X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34129
Przesłano:
Dział: Świetlica

Przykładowy plan pracy własnej - świetlica (2016/2017)

WRZESIEŃ:

1. PZNAJMY SIĘ
•Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
•Zabawy integracyjne

2. BĄDŹMY BEZPIECZNI W SZKOLE I NA DRODZE!
•Omówienie wszystkich regulaminów obowiązujących w świetlicy oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zajęć i zabaw
•Praca z pakietem edukacyjnym „Kabecjanie dają radę”
•Wyjaśnienie zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię i poruszania się po drodze
•Poznanie znaków drogowych pojawiających się przy przejściach dla pieszych

3. WAKACYJNY PAMIĘTNIK
•Ćwiczenie swobodnych wypowiedzi ustnych podczas opowiadania o wakacyjnych przygodach
•Przybliżenie najciekawszych miejsc wypoczynku letniego w kraju i za granicą
•Praca z mapą
•Wykonanie prac plastycznych na gazetkę świetlicową
pt. „Wakacyjne wspomnienia”

4. CHCEMY ŻYĆ W CZYSTYM ŚWIECIE
•Zapoznanie się ze szczegółami tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata”
•Poruszenie zagadnień związanych z segregowaniem odpadów i recyklingiem
•Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz szacunku do przyrody
•Wykonanie prac plastycznych z wykorzystaniem nakrętek PET
•Wdrażanie do zachowań proekologicznych

5. CO NAM NIESIE PANI JESIEŃ
•Przypomnienie daty rozpoczęcia i zakończenia kalendarzowej jesieni oraz warunków pogodowych o tej porze roku
•Omówienie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
•Utrwalenie wiadomości o budowie drzew oraz o liściach
•Wykonanie prac plastycznych z wykorzystaniem darów jesieni

PAŹDZIERNIK:

1. KCHAMY WSZYSTKIE ZWIERZĘTA
•Zbiórka darów na Koci Azyl w Konstancinie
•Zapoznanie się z zasadami właściwej pielęgnacji i opieki nad zwierzętami domowymi
•Uwrażliwienie na los zwierząt porzuconych
•Poznanie ciekawostek dotyczących dzikich zwierząt
•Przygotowanie prac do wystawy ogólnoświetlicowej pt. „Zwierzęta świata”

2. KIM ZOSTANĘ, GDY DOROSNĘ
•Utrwalenie znajomości nazw zawodów wykonywanych współcześnie
•Omówienie najciekawszych i rzadkich profesji
•Ukazanie roli nauki w rozwoju cywilizacji - wynalazki
•Zwrócenie uwagi na rolę edukacji w zdobyciu wykształcenia
•Obchody Święta Edukacji Narodowej

3. WYPRAWA NA GRZYBY
•Utrwalenie wiadomości o ekosystemie leśnym
•Zapoznanie się z fauną i florą leśną
•Poznanie gatunków grzybów jadalnych oraz trujących
•Przypomnienie zasad właściwego zachowania się w lesie

4. LEPIMY NIE TYLKO Z PLASTELINY
•Poznanie różnych rodzajów tworzyw plastycznych przeznaczonych do rzeźbienia i lepienia
•Samodzielne wykonywanie mas plastycznych – masy solnej i papierowej
•Kształtowanie sprawności manualnej podczas lepienia z plasteliny oraz innych mas plastycznych
•Zapoznanie się z wiadomościami dotyczącymi sztuki rzeźbiarskiej

LISTOPAD:

1. ZA GÓRAMI, ZA LASAMI...
•Czytanie baśni, z różnych stron świata
•Omówienie cech baśni, bajek i legend – wskazanie podobieństw i różnic
•Przygotowanie prac plastycznych do konkursu między-świetlicowego pt. „Baśnie tysiąca i jednej nocy”

2. PATRIOTYZM DAWNIEJ I DZIŚ
•Przybliżenie sylwetki patrona naszej szkoły
•Zapoznanie się z hymnem szkoły i innymi pieśniami patriotycznymi
•Wyjaśnienie pojęć: ojczyzna, patriotyzm, niepodległość
•Obchody Święta Niepodległości

3. WISŁA – KRÓLOWA POLSKICH RZEK
•Praca z mapą Polski
•Zapoznanie z informacjami i ciekawostkami dotyczącymi fauny i flory Wisły i jej brzegów
•Przygotowania do imprezy ogólno-świetlicowej pt. „Z Wisły do garnka”

4. ZDROWO SIĘ ODŻYWIAMY
•Poruszenie zagadnień związanych z właściwym odżywianiem się oraz kulturą spożywania posiłków
•Omówienie nowej piramidy zdrowia
•Wyjaśnienie wpływu odżywiania się na stan zdrowia i kondycję organizmu
•Zaznaczenie roli wysiłku fizycznego we właściwym utrzymaniu formy

5. TRADYCJE POLSKIE PÓŹNĄ JESIENIĄ – ANDRZEJKI, BARBÓRKA, MIKOŁAJKI
•Omówienie zwyczajów związanych z ww. dniami
•Wdrażanie do kultywowania tradycji polskich

GRUDZIEŃ:

1. PISZEMY LