X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34547
Przesłano:

Konkurs wiedzy ekologicznej pod hasłem "Z życia pszczół"

Nazwa Szkoły ........................................

Test
Kategoria : Szkoła Podstawowa
Konkurs wiedzy ekologicznej pod hasłem „ Z życia pszczół”

Masz przed sobą test składający się z 20 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru , oraz 5 zadań otwartych . Na wykonanie zadań przeznaczono 40 minut . Powodzenia !

1. Rodzaj Apis liczy:
a) 4 gatunki
b) 7 gatunków
c) 20 tysięcy gatunków

2. Najmniejszymi pszczołami spotykanymi w Polsce są :
a) pszczoły miodne
b) smukliki
c) trzmiele

3. Taniec sygnalizacyjny pszczoły miodnej informuje o :
a) zmianie pogody
b) zbliżającym się niebezpieczeństwie
c) odkryciu nowego źródła pożytku

4. U pszczoły miodnej twór do zbierania pyłku zwany koszyczkiem znajduje się na :
a) pierwszej parze odnóży
b) drugiej parze odnóży
c) trzeciej parze odnóży

5. Poniższe zdjęcie przedstawia jedno ze stadiów rozwojowych pszczoły :

a) jajo
b) larwę
c) poczwarkę
d) imago

6. Larwa pszczół to:
a) gąsienica
b) pędrak
c) czerw
d) poczwarka

7. Tułów pszczoły miodnej wyposażony jest w:
a) dwie pary odnóży i trzy pary skrzydeł
b) trzy pary odnóży i trzy pary skrzydeł
c) trzy pary odnóży i dwie pary skrzydeł

8. Cykl rozwojowy matki pszczelej trwa:
a) 16 dni
b) 21 dni
c) 24 dni

9. Cykl rozwojowy trutnia trwa:
a) 16 dni
b) 21 dni
c) 24 dni

10. W skład rodziny pszczelej wchodzą:
a) pszczoły robotnice i matka pszczela
b) matka pszczela i trutnie
c) matka pszczela , pszczoły robotnice i trutnie

11. Liczebność rodziny pszczelej :
a) latem jest mniejsza niż jesienią
b) nie zależy od pory roku
c) wiosną jest największa
d) jesienią jest mniejsza niż latem

12. Pszczoły przyczyniają się do pomnażania plonów , ponieważ:
a) wytwarzają różne miody
b) zachowują porządek w ulu
c) zapylają kwitnące rośliny
d) produkują wosk , kit i jad

13. Miód ma właściwości konserwujące i lecznicze , ponieważ
a) powstrzymuje rozwój bakterii
b) jest łatwo strawny
c) powstaje z nektaru różnych roślin
d) jest bardzo kaloryczny

14. Lot weselny (godowy) matki pszczelej odbywa się:
a) raz w roku
b) 2 razy w roku
c) raz w zyciu

15. Trzmiel ziemny znajduje się w Polsce pod ochrona ścisłą ?
a) tak
b) nie

16. Robotnica zostaje zbieraczką w :
a) 12 dniu życia
b) 20 dniu życia
c) 21 dniu życia
17. Gruczoły produkujące wosk u robotnicy znajdują się : a) w aparacie gębowym b) na trzeciej parze odnóży c) na odwłoku d) na tułowiu

18. Poniższy rysunek przedstawia rodzinę pszczelą w kolejności :

a) a -robotnica , b -matka , c -truteń
b) a -truteń , b -matka , c -robotnica
c) a -matka , b -truteń , c -robotnica

19. Larwy robotnic karmione są mleczkiem przez :
a) 10 dni
b) 3-4 dni
c) cały okres wzrostu
d) nie są karmione mleczkiem

20. Pszczoły miodne tworzą rodziny zwane rojami , które liczą około:
a) 20 tysięcy osobników
b) 80 tysięcy osobników
c) 100 tysięcy osobników

21. Wymień 4 funkcje jakie pełnią w ulu pszczoły robotnice : 4 pkt
a) ........................................
b) ........................................
c) ........................................
d) ........................................

22. Uzupełnij zdanie : 2 pkt
Miód w postaci płynnej nosi nazwę ................... , natomiast w postaci zestalonej ( skrystalizowanej) ....................... .

23. Wymień 3 przyczyny masowego ginięcia pszczół: 3 pkt
a)........................................
b)........................................
c)........................................

24. Uzupełnij zdanie : 1 pkt
Owalna gródka pyłku zbierana w koszyczku przez pszczołę robotnicę to : ........................

25. Opisz budowę ciała pszczoły miodnej , wpisując w odpowiednie miejsca prawidłowe nazwy wskazanych części ciała . 4 pkt.

KLUCZ ODPOWIEDZI
Kategoria: Szkoła Podstawowa

1. a
2. b
3. c
4. c
5. c
6. c
7. c
8. a
9. c
10. c
11. d
12. c
13. a
14. c
15. b
16. c
17. c
18. a
19. b
20. b

21.
a) karmieniem królowej i larw,
b) budową plastrów( wypacanie wosku )
c) wyrobem pierzgi i miodu,
d) ochroną gniazda (stróżowanie i wentylowanie ula)
e) zbieraniem nektaru i pyłku i wody
f) czyszczeniem komórek ,do których królowa składa jaja

22. patoka , krupiec

23.
a) wzrastająca chemizacja upraw
b) spadek odporności pszczół
c)przenoszenie chorób i pasożytów – niekontrolowany obrót rodzinami pszczelimi
d) sieć telefonii komórkowej zakłóca orientację pszczół w terenie

24. obnóże

25. głowa , tułów , odwłok , czułki , skrzydła , odnóża , oczy złożone , żądło

Nazwa Szkoły ........................................

