X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34663
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej

Plan pracy wychowawczej dla klasy Vb

1. Wszechstronne poznanie uczniów:
a. analiza dokumentacji,
b. konsultacje z psychologiem szkolnym, logopedą i pielęgniarką,
c. spotkania i rozmowy z rodzicami,
d. obserwacja uczniów.

2. Prowadzenie dokumentacji klasy:
a. nanoszenie zmian w indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych uczniów,
b. prowadzenie kroniki klasowej,
c. uzupełnianie arkusza obserwacji uczniów,
d. sporządzanie profilu osiągnięć uczniów.

3. Wyrabianie nawyku bezpiecznego poruszania się po drogach:
a. zorganizowanie wycieczki na skrzyżowanie ulic,
b. prowadzenie zajęć poświęconych tematyce bezpiecznego poruszania się.

4. Wyrabianie i utrwalanie nawyków higieniczno – zdrowotnych:
a. zachęcanie do codziennych ćwiczeń oraz uprawiania dyscyplin sportowych,
b. rozwijanie nawyków prawidłowego żywienia,
c. doskonalenie umiejętności doboru stroju do pogody i pory roku,
d. zorganizowanie pogadanki z pielęgniarką szkolną.

5. Rozwijanie szacunku do środowiska przyrodniczego:
a. uczestnictwo w wycieczkach przyrodniczych,
b. udział w akcji: „Sprzątanie Świata 2007”.

6. Rozwijanie zachowań prospołecznych:
a. przypomnienie praw i obowiązków ucznia,
b. utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się w różnych miejscach, podczas różnych uroczystości.

7. Rozwijanie zainteresowań:
a. inspirowanie uczniów do aktywności zgodnej z ich zdolnościami poprzez udział w konkursach plastycznych, sportowych, recytatorskich,
b. zachęcanie do korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej,
c. rozwijanie zainteresowań informatycznych.

8. Rozbudzanie uczuć i postaw patriotycznych:
a. poszanowanie symboli narodowych,
b. odwiedzanie miejsc pamięci narodowej.

9. Współpraca z rodzicami:
a. zebrania z rodzicami,
b. pedagogizacja rodziców,
c. organizowanie imprez klasowych i szkolnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.