X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34678
Przesłano:

Charakterystyka zakąsek - scenariusz lekcji z technologii gastronomicznej

Scenariusz zajęć

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA

Temat działu: Zakąski zimne i gorące
Temat lekcji: Charakterystyka zakąsek.
Czas zajęć: 45 minut

Cel ogólny: poznanie rodzajów zakąsek, ich cech charakterystycznych.

Cele szczegółowe: uczeń:
- zna krótką historię spożywania zakąsek
- potrafi przedstawić podział zakąsek
- wymieni cechy charakterystyczne przystawek
- zna wyposażenie i warunki higieniczne w garmażerii
- przedstawi wykładniki decydujące o jakości przekąsek
- poda dodatki stosowane do zakąsek
- przedstawi zastawę stołową do ekspedycji zakąsek

Metody:
- wykład z prezentacją
- dyskusja dydaktyczna
- praca z podręcznikiem (tekst przewodni)
- ćwiczenia

Formy pracy:
- grupowa

Środki dydaktyczne:
- prezentacja multimedialna
- podręcznik
- materiały do wklejenia w zeszycie

Przebieg lekcji
1.Sprawy organizacyjno-porządkowe:
- sprawdzenie listy obecności
- zapisanie tematu do dziennika
2.Wprowadzenie do tematu:
- nawiązanie do lekcji poprzedniej dotyczącej zasad sanitarno – higienicznych podczas produkcji zakąsek – odpytanie ucznia
- sprawdzenie zadania domowego
- przedstawienie tematu zajęć
3.Zapis tematu na tablicy i do zeszytów
4. Prezentacja multimedialna z omówieniem historii zakąsek.
5. Pokaz zdjęć wybranych przekąsek
6 Ustalenie cech zakąsek
7.Podział klasy na grupy, każda grupa :
- omawia jedno zagadnienie dotyczące garmażerii na podstawie tekstu z podręcznika
- dobiera zastawę stołową do podanych zakąsek – ćwiczenie w grupach dwuosobowych
8. Omówienie dodatków stosowanych do przystawek oraz warunków decydujących o jakości zakąsek
9.Zapis notatki do zeszytu, wklejenie materiałów.
10.Podsumowanie lekcji.
11. Zadanie domowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.