X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34645
Przesłano:

Program "Mądra szkoła czyta dzieciom"

Program „Mądra szkoła czyta dzieciom” realizowany w roku szkolnym 2015/2016.
Program to część kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, adresowanej do szkół. Jej celem jest zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia codziennego czytania uczniom dla przyjemności do programu zajęć. W naszej placówce programem objęliśmy szkołę podstawową.
Badania przeprowadzone przez Fundację potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Jest to szczególnie ważne wobec spadku umiejętności językowych dzieci
i młodzieży oraz spadku czytelnictwa.
Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi
i zdobywania wiedzy. Brak umiejętności językowych powoduje problemy w każdej dziedzinie życia – utrudnia zrozumienie informacji, porozumiewanie się, poszerzanie horyzontów umysłowych. Istotna poprawa kompetencji językowych jest możliwa dzięki czytaniu. Ponieważ większość dzieci w wieku szkolnym nie chce czytać, trzeba im czytać na głos, ale tak, by czytanie zawsze kojarzyło im się z przyjemnością, wybierając wspólnie ciekawe książki, czytając je z zaangażowaniem i nigdy nie traktując czytania uczniom na głos jako wstępu do odpytywania lub stawiania stopni.

Program kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej .
Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie czytelnika – człowieka, który stale poszerza swą wiedzę i buduje mądrość. Ludzie, którzy czytają, podejmują lepsze decyzje, mają szansę na lepszą pracę, lepsze relacje z ludźmi, a nawet na dłuższe życie. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych
i samodzielnych ludzi – czytajmy im.
Program „Mądra szkoła czyta dzieciom” - dba o rozwój kompetencji językowych uczniów.
Cel główny: Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród uczniów;
Cele szczegółowe - uczniowie będą:
• Lepiej rozumieć teksty i polecenia;
• Łatwiej wypowiadać się ustnie;
• Lepiej się koncentrować;
• Mieli lepsze relacje z kolegami i czytającymi nauczycielami;
• Mieli mniej zachowań aspołecznych;-
o skłonność do refleksji oraz myślenia krytycznego i przyczynowo-skutkowego;
o wzrost motywacji do działania i nauki;
o poprawę relacji z kolegami i czytającymi nauczycielami;
o wzrost ilości wypożyczanych i czytanych samodzielnie książek.
Zastosowane metody pracy to:
Biblioterapia-głównie bajki i baśnie, zajęcia plastyczno-techniczne, praca w kręgu, wykorzystanie środków audio-wizualnych.
Formy pracy:
• Indywidualne.
• Zbiorowe.
Uczniowie w trakcie roku szkolnego będą brali udział w comiesięcznych spotkaniach czytelniczych na terenie placówki lub biblioteki. Zajęcia będą dotyczyły świąt obchodzonych w danym miesiącu. Na początku realizacji programu nawiążę współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną.
Realizacja programu:
Szkoła Podstawowa ośrodka wzięła udział w programie, w ramach którego, nauczyciele czytali uczniom ich ulubione książki, przyniesione z domu
lub wypożyczone w szkolnej bibliotece. W klasach powstały kąciki czytelnicze, gdzie można miło spędzić czas przy lekturze książek. We wrześniu 2015 roku podjęłam oficjalną współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną.
W trakcie realizowanego programu skupiłam się głównie na następujących działaniach:
• Dnia 30 września 2015 r. zorganizowałam imprezę czytelniczą z okazji Dnia Głośnego Czytania oraz 127 rocznicy urodzin Janiny Porazińskiej. Pani bibliotekarka Beata - przeczytała bajkę „Szewczyk Dratewka”.
• Zorganizowanie spotkanie z panią Beatą w Bibliotece Miejskiej - Dzień Kundelka - (warsztaty czytelniczo - plastyczne).(4.11.2015r.)
• Zorganizowałam spotkanie z panią psycholog - „Bajki terapeutyczne”. (5.11.2015r.)
• Ważnym wydarzeniem były „Mikołajki z książką”(grudzień 2017r.) – zorganizowałam wyjście do Domu Kultury dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Pani Beata przeczytała krótką opowieść o Świętym Mikołaju, następnie został wyemitowany film „Przyjaciel Świętego Mikołaja”. Każda klasa otrzymała upominki od Św. Mikołaja w formie książek.
• Z okazji Dnia Kobiet zorganizowałam warsztaty czytelniczo – plastyczne w Bibliotece Miejskiej(11. 03. 2016 r.).
• „Święto Książki” dnia 21 kwietnia 2016 r. –– zorganizowałam spotkanie
z panią bibliotekarką w szkole. Były to warsztaty czytelnicze (zagadki
i rebusy).
• W maju 2016 roku zorganizowałam „Piknik z książką na trawie” wspólnie czytaliśmy ciekawe wiersze o tematyce wiosennej. Piknik został zakończony smacznym drugim śniadaniem.
Podsumowaniem akcji „Mądra szkoła czyta dzieciom” było spotkanie na boisku szkolnym wszystkich przedszkoli z terenu miasta oraz szkoły podstawowej naszego ośrodka na podsumowaniu akcji „Koszyk pełen książek” dnia
7 czerwca 2016r. W akcję zaangażował się też Ośrodek Kultury. W czerwcu w sali widowiskowej kina mogliśmy podsumować oficjalnie rok z książką w naszej szkole. W miłej atmosferze dzieciom czytała pani Beata pracownik Biblioteki Miejskiej, z którą stale współpracujemy. Później odbyła się projekcja bajki „Padington”.
W efekcie, oprócz codziennych działań na zajęciach dydaktycznych propagujących czytelnictwo, w każdym prawie miesiącu roku szkolnego odbyła się jedna inicjatywa, impreza o charakterze czytelniczym, których tematyka powiązana była z kalendarzem rocznic, świąt i dostosowana do zainteresowań oraz możliwości percepcyjnych uczniów ośrodka. Zajęcia były łączone z działaniami plastycznymi, muzycznymi, projekcją filmów, a wiec różnorodne metody głównie aktywizujące. Organizowane były spotkania na których dzieci otrzymały książki lub akcesoria czytelnicze. Ośrodek współpracował z Miejską Biblioteką Publiczną, która aktywnie włączała się w rozwijanie zainteresowań czytelniczych u uczniów SOSW. Mogę stwierdzić po rozmowach z wychowawcami uczniów biorących udział w akcjach czytelniczych, że dzięki programowi „Mądra szkoła czyta dzieciom” uczniowie lepiej rozumieją teksty i polecenia, wzbogaciła się ich mowa czynna jest im łatwiej wypowiadać się ustnie, dłużej się koncentrują na większych materiałach tekstu. Mają lepsze relacje z kolegami i czytającymi nauczycielami, wychowawcy zauważyli też mniej zachowań aspołecznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.