X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34218
Przesłano:

Pierwsza pomoc przy pogryzieniach, użądleniach i ukąszeniach. Scenariusz lekcji z edukacji dla bezpieczeństwa

SCENARIUSZ LEKCJI

Przedmiot: Edukacja dla bezpieczeństwa.

Temat: Pierwsza pomoc przy pogryzieniach, użądleniach i ukąszeniach.

Klasa: I SMS

Czas: 45 minut

Cele ogólne.
- zapoznanie się ze sposobami zapobiegania pogryzieniom, użądleniom i ukąszeniom
- zapoznanie się z zagrożeniami zdrowia po ugryzieniach, użądleniach i ukąszeniach
- zapoznanie się z objawami pogryzień, ukąszeń i użądleń
- zapoznanie się z udzieleniem I pomocy w przypadku pogryzienia, ukąszenia i użądlenia

Cele operacyjne: Uczniowie
Wiadomości:
- Znajomość zapobiegania pogryzieniom, użądleniom i ukąszeniom
- Znajomość występujących zagrożeń i objawów pogryzień, użądleń i ukąszeń.
- Pierwsza pomocy w przypadku pogryzienia, ukąszenia i użądlenia

Umiejętności: uczniowie
- Potrafią zapobiegać pogryzieniom, użądleniom i ukąszeniom
- Potrafią wymienić zagrożenia dla zdrowia i objawy w przypadku pogryzień, użądleń i ukąszeń.
- Potrafią udzielić I pomocy w przypadku pogryzienia, ukąszenia i użądlenia

Umiejętności z zakresu KPS:
- jest konsekwentny w realizacji działań
- przewiduje skutki podejmowanych działań
- potrafi radzić sobie ze stresem
- potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania

Metoda: elementy wykładu, film,

Formy pracy: praca indywidualna jednorodna

Środki dydaktyczne: komputer, podręcznik, zeszyt ćwiczeń

Przebieg lekcji:

Część wstępna:
- Sprawdzenie obecności.
- Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji.
- Przedstawienie tematu zajęć.
- Zapoznanie uczniów z celem lekcji.

Część zasadnicza:
- Omówienie pogryzień przez psa i podanie notatki dotyczącej zagrożenia.
- Przedstawienie filmu opisującego zagrożenia pogryzieniem.
- Omówienie użądleń przez owady i podanie notatki dotyczącej zagrożenia.
- Przedstawienie filmu opisującego zagrożenia dotyczące użądleń.
- Omówienie zagrożeń dotyczących kleszcza i podanie notatki.
- Przedstawienie filmu opisującego zagrożenia pochodzące od kleszcza.
- Omówienie ukąszeń przez węża i podanie notatki dotyczącej zagrożenia.
- Wykonanie indywidualnej pracy pisemnej przez uczniów w zeszycie ćwiczeń.
- Sprawdzenie i ocena pracy pisemnej.

Część końcowa:

- Podsumowanie tematu.
- Praca domowa: zapoznać się ze stroną www.pierwszapomoc.net.pl/uzadlenia
- Pożegnanie się z uczniami.

.........
(podpis)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.