X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34267
Przesłano:

Poszerzanie wiedzy z zakresu sztuki współczesnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych

Poniższy konspekt kierowany jest do nauczycieli historii sztuki, zwłaszcza ze średnich szkół plastycznych. Jego celem jest nie tylko kształtowanie nawyków samodzielnego poszukiwania informacji na temat sztuki i zjawisk artystycznych, ale też przygotowanie Ucznia do nowej formuły egzaminu dyplomowego w jego części teoretycznej.

Temat lekcji: Poszerzanie wiedzy z zakresu sztuki współczesnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Zapis w dzienniku lekcyjnym: Nauka umiejętności poszukiwania źródeł informacji z zakresu polskiej sztuki współczesnej w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne. Stworzenie podstaw pod szkolną bazę danych.

Cel ogólny:
- stworzenie ogólnoszkolnej bazy danych dotyczącej stron i witryn internetowych związanych ze sztuką najnowszą;
- doskonalenie umiejętności praktycznego korzystania z Internetu;
- zapoznanie się z wybranymi wydarzeniami związanymi z polską sztuką współczesną

Cele operacyjne:
- Uczeń potrafi odnaleźć przy pomocy Internetu odpowiednie informacje dotyczące zagadnienia i dokonać ich selekcji

Środki i pomoce dydaktyczne:
-stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu

Metody i formy pracy:
-praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela, dyskusja

PRZEBIEG LEKCJI

Rekapitulacja wtórna

W przypadku dzisiejszych zajęć powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji zostaje pominięte.

Wprowadzenie do nowego tematu

Nauczyciel: informuje o treści dzisiejszej lekcji. Pragnie stworzyć bazę danych zawierającą adresy stron internetowych komentujących/informujących o aktualnych wydarzeniach w polskiej sztuce współczesnej, mających miejsce w przeciągu ostatnich 3 (ewentualnie 6) miesięcy. Ta baza może też dotyczyć informacji o życiu i twórczości znanych, współczesnych artystów polskich, których pomija księgozbiór biblioteki szkolnej. Baza danych będzie stale uaktualniana, zajmą się tym wybrane osoby czuwające nad całością, które zostaną za to odpowiednio nagrodzone (ich aktywność zostanie wzięta pod uwagę przy rozliczeniu końcoworocznym). Pojedyncze osoby zainteresowane projektem również mają szansę, aby w nim zaistnieć – wystarczy zgłaszać odnalezione przez siebie, a pominięte w bazie nowe adresy WWW. Ich aktywność zostanie nagrodzona (w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Aktywność”).

Dzisiejsze zajęcia mają na celu stworzenie podstaw tej bazy i jednocześnie przećwiczyć umiejętność wyszukiwania przez uczniów potrzebnych, wartościowych informacji. Uczniowie mają na zadanie ok. 25-30 min., pracują samodzielnie i indywidualnie. Znajdowane strony powinni zapisywać w postaci elektronicznej lub na kartkach z krótką informacją, czego dotyczą. Uczniowie, którzy wykażą się największą liczbą znalezionych pozycji o dużej wartości merytorycznej zostaną ocenieni pod koniec lekcji. Pomocna okaże się w poszukiwaniach podstawowa znajomość nazwisk najwybitniejszych artystów.

Po zakończeniu zadania ćwiczenie zostanie przedyskutowane, a chętni uczniowie opowiedzą o stosowanych metodach poszukiwań.

Stworzenie wspomnianej bazy danych ma na celu wzbogacenie szkoły o pomoce naukowe, jak również zainteresowanie uczniów sztuką współczesną. Ciekawsze informacje dotyczące sztuki najnowszej możemy również drukować i składać w bibliotece szkolnej.

Rolą nauczyciela w trakcie przeprowadzania ćwiczenia będzie selekcja znajdowanych informacji – uczniowie niepewni wartości odnalezionej strony powinni konsultować się z nauczycielem.

Aspekty techniczne związane z realizacją bazy danych pozostaną w gestii szkolnych nauczycieli informatyki.

Realizacja nowego tematu

Uczniowie: realizują indywidualnie zadanie.
Nauczyciel: pełni rolę doradczo-opiekuńczą, na bieżąco ocenia wartość merytoryczną znajdowanych adresów.
Uczniowie i nauczyciel: po zakończeniu zadania przeprowadzają dyskusję na temat trudności i efektów realizacji zadania, jak również możliwości nowoczesnych technologii informatycznych . Uczniowie składają kartki (lub udostępniają zapisy elektroniczne) będące wynikiem swojej pracy.

Rekapitulacja pierwotna

Przeprowadzona jednostka lekcyjna jej nie przewiduje.

Praca domowa

Uczniowie muszą się zastanowić nad projektem wizualnym tworzonej bazy danych, kierunkami jej rozbudowy i kwestią nazewnictwa.

Ocena uczniów

Wspólnie ustalamy, kto otrzymuje ocenę za aktywność i trafność zebranych informacji, określamy jej wysokość. Wybieramy osoby chętne, mogące czuwać nad bazą danych od strony technicznej (warto dostosować się do sugestii nauczyciela informatyki znającego możliwości uczniów w danej dziedzinie).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.