X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34130
Przesłano:
Dział: Świetlica

Małe sprawne ręce - program autorski

Program autorski
"Małe sprawne ręce"

Zajęcia ruchowe i plastyczno-techniczne w świetlicy wzmacniające mięśnie i usprawniające pracę obręczy barkowej oraz kończyn górnych ze szczególnym uwzględnieniem rąk.

Autor: Magdalena Wiśniewska
Warszawa 2016

Podstawa programowa:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych:
- pt 3. Edukacja muzyczna- 1a
- pt 4. Edukacja plastyczna - 2a,b,c
- pt 9. Zajęcia techniczne - 1c; 2a,b,c; 3a,b
- pt 10. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna - 1c; 2a,b; 3a,c,d; 4b,d,e,f
Użytkownicy:
Nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej, posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.
Adresaci:
Uczniowie kl. I – IV szkoły podstawowej
Cele:
Główny:
Usprawnienie pracy kończyn górnych
Szczegółowe:
•Rozwijanie cech motorycznych u dzieci
•Zapobieganie wadom postawy ciała
•Rozwijanie koordynacji ruchowej i wzrokowo – ruchowej
•Wzmacnianie mięśni obręczy barkowej i kończyn górnych
•Wdrożenie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach codziennych z zakresu motoryki dużej
•Rozwijanie sprawności manualnej – motoryki małej
•Zapobieganie zaburzeniom grafomotoryki
•Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
•Rozwijanie kreatywności twórczej
•Kształtowanie wrażliwości estetycznej
•Wdrażanie do samodzielności
•Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

Metody pracy:
•Wykorzystywane podczas zajęć ruchowych
Metody reproduktywne:
- naśladowcza – ścisła
- zadaniowa – ścisła
Metody prokreatywne:
- zabawowa naśladowcza
- zabawowa klasyczna
- bezpośredniej celowości ruchu
Metody kreatywne:
- problemowe
- ruchowej ekspresji twórczej
Metody nauczania ruchu:
- syntetyczna
- analityczna
- kombinowana
•Wykorzystywane podczas zajęć plastyczno – technicznych
- praktyczne
- podające
- eksponujące
- problemowe

Formy:
Ze względu na liczbę uczestników:
- zbiorowa,
- małych grup,
- indywidualna

Ze względu na rodzaj zajęć:
- planowe zajęcia świetlicowe w sali
- zajęcia rozwijające
- zajęcia na boisku szkolnym
- imprezy
- pokazy
- konkursy
- wystawy

Środki:
Materiały i przybory plastyczne, materiały i przybory krawieckie, przybory do zajęć ruchowych oraz sprzęt nagłośnieniowy i nagrania muzyczne.

Ewaluacja:
Ewaluacji programu dokonam na podstawie obserwacji własnej, opinii i oceny pracy dokonanej przez dzieci i innych nauczycieli po zajęciach, konkursach, wystawach i występach, jak też na podstawie opinii ich rodziców oraz osób trzecich. Poziom osiągniętych umiejętności ruchowych sprawdzany będzie także podczas mini zawodów piątkowych odbywających się po zakończeniu tygodnia ruchowego. Ważnym wskaźnikiem osiągnięć będą również ewentualne sukcesy w konkursach plastyczno-technicznych o charakterze szkolnym i międzyszkolnym.

Treści programowe, formy ich realizacji oraz oczekiwane umiejętności i osiągnięcia:

ZAJĘCIA RUCHOWE

Gry i zabawy na boisku szkolnym:
Zbijak i Dwa Ognie
- chwyta i podaje piłkę
- wykonuje rzuty piłką na odległość
- bierze udział w zawodach
Elementy innych gier zespołowych (siatkówka, piłka ręczna, koszykówka)
- prawidłowo porusza się po boisku
- podaje celnie piłkę
- chwyta piłkę
- kozłuje dowolną piłką
- podrzuca i chwyta piłkę oburącz
- odbija piłkę
- rzuca piłką do bramki
Zabawy i gry podwórkowe
- bierze udział w grach i zabawach ruchowych
- rzuca do celu woreczkami, krążkami i piłkami
- odbija piłki i lotki różnego rodzaju paletkami
- rzuca i chwyta frisbee
- rzuca i chwyta ringo
- rzuca bumerangiem
- skacze na skakance
- kręci długą skakanką
- toczy piłki i bule
- prowadzi piłkę kijem do unihokeja
- toczy i podrzuca obręcz hula-hop
- bierze udział w zabawach z chustą terapeutyczną
Zumba
- naśladuje ruchy prowadzącego
- dopasowuje rytm i tempo ruchu do muzyki
- wykonuje proste układy do podkładu muzycznego (ze szczególnym uwzględnieniem pracy obręczy barkowej i kończyn górnych)
- bawi się przy muzyce
„Sportowe piątki”
- ćwiczy przez cały tydzień wskazaną przez nauczyciela umiejętność (zadanie ruchowe)
- bierze udział w piątkowych zawodach sprawdzających poziom osiągnięcia danej umiejętności
Zajęcia w sali świetlicowej:
Ćwiczenia
- naśladuje ruchy prowadzącego
- przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń
- wykonuje: wymachy i odmachy ramion, krążenia ramion, przedramion i nadgarstków itp.
- wykonuje elementy ćwiczeń korekcyjnych: ukłon japoński, skrzydełka, chód na czworaka, pompki korekcyjne, rowerki itp.
- wykonuje ćwiczenia z przyborami: obręcze Hula – Hop, woreczki, piłki, szarfy, krążki itp.
Zabawy rękami
- uderza dłońmi o siebie
- pociera dłońmi o siebie
- składa dłonie
- splata palce
- uderza pięściami o siebie i o podłoże
- pstryka palcami
- bierze udział w zabawach w kręgu także z przyborami (z piłką, woreczkami itp.)
- wykonuje masażyki pleców
- bierze udział w zabawach z naśladownictwem i innych mini grach i zabawach o charakterze ruchowym i muzyczno-ruchowym
Taniec
- tańczy swobodnie do różnych rodzajów muzyki
- dopasowuje rytm i tempo ruchu do muzyki
- naśladuje różne figury taneczne
- wykonuje krótkie układy taneczne
- opanowuje układy taneczne do różnorodnych imprez i występów
Imprezy:
Imprezy ogólno-świetlicowe
- bierze udział w zabawach i pokazach o charakterze ruchowym podczas imprez organizowanych w świetlicy
- bierze udział w imprezie cyklicznej „Dzień Dziecka na sportowo”
Konkursy między-świetlicowe
- bierze udział w mini zawodach i konkurencjach sprawnościowych
- bierze udział w konkursach między-świetlicowych o charakterze ruchowym i sprawnościowym
- pomaga w organizacji konkursów między-świetlicowych

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE

Zajęcia plastyczne w sali świetlicowej
Zajęcia wynikające z planu pracy własnej zgodnie z tematyką tygodnia:
- maluje różnymi technikami farbami: temperowymi, plakatowymi, akwarelowymi przy użyciu pędzli, miotełek, stempli oraz palców
- rysuje na różnych podłożach kredkami: pastelami olejnymi, pastelami suchymi, świecowymi, ołówkowymi
- rysuje węglem i kredą na papierach o różnorodnej fakturze
- lepi z różnorodnych materiałów: plastelina, modelina, glina samoutwardzalna, masa papierowa, masa solna itp.
- wykleja: papierami kolorowymi, tkaninami, innymi materiałami także pochodzenia naturalnego
- wydziera z papierów kolorowych
- tworzy prace technikami mieszanymi
- wycina nożyczkami

Zajęcia techniczne w sali świetlicowej:
Zajęcia z szycia ręcznego „Tańcowała igła z nitką”
- posługuje się podstawowymi przyborami krawieckimi takimi jak: nożyczki, obcinak do nici, nawlekacz do igieł, miarka krawiecka itd.
- nawleka samodzielnie igły o różnych rozmiarach nićmi i włóczkami o różnej grubości
- wiąże supełki i pętelki na niciach i włóczkach
- szyje ręcznie i haftuje najprostszymi ściegami
- przyszywa proste zapięcia takie jak guziki na nóżce i bez, haftki, zatrzaski, rzepy
- przyszywa dekory i aplikacje: koraliki, cekiny, dżety, naszywki
- samodzielnie zakańcza robótki
- szyje maskotki z filcu
- wykorzystuje zdobyte umiejętności do przygotowania prezentów z okazji świąt najbliższych: urodzin, imienin, Dnia Babci i Dnia Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca

Wyplatanie:
- wyplata z włóczki, różnego rodzaju sznurków, gumowych rurek typu „filofun” oraz wikliny papierowej
- wykonuje gotowe ozdoby takie jak: breloczki, zakładki do książek, broszki, naszyjniki, bransoletki, kolczyki z wykorzystaniem korali w różnych rozmiarach
- wykorzystuje zdobyte umiejętności do przygotowania prezentów i upominków
Robótki ręczne:
- ćwiczy robótki wykonując małe próbki
- szydełkuje najprostszymi ściegami
- przerabia oczka na drutach
Gry i zabawy stolikowe:
- gra w gry wykorzystujące sprawność manualną i techniczne rozwiązania
- układa układanki takie jak puzzle, tangram, „memory” itp.
- układa układanki koralikowe
- układa kostki domino
- buduje domki z kart
- gra w bierki
- buduje konstrukcje z różnego rodzaju małych klocków
- buduje z klocków konstrukcyjnych typu „Eitech”
- buduje z klocków konstrukcyjnych typu „Geomag”
- wykonuje różne czynności manipulacyjne
- Zachowuje prawidłową postawę ciała: poprawnie siedzi przy stoliku, wykonuje polecenia korygując postawę ciała

Zajęcia wynikające z planu pracy własnej zgodnie z tematyką tygodnia:
- buduje makiety i modele przy użyciu różnorodnych materiałów takich jak: tektury, folie, drewno, sklejki tkaniny, dzianiny, plastik; ale także naturalnych i przeznaczonych do recyklingu
- tworzy kompozycje przestrzenne z wykorzystaniem materiałów plastycznych
- składa papier różnorodnymi technikami np.: origami, kirigami, quilling, iris folding itp.
- posługuje się nożyczkami i innymi przyborami
Zajęcia na boisku szkolnym
Rysowanie:
- rysuje patykiem po ziemi
- rysuje kredą po chodniku
- rysuje patykiem po śniegu
Lepienie:
- lepi płaskorzeźby i rzeźby ze śniegu
Konkursy
Konkursy wewnątrzgrupowe, ogólno-świetlicowe oraz międzyszkolne: - przygotowuje prace konkursowe różnorodnymi technikami
- pomaga w przygotowaniu konkursów międzyszkolnych
Wystawy,Wystawy świetlicowe, wystawy pokonkursowe, wystawy w Urzędzie Gminy Ursynów:
- przygotowuje prace do wystaw tematycznych organizowanych w świetlicy zarówno cyklicznych jak i zaplanowanych na dany rok szkolny
- przygotowuje prace do wystawienia na gazetkach świetlicowych i szkolnych: tablice w sali świetlicowej, tablice na korytarzu świetlicowym, tablica szkolna „Z życia świetlicy”
- pomaga w przygotowaniu wystaw i gazetek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.