokaz slajdów.
Uczniowie poznają niezwykłe domy, opisują ich cechy szczególne.

4. Rozumienie tekstu czytanego.

Tablica interaktywna (Matura Prime Time).
Uczniowie czytają tekst 'Life in a shell'. Nauczyciel sprawdza zrozumienie tekstu zadaniem interaktywnym typu 'prawda/fałsz'.

5. Rozumienie ze słuchu.

Piosenka: 'Our House' zespołu Madness.
Prezentacja nagrania. Uczniowie uzupełniają tekst piosenki.

6. Struktura there is / there are.

Tablica interaktywna (Matura Prime Time).
Przypomnienie użycia za pomocą prezentacji.
Ćwiczenie interaktywne – uzupełnianie zdań.
Gra interaktywna z podziałem na drużyny.

7. Przyimki miejsca.

Tablica interaktywna (Matura Prime Time).
Przypomnienie użycia za pomocą prezentacji.
Uzupełnianie opisu pomieszczenia.
Prezentacja nagrania video 'Jay's tiny house'.

Program graficzny Paint.
Instrukcja do zadania odbywa się przy tablicy, w programie Paint. Następnie uczniowie pracują w parach/grupach. Zadaniem każdej z par/grup jest narysowanie umeblowania według opisu.

8. Podsumowanie: ewaluacja.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.