X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34529
Przesłano:

Każdy z nas jest inteligentny - scenariusz lekcji wychowawczej

Temat lekcji : Każdy z nas jest inteligentny !
Czas trwania : 45 minut
Klasa : V sp

Cele lekcji:
Wyjaśnienie pojęcia inteligencji.
Poznanie różne rodzajów inteligencji.
Odkrycie własnych możliwości intelektualnych i ich nazwanie.
Rozwinięcie umiejętności dyskusji.
Praca w grupie.

Materiały:
Papier biały i kolorowy, kredki, klej, nożyczki.
Kwestionariusz inteligencji.
Materiały przygotowane przez nauczyciela- plakaty.

Formy pracy :
Praca indywidualna.
Praca w grupach.

Metoda pracy:
Dyskusja.
Burza mózgów.
Wykład.

Spodziewane efekty:
Poprawa relacji w klasie.
Poznanie nowych pojęć.
Podniesienie samoświadomości i poznanie własnych możliwości.

Tok lekcji:
1.Czynności wstępne , organizacyjne : sprawdzenie obecności, wyjaśnienie tematu i celów lekcji , określenie kryteriów sukcesu.
2.Nauczyciel rozpoczyna dyskusje dotyczącą pojęcia inteligencji. Czym ona jest? Jakie są jej rodzaje? Co oznacza być inteligentnym? Czy bycie mądrym i inteligentnym to to samo?
3.Uczniowie biorą udział w dyskusji. Wymieniają się poglądami.
4.Nauczyciel w formie graficznej – wcześniej przygotowane niewielkie plakaty – przedstawia uczniom nazwy poszczególnych rodzajów inteligencji np.: lingwistyczna, matematyczna, muzyczna itp. Uczniowie proszeni są aby pracując w grupach podjęli próbę opisania poszczególnych inteligencji.
5.Uczniowie dzięki burzy mózgów ustalają swoje pojęcia inteligencji. Na kartkach papieru zapisują wyjaśnienia i przyczepiają je na tablicy , pod wcześniej przedstawionymi plakatami nauczyciela.
6.Po przedstawieniu swoich prac i ustaleniu pojęcia inteligencji wielorakiej uczniowie wykonują quiz określający ich predyspozycje i inteligencję.
7.Po wykonaniu quizu uczniowie z kolorowego papieru wycinają napis z nazwą inteligencji u nich dominującej i wspólnie tworzą plakat charakteryzujący klasę.
8.Podsumowanie zajęć w trakcie których nauczyciel dąży do zwrócenia uwagi na różnorodność uczniów, ich umiejętności i możliwości.
9.Zakończenie zajęć przez ekspozycję wspólnego plakatu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.