X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34526
Przesłano:
Dział: Języki obce

Co mam na stole? - praca ze słownictwem dotyczącym jedzenia klasa 3

TEMAT LEKCJI: Co mam na stole?- praca ze słownictwem dotyczącym jedzenia
KLASA : 3

CELE GŁÓWNE:
Uczniowie potrafią:
- poprawnie posługiwać się słownictwem związanym z jedzeniem,
- odpowiedzieć na temat swoich upodobań żywieniowych,

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczniowie potrafią:
- śpiewać z poprawną wymową
- odpowiadać na pytanie Do you like? Yes, I do No, I don’t
- słuchać, oglądać fragment filmu ze zrozumieniem oraz uzupełnić tekst słowami,
- wykorzystać swój zasób utrwalonego słownictwa do wykonania ćwiczeń,

METODY PRACY:
- aktywizująca,
- komunikacyjna

FORMY PRACY:
- praca indywidualna oraz w parze,
- praca w zespole klasowym.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- karty obrazkowe oraz leksykalne,
- podręcznik,
- tablica interaktywna.


PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Uczniowie powtarzają zasób słownictwa z poprzednich lekcji.
2. Uczniowie śpiewają piosenkę.
3. Uczniowie układają karty w odpowiedniej kolejności, tworząc pytanie Do you like i krótką odpowiedź Yes, I do / No, I don’t.
4. Nauczyciel zadaje pytanie grupie dzieci, które mają podać krótką odpowiedź
i klasnąć raz lub dwa w dłonie odpowiednio do odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej.
5. Uczniowie zadają pytania wybranym dzieciom.
6. Nauczyciel odtwarza videoclip, zadaniem dzieci jest powiedzenie jakie przedmioty pamiętają z filmu.
7. Nauczyciel przypina na tablicę przedmioty z piosenki i prosi uczniów o dopasowanie karty wyrazowej do obrazka.
8. Uczniowie słuchają i powtarzają wyrazy.
9. Uczniowie słuchają piosenki i uzupełniają wyrazami.
10. Wybrani uczniowie otrzymują sztućce i stają, tak aby pokazać ich poprawne położenie.
11. Uczniowie otwierają podręczniki i śpiewają piosenkę, śpiewają piosenkę kolejny raz z użyciem przedmiotów.
12. Uczniowie wykonują ćwiczenie z zeszytu ćwiczeń.
13. Podsumowanie lekcji, omówienie pracy domowej i aktywności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.