Test
Kategoria : Gimnazjum
Konkurs wiedzy ekologicznej „ Z życia pszczół”

Masz przed sobą test składający się z 20 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru , oraz z 5 zadań otwartych . Na wykonanie zadań przeznaczono 40 minut . Powodzenia !

1. Przodkowie pszczół pojawili się na Ziemi około:
a) 7 mln lat temu
b) 70 mln lat temu
c) 700 mln lat temu
d) 70 tyś. lat temu

2. Jeśli nowo odnalezione miejsce pożytku znajduje się blisko ula pszczoła ......
a) tańczy po linii półksiężyca
b) zatacza koło
c) zatacza ósemki
d) kreśli wielokąty

3. Cykl rozwojowy matki pszczelej trwa:
a) 16 dni
b) 21 dni
c) 24 dni

4. Cykl rozwojowy robotnicy trwa:
a) 16 dni
b) 21 dni
c) 24 dni

5. U pszczoły miodnej twór do zbierania pyłku zwany koszyczkiem znajduje się na :
a) pierwszej parze odnóży
b) drugiej parze odnóży
c) trzeciej parze odnóży
d) odwłoku

6. Narządy gębowe pszczoły stanowią typ:
a) ssący
b) ssąco-liżący
c) gryząco-ssący
d) kłujący

7. Lot weselny (godowy) matki pszczelej odbywa się w słoneczny , bezwietrzny dzień między godziną:
a) 10.00 – 12.00
b) 12.00 – 18.00
c) 6.00 – 10.00

8. Matka pszczela kopuluje :
a) raz w życiu
b) raz w roku
c) wiele razy w roku

9. Liczebność rodziny pszczelej :
a) latem jest mniejsza niż jesienią
b) nie zależy od pory roku
c) wiosna jest największa
d) jesienią jest mniejsza niż latem

10. Aby wytworzyć 1 kg miodu pszczoły muszą przysiąść na kwiatach około:
a) 10 mln razy
b) 4 miliony razy
c) 1 milion razy
d) 4 tysiące razy

11. Kit pszczeli to substancja powstająca z :
a) pyłku
b) nektaru
c) wosku
d) żywicy

12. Pierzga to pokarm pszczół , który powstaje w wyniku fermentacji :
a) pyłku
b) mleczka
c) nektaru
d) miodu

13. Poniższy rysunek przedstawia rodzinę pszczelą w kolejności :

a) a -robotnica , b -matka , c -truteń
b) a -truteń , b -matka , c -robotnica
c) a -matka , b -truteń , c -robotnica

14. W skład rodziny pszczelej wchodzą:
a) pszczoły robotnice i matka pszczela
b) matka pszczela i trutnie
c) matka pszczela , pszczoły robotnice i trutnie

15. Propolis to inna nazwa :
a) kitu
b) miodu
c) wosku
d) mleczka pszczelego

16. Miód ma właściwości konserwujące i lecznicze , ponieważ
a) powstrzymuje rozwój bakterii
b) jest łatwo strawny
c) powstaje z nektaru różnych roślin
d) jest bardzo kaloryczny

17 .Wklęśnięcie na 3 parze nóg u pszczoły, obramowane sprężystymi włoskami, zwane jest:
a) grzebykiem
b) koszyczkiem
c) wiaderkiem

18. Robotnica zostaje zbieraczką w :
a) 12 dniu życia
b) 20 dniu życia
c) 21 dniu życia

19. Gruczoły produkujące wosk u robotnicy znajdują się : a) w aparacie gębowym b) na trzeciej parze odnóży c) na odwłoku d) na tułowiu

20. Poniższe zdjęcie przedstawia jedno ze stadiów rozwojowych pszczoły :

a) jajo
b) larwę
c) poczwarkę
d) imago

21. Wstaw w miejsce kropek P jeżeli zdanie jest prawdziwe i F jeżeli zdanie jest fałszywe.
4pkt
........... Pszczoły widzą promieniowanie ultrafioletowe
.......... Trutnie rozwijają się z zapłodnionych jaj
......... Długość życia robotnic w okresie wiosenno – letnim jest krótszy niż tych , które wylęgły się wczesną jesienią .
.......... Pszczoła matka żyje ok. 2 lat

22. Uzupełnij zdanie : 2 pkt Miód w postaci płynnej nosi nazwę ................... , natomiast w postaci zestalonej ( skrystalizowanej) .......................

23. Zaproponuj 3 sposoby poprawy sytuacji pszczół dziko żyjących w środowisku : 3 pkt
a) ........................................
b) ........................................
c) ........................................
24. Uzupełnij zdanie : 1 pkt
Sygnały chemiczne wydzielane przez królową to ..................................
25. Opisz poniższy rysunek wpisując jak najwięcej informacji dotyczących budowy ciała pszczoły miodnej . 4 pkt.

KLUCZ ODPOWIEDZI
Kategoria : Gimnazjum

1. b
2. b
3. a
4. b
5. c
6. c
7. b
8. a
9. d
10. b
11. d
12. a
13. a
14. c
15. a
16. a
17. b
18. c
19. c
20. c

21. P, F, P, F

22. patoka , krupiec

23.
a) odpowiedni dobór roślin uprawnych w ogrodach , parkach
b) odpowiednia ilość miejsc do założenia gniazda
c) umieszczanie w odpowiednich miejscach sztucznych gniazd
d) zmniejszenie chemizacji rolnictwa

24. Feromony

25. głowa , tułów , odwłok , czułki , skrzydła , odnóża , oczy złożone ,przyoczka , żądło, aparat gębowy

Opracowała : Monika Bucior

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.