X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34320
Przesłano:

Program kółka teatralnego

Spis treści:

1.Wstęp
2. Cele (główne i szczegółowe)
3. Sposoby realizacji
4. Metody realizacji
5. Formy pracy
6. Plan pracy kółka teatralnego
7. Bibliografia

1. Wstęp
We współczesnym szkolnictwie dużą wagę przywiązuje się do wychowania i uczenia przez sztukę. Młody człowiek, jakim jest uczeń, ma poznawać świat przez pryzmat kultury. Ale nie tylko poznawać, także wypowiadać się przez szeroko pojmowaną twórczość. Dla kogoś jest to śpiew, dla innej osoby – taniec, dla jeszcze innej - recytacja. Tę różnorodność upodobań zaspokaja właśnie teatr. Tutaj każdy może realizować swe zainteresowania. Oprócz tego w trakcie spotkań młodzież uczy się współpracy, tolerancji i odpowiedzialności. Zdobywa kolejne umiejętności, umacnia też wiarę w siebie, w swoje możliwości.
Działalność w kole teatralnym inspiruje uczestników do różnorakich działań, rozwija sprawność umysłową, wrażliwość estetyczną, kreatywność; jest motorem wielu pozytywnych działań. Młodzi ludzie rozwijają nie tylko zdolności aktorskie(co jest priorytetem), ale także wokalne, literackie, plastyczne i menadżerskie. Poprzez grę uczą się wyrażać emocje, otwierają się na świat.
Zajęcia teatralne rozwijają wyobraźnię dzieci i (co bardzo ważne) pozwalają oderwać się od rzeczywistości, wejść w rolę. Ma to ogromne znaczenie terapeutyczne.
Niewątpliwie istotne jest też zdobywanie podczas spotkań wiedzy
(z różnych dziedzin) oraz doskonalenie techniki mówienia.
Reasumując, edukacja teatralna jest, moim zdaniem, niezastąpionym instrumentem w pracy pedagogicznej.

2. Cele główne:
-zdobywanie wiedzy o teatrze, jego kulisach i grze aktorskiej
-poznawanie twórczości wybranych dramatopisarzy i poetów
-rozwijanie umiejętności związanych z przygotowywaniem spektaklu (aktorskich, plastycznych, tanecznych, wokalnych)
-rozwijanie umiejętności społecznych
-umacnianie poczucia własnej wartości

Cele szczegółowe:
-przekazywanie uczniom wiedzy o historii teatru, jego formach
-doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną
-wzbogacanie słownictwa
-rozwijanie wyobraźni i kreatywności
-ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej
-doskonalenie dykcji
-poznawanie dzieł dramaturgów i poetów
-rozwijanie uzdolnień aktorskich, wokalnych, tanecznych i plastycznych
-kształtowanie umiejętności współpracy
-wzmacnianie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny

3. Sposoby realizacji:
-zajęcia teatralne
-wizyty w teatrze
-przygotowywanie spektakli i etiud teatralnych
-wykonywanie dekoracji, kostiumów, podkładów muzycznych
-opracowywanie scenariuszy
-prezentacja dokonań uczniom i mieszkańcom wsi
-udział w konkursach i przeglądach
-przygotowywanie materiałów będących zapisem pracy grupy

4. Metody realizacji:
-praca z tekstem
-pisanie scenariuszy
-ćwiczenia dramowe
-gry dramowe
-wprawki dramatyczne

5. Formy pracy:
-gra z wykorzystaniem tekstu
-zabawa tematyczna
-teatr cienia
-gry sceniczne
-ćwiczenia z dyktafonem
-wyjazd do teatru, kina
-projekcje filmowe

Plan pracy kółka teatralnego

Temat
Ilość godzin

1. Jesteśmy grupą. 1

2. Kim jesteś? 2

3. Mówię, co czuję. 2

4. Mówię, więc jestem. 4

5. Mów do mnie szeptem... 2

6. Śmiej się do łez! 2

7. Teatr antyczny. 2

8. Teatr współczesny. 2

9. Czy ich znasz? 2

10. Uczucia zaklęte w słowach... 2

11. Stwórzmy scenariusz! 4

12. Who is who? 2

13. Przyjrzyjmy się mistrzom. 2

14. Jak to zagrać? 8

15. A co ze scenografią? 2

16. Muzyka też jest ważna. 2

17. Próba generalna. 1

18. Kurtyna w górę! 1

19. Zostawmy ślad dla potomnych. 1

20. Błądzić jest rzeczą ludzką. 2

TREŚCI

1. Organizacja pracy koła teatralnego. Określenie obowiązujących zasad.

2. Przedstawienie się. Poznanie wzajemnych upodobań i oczekiwań.

3. Mówienie o własnych odczuciach. Bycie asertywnym.

4. Budowa aparatu mowy. Poprawna wymowa głosek. Ćwiczenia dykcji.

5. Zjawiska akustyczne- szept i krzyk.

6. Śmiech i płacz na scenie; scenki dramowe.

7. Początki teatru.

8. Historia teatru. Znani aktorzy.

9.Sylwetki i twórczość dramatopisarzy z Polski i świata.

10.Czytanie wybranych wierszy i poematów.

11.Tworzenie scenariusza przedstawienia.

12. Przydział ról.

13. Obejrzenie fragmentów filmów i spektakli z wyrazistą grą aktorską.

14. Próby z tekstem – ćwiczenia dykcji, mimiki i ruchu scenicznego.

15. Wykonanie kostiumów i dekoracji.

16. Wykonanie podkładów muzycznych.

17. Próba ze scenografią, kostiumami i muzyką. Wykonanie zaproszeń.

18. Występ przed publicznością.

19. Nagranie spektaklu.

20. Ocena występu – jego mocne i słabe strony.

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA

1. Poznanie zasad rządzących grupą.

2. Integracja grupy.

3. Umiejętne wyrażanie emocji. Przełamywanie zahamowań.

4. Poprawna artykulacja; dobra dykcja.

5. Użycie scenicznego szeptu i krzyku.

6. Umiejętność śmiania się i płakania na scenie.

7. Zdobycie wiedzy o teatrze greckim.

8. Wiedza o aktorach i teatrze współczesnym.

9. Poznanie sylwetek i twórczości dramaturgów.

10. Uwrażliwienie na poezję. Poznanie wybranych tekstów lirycznych. Umiejętność „przeżywania” utworu.

11. Opracowanie tekstu, uwzględniającego preferencje aktorów i widzów.

12. Uświadomienie predyspozycji; umiejętność przegrywania.

13. Korzystanie z doświadczeń innych. Uczenie się poprzez naśladowanie.

14. Podniesienie sprawności dykcji, intonacji i interpretacji. Poczucie odpowiedzialności.

15.Kreatywne tworzenie. Umiejętności plastyczne.

16. Wykorzystanie Internetu do stworzenia ścieżki dźwiękowej.

17. Oswojenie ze scenografią, kostiumami, oświetleniem i muzyką.

18. Opanowanie tremy. Radość z występu.

19. Granie przed kamerą.

20. Umiejętność samokrytyki, a także przyjęcia konstruktywnej krytyki. Wyciągnięcie wniosków do dalszych działań.

7. Bibliografia:

Koło polonistyczne i teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum. Zbiór konspektów, pod red. Elżbiety Szczepańskiej, Korepetytor, Płock 1999
Komorowska Hanna, Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1995
Szymańska Anna Monika, Szymczak Anna, „...z fantazją i humorem...”-czyli teatr w szkole, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2004
Teatr w szkole, wybór i oprac. scenograficzne Aleksander Maksymiuk, Wrocław 1998

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.