X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34615
Przesłano:

Test murarz - tynkarz

1. Ile wynosi minimalny przekrój poprzeczny dla kanałów wentylacyjnych i dymowych o przekroju prostokąta:
a) 0,012m2,
b) 0,016m2,
c) 0,014m2,
d) 0,018m2.
2. Ścianki o grubości ¼ cegły nie wymagają zbrojenia do maksymalnej długości:
a) 3m i wysokości 3m,
b) 4m i wysokości 3m,
c) 5m i wysokości 3m,
d) 6m i wysokości 3m.
3. Minimalna długość oparcia nadproża L19 na murze wynosi:
a) 6 cm,
b) 10 cm,
c) 19cm,
d) 22 cm.
4.Powierzchnię ścian zewnętrznych dzieli się poziomymi pasami wystającymi z muru, które nazywamy:
a)boniami,
b)pilastrami,
c)gzymsami,
d)wspornikami.
5.Oblicz ilość zaprawy cementowo – wapiennej , którą należy przygotować do wymurowania ściany z betonu komórkowego o wymiarach 4000x2500 mm, jeżeli na 1m2 norma dopuszcza zużycie 0,050 m3 zaprawy:
a)0,125 m3,
b)0,500 m3,
c)0,200 m3,
d)5,500 m3.
6.Zasada konstruowania sklepień odcinkowych mówi, że wielkość strzałki sklepienia powinna zawierać się pomiędzy 1/7 a 1/12 rozpiętości osiowej sklepienia. Zakładając, że strzałka sklepienia wynosi 1/10 rozpiętości, a rozpiętość l = 200 cm wskaż, jaka będzie jej wartość:
a)10 cm,
b)15 cm,
c)20 cm,
d)25 cm.
7. Podaj min. grubość otulenia „c” zbrojenia w elementach żelbetowych konieczną dla zapewnienia współpracy betonu i stali:
a)5mm,
b)7,5mm,
c)10mm,
d)15cm.
8.Jaki rodzaj zaprawy stosuje się do wiązania elementów narażonych na wilgoć:
a)gipsową,
b)wapienną,
c)cementową,
d)cementowo– wapienną.
9.Strzępia zazębione wykonuje się pozostawiając w co 2 warstwie muru pustkę o głębokości:
a) ¼ cegły,
b) ½ cegły,
c) 1 cegły,
d) 2 cegieł.
10. Gotowa ściana wykonana w systemie Thermomur składa się kolejno z 5cm warstwy styropianu oraz:
a)10cm betonu i 5cm styropianu,
b)15cm betonu i 5cm styropianu,
c)20cm betonu i 5cm styropianu,
d)15cm betonu i 10cm styropianu.
11. Jaką metodą należy wykonywać murowanie na puste spoiny:
a)na wycisk zaprawy cegłą,
b)z nakładaniem zaprawy na całą powierzchnię cegły,
c)na docisk zaprawy kielnią,
d)na wycisk z podcięciem zaprawy kielnią.
12. Który z wymienionych tynków nie jest tynkiem mineralnym:
a) gipsowy,
b) akrylowy,
c) silikatowy,
d) cementowy.
13. Cegły w nadprożu Kleina ustawiane są na rąb leżący przy rozpiętości nadproża do:
a)2,0 m,
b)2,5 m,
c)1,5 m,
d)3,0 m.
14. Dwuteowe stalowe belki stropowe przed otynkowaniem należy:
a) owinąć stalową siatką,
b) zmyć wodą,
c) oczyścić z rdzy metalową szczotką,
d) odtłuścić rozpuszczalnikiem organicznym.
15. Które materiały należy przygotować do naprawy pojedynczych pęknięć muru o głębokości większej niż 30mm:
a) klamry stalowe φ 6-8mm i zaczyn gipsowy,
b) cięgna z prętów stalowych i kątowniki oporowe,
c) klamry stalowe φ 15-18mm i zaczyn cementowy,
d) kotwy stalowe rozporowe gwintowane i mieszanka betonowa.
16. Do połączenia murów, wznoszonych w różnym czasie, należy zastosować na długości muru:
a) spoinę zbrojną,
b) strzępia schodkowe,
c) szczelinę dylatacyjną,
d) zaprawę plastyfikowaną.
17. W ciągu ilu maksymalnie godzin od przygotowania należy zużyć zaprawę cementowo – wapienną:
a) 2 godzin,
b) 3 godzin,
c) 5 godzin,
d) 6 godzin.
18. Wzmocnienie istniejących ław fundamentowych z cegły przez podmurowanie i zwiększenie ich szerokości wykonuje się odcinkami o długości:
a) 1 m,
b) 2 m,
c) 2,5 m,
d) 3 m.
19. Przedstawiony na rys. fragment muru tworzy ścianę:
a) jednorodną,
b) dwuwarstwową,
c) z pustką powietrzną,
d) z izolacja wewnętrzną.
20. W opisie technicznym nowoprojektowanego budynku zawarto informację, że do jego budowy zastosowano materiał ceramiczny
o dobrych właściwościach termicznych. Która z cegieł odpowiada tym wymaganiom:
a)kratówka,
b) silikatowa,
c) szamotowa,
d) klinkierowa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.