X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34616
Przesłano:

Test murarz - tynkarz 2

1.Który z wymienionych materiałów budowlanych nie może być użyty w tradycyjnej technologii wznoszenia obiektów:
a)bloczek z betonu komórkowego,
b) bloczek wapienno – piaskowy,
c)płyta stropowa kanałowa,
d) pustak stropowy DZ – 3.
2.Robotnik ma przygotować zaprawę cementowo – wapienną przy użyciu betoniarki wolnospadowej. Wskaż w jakiej kolejności powinien dozować składniki zaprawy do betoniarki.
a)woda-piasek-cement-wapno,
b) piasek-cement-wapno-woda,
c)woda-wapno-cement-piasek,
d) piasek- wapno-cement-woda.
3.W budynku mieszkalnym zaprojektowano ścianę konstrukcyjną z cegieł ceramicznych pełnych. Wskaż rodzaj kruszywa, które należy zastosować do przygotowania zaprawy murarskiej.
a)piasek drobnoziarnisty,
b) piasek gruboziarnisty,
c)grys marmurowy,
d) grys granitowy.
4.Do wykonania zaprawy cementowo – wapiennej przygotowano 50 kg wapna. Ile cementu należy użyć do wykonania tej zaprawy, jeżeli stosunek objętościowy składników wynosi 1:2:4
a)25 kg,
b)50kg,
c)100kg,
d)150kg
5.Ile zaprawy tynkarskiej należy przygotować do wykonania tynku o grubości 1,5 cm na powierzchni 20m2, jeżeli norma jej zużycia wynosi 5 kg na 1 m2 tynku o grubości 15 mm?
a)100kg,
b)50kg,
c)30kg,
d)15kg
6.Którą pacą należy wykonać tynk wypalany kategorii IVw?
a)poliuretanową,
b)styropianową,
c)drewnianą,
d)stalową.
7.W opisie technicznym nowoprojektowanego budynku zawarto informację, że do jego budowy zastosowano materiał ceramiczny o dobrych właściwościach termicznych. Która z cegieł odpowiada tym wymaganiom?
a)kratówka,
b)silikatowa,
c)szamotowa,
d)klinkierowa.
8.Powierzchnię ścian zewnętrznych dzieli się poziomymi pasami wystającymi z muru, które nazywamy:
a)boniami,
b)pilastrami,
c)gzymsami,
d)wspornikami.
9.Wiązanie pospolite cegieł w murze jest również zwane:
a)kowadełkowym,
b)wozówkowym,
c)krzyżykowym,
d)główkowym.
10.Przejście od wymiaru podstawy ławy fundamentowej do właściwej grubości muru wykonuje się za pomocą formowania
a)odsadzki,
b)uskoku,
c) ukosu,
d) rolki.
11.W zakończeniu muru grubości 1 cegły w wiązaniu pospolitym występują:
a)2 cegły dziewiątki w warstwie główkowej,
b)3 cegły dziewiątki w warstwie główkowej,
c)2 cegły dziewiątki w warstwie wozówkowej,
d)3 cegły dziewiątki w warstwie wozówkowej.
12.Jeżeli z rysunku odczytano, że szerokość filarka międzyokiennego wynosi 90 cm, to ile sztuk całych cegieł mieści się na szerokości filarka?
a)2,
b)3,
c)4,
d)5.
13.Fundamentem płytkim nie jest:
a)ława,
b)stopa,
c)płyta fundamentowa,
d)studnia fundamentowa.
14.Podstawa cegły ma wymiary:
a)25x25cm,
b)12x15cm,
c)6,5x25cm,
d)6,5x12cm.
15.Odsadzka jest elementem:
a)nadproża,
b)gzymsu,
c)fundamentu,
d)stropu.
16.Otwór drzwiowy ma powierzchnię ¼ otworu okiennego o wymiarach: 4,2m x 2,0m. Jaką powierzchnię ma otwór drzwiowy?
a)2,40 m2,
b)2,10m2,
c)2,15m2,
d)2,80 m2.
17.Wymiary cegły kratówki typu K2 wynoszą:
a)25x12x6,5,
b)25x25x6,5,
c)25x14x12,
d)29x14x14.
18.Do tynków specjalnych zaliczamy
a)tynki nakrapiane i czesane,
b)tynki wodoszczelne i ciepłochronne,
c)tynki cyklinowane i zmywane,
d)tynki kamieniarskie i stiuki.
19.Do budowy ścian fundamentowych nie stosuje się:
a)kamienia,
b)cegły pełnej,
c)pustaków betonowych,
d)bloczków gazobetonowych.
20.Pustaki Akermana stosuje się do wykonywania:
a)ścian zewnętrznych,
b)dachów,
c) stropów,
d) ścian wewnętrznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.