X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34585
Przesłano:
Dział: Świetlica

Gry i zabawy ruchowe - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

TEMAT: Gry i zabawy ruchowe.

Nauczyciel: Izabella Waszak

Data: 25.04.2017 r.

Rodzaj zajęć: zajęcia świetlicowe

Wiek uczniów: grupa świetlicowa klasy 2d

Miejsce przeprowadzenia zajęć: sala zabaw.

Cele:
- kształcenie umiejętności organizacji zabawy,
- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci,
- integracja z kolegami i koleżankami,
- kształtowanie uwagi, koncentracji, spostrzegawczości oraz pomocy i uczciwości koleżeńskiej poprzez przestrzeganie reguł zabaw,
- zachęcanie do aktywnych form spędzania czasu wolnego(w miarę możliwości na świeżym powietrzu)

Cele operacyjne:
Postawy (usamodzielnienie ucznia):
- uczeń potrafi współpracować w zespole.
Umiejętności
– uczeń potrafi wykonać zadania ruchowe zgodne z poleceniami nauczyciela.
Wiadomości:
- uczeń zna zasady kulturalnego uczestnictwa w różnych zabawach i grach ruchowych.
Zdolności motoryczne:
- uczeń kształtuje szybkość, koordynację wzrokowo – ruchową, skoczność, siłę, wytrzymałość.
Ścieżka edukacyjna (prozdrowotna):
- uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i gier ruchowych.

Metody realizacji zadań ruchowych:
- pogadanka, zabawowo – klasyczna, zadaniowa, bezpośredniej celowości ruch

Formy organizacji lekcji:
- indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
- woreczki, odtwarzacz CD, trampolina, wałki, tunel, piłka, „kamyczki”

NaCoBeZu:
- aktywność na zajęciach,
- samodzielne pokonanie toru przeszkód,
- poprawne wykonywanie ćwiczeń ,
- znajomość nazewnictwa poznanych zabaw ruchowych,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dbanie o swoje i innych bezpieczeństwo,
- umiejętne wykorzystanie zabaw i ćwiczeń poza zajęciami, w domu i na świerzym powietrzu.

Część wstępna

1.Czynności organizacyjno- porządkowe
Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności, sprawdzenie gotowości do zajęć. Podanie zadań lekcji.
Metody: pogadanka
Formy organizacyjne: szereg

2. Zabawa ożywiająca i rozgrzewającym
"Berek samoloty” – na sygnał nauczyciela wszyscy uczestnicy uciekają przed jednym uczestnikiem, który łapie pozostałych. Osaba złapana stoi w miejscu z szeroko roztawionymi nogami i rękoma, tak aby mogła ją wybawić inna osoba przechodząc pod jej nogami.
Metody: Zabawowo- klasyczna
Formy organizacyjne: Luźna grupa, indywidualna

Część główna

1. Zabawa orientacyjno - porządkowa
"Znajdź woreczek” – Na sygnał nauczyciela dzieci swobodnie biegają po sali, pomiędzy woreczkami, których nie wolno dotykać. Na drugi sygnał, każde dziecko ma znaleźć dla siebie woreczek. Natomiast przy każdym następnym gwizdku nauczyciel usuwa jeden woreczek i zabawa toczy się dalej. Dziecko, które nie znajdzie woreczka, wypada z gry i pomaga prowadzącemu. Zabawa toczy się, aż pozostanie zwycięzca.
Metody: Zabawowo- klasyczna
Formy organizacyjne: zespołowa

2. Zabawa orientacyjna z elementami matematyki.
"Dobieranka" – dzieci poruszają się w rytmie muzyki. W momencie zciszenia muzyki nauczyciel pokazuje na dłoni liczbę palców a dzieci muszą się złączyć we wskazane liczbą grupki.

3. "Sprawnościowy Tor Przeszkód" – nauczyciel ustawia tor przeszkód złożony z trampoliny, piłki do skakania, wałków, "kamyczków", tunelu. Uczniowie pojedyńczo pokonują go zdobywając punkty za prawidłowe wykonanie ćwiczenia i zwracając uwagę na poprawne wykonanie toru przeszkód przez pozostałe osoby. (zastosowanie oceny koleżeńskiej)

Część końcowa

1. Ćwiczenia korekcyjne
Pw. – leżenie tyłem. NN wyprostowane i złączone. RR wyprostowane leżą przy głowie.
Ruch – maksymalne wyciągnięcie się przez sięganie RR jak najdalej za głowę, a stopami w przeciwną stronę. (indywidualizacja nauczania)
Metody: Bezpośredniej celowości ruchu
Formy organizacyjne: Indywidualna

2. Zabawa uspakajająca
„ Masaż” – uczniowie siedzą w kole bokiem, tak aby przed sobą mieć plecy innego ucznia. Nauczyciel puszcza spokojną piosenkę a uczniowie rysują paluszkiem po plecach rysunek, który opisany jest w słowach piosenki.
Metody: Zabawowo – klasyczna
Formy organizacyjne: Indywidualna

3. Czynności – organizacyjno porządkowe
Zbiórka, podsumowanie zajęć, wyróżnienie osób najlepiej ćwiczących, wymiana uwag
analiza stopnia opanowania celów lekcji przez uczniów – zastosowanie zdań niedokończonych
( element nauczania kształtującego)

Zajęcia były ...........
Najbardziej podobała mi się zabawa .................
Którą zabawę wykorzystam przebywając w domu i na świerzym powietrzu ...............

Pożegnanie uczniów i zaproszenie na następne zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.