X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34674
Przesłano:

Konspekt lekcji do ballady "Król Olch"

Szkoła średnia, klasa druga, jedna jednostka lekcyjna

TEMAT: motywy fantastyczne w balladzie „Król Olch”

CELE LEKCJI:
-OGÓLNY – refleksja nad motywami fantastycznymi i ich rolą w dziełach preromantycznych (zapowiedź nowej epoki)
-OPERACYJNE – uczeń:
-analizuje i interpretuje balladę
-odnajduje i charakteryzuje motywy preromantyczne/ romantyczne: dziecka, współistnienie świata fantastycznego i realistycznego, przyrody
-umie wskazać nawiązania do kultury ludowej
-umie wskazać i scharakteryzować postawę racjonalną i irracjonalną
-wykorzystuje cytaty w formie argumentacyjnej
-bierze udział w dyskusji
-zna pojęcie ballady

METODY KSZTAŁCENIA :
-Metoda problemowa
-Heureza
-Elementy wykładu
-Dyskusja

FORMY ORGANIZACYJNE :
-praca zbiorowa
-praca indywidualna

ŚRODKI I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE :
Obraz „Król Elfów” Moritza von Schwind
Utwór muzyczny „Erlkönig” Franza Schuberta

BIBLIOGRAFIA :
-PODMIOTOWA- J.W. Goethe, „Król Olch”

PRZEBIEG LEKCJI
WSTĘP

(Grupa wybranych uczniów aranżuje kilka dni przed lekcją inscenizację utworu ucząc się go na pamięć i przygotowując symboliczne rekwizyty i stroje)

Nauczyciel puszcza uczniom balladę F. Schuberta „Król Olch” i prezentuje obraz M. von Schwind, prosi o opinię co przedstawia obraz, jaką tworzy atmosferę.

Nauczyciel informuje uczniów, że zarówno obraz jak i dzieło muzyczne nawiązują do ballady Goethego która powstała na podstawie ballady ludowej. Następuje inscenizacja tekstu a po niej cicha lektura. Uczniowie porównują swoje wcześniejsze refleksje na temat obrazu i dzieła muzycznego z tekstem literackim.

ROZWINIĘCIE LEKCJI
Uczniowie pracują odpowiadając na pytania zawarte w karcie pracy:

1. JAKA JEST ATMOSFERA UTWORU I CO JĄ TWORZY? (noc, ciemność, niepokój bohaterów, brak porozumienia, postacie fantastyczne/ mroczna, niepokojąca, itp.)

2. W JAKI SPOSÓB RZECZYWISTOŚĆ POSTRZEGAJĄ SYN I OJCIEC, JAK MOŻNA NAZWAĆ ICH POSTAWY, CO JEST ICH ŹRÓDŁEM?
Syn: widzi, słyszy, odczuwa króla, jego córki-irracjonalizm- serce,dusza
Ojciec: widzi, słyszy las, mgłę, księżyc- racjonalizm- rozum

3. Z CZEGO WYNIKA RÓŻNICA W POSTRZEGANIU RZECZYWISTOŚCI PRZEZ BOHATERÓW? Syn jest dzieckiem- jest łącznikiem pomiędzy światem fantastycznym i realnym, jak postacie obłąkana, nadwrażliwe, widzi „oczyma duszy”

4. JAK TWOIM ZDANIEM SKOŃCZYŁA SIĘ HISTORIA CHŁOPCA? (dowolne odpowiedzi uczniów)

5. SCHARAKTERYZUJ BUDOWĘ I TREŚĆ TEKSTU, NAZWIJ GATUNEK:
-inspiracja utworem ludowym
-obecność świata fantastycznego
-znaczenie przyrody
-synkretyzm gatunkowy
-bohater (tutaj dziecko które widzi więcej)

Gatunek to ballada- utwór popularny w romantyzmie.

Nauczyciel sprawdza z uczniami karty pracy i koryguje błędy. Dodaje że takie teksty jak ballada Goethego były zwiastunem nowej epoki i nowego światopoglądu który wypierał oświeceniowy racjonalizm i empiryzm. W odwołaniu do ballady prosi wychowanków by wskazali, na czym może opierać się nowy światopogląd, możliwe odpowiedzi:
-intuicjonizm
-serce
-dusza

PODSUMOWANIE:
Uczniowie biorą udział w dyskusji: Co prowadzi do lepszego poznania rzeczywistości: serce czy rozum? Rozważ problem odwołując się do ballady „Król Olch” i innych znanych Ci tekstów kultury

Karta pracy:
1. JAKA JEST ATMOSFERA UTWORU I CO JĄ TWORZY?

2. W JAKI SPOSÓB RZECZYWISTOŚĆ POSTRZEGAJĄ SYN I OJCIEC, JAK MOŻNA NAZWAĆ ICH POSTAWY, CO JEST ICH ŹRÓDŁEM?

3. Z CZEGO WYNIKA RÓŻNICA W POSTRZEGANIU RZECZYWISTOŚCI PRZEZ BOHATERÓW?

4. JAK TWOIM ZDANIEM SKOŃCZYŁA SIĘ HISTORIA CHŁOPCA?

5. SCHARAKTERYZUJ BUDOWĘ I TREŚĆ TEKSTU, NAZWIJ GATUNEK:

mgr K. Orłowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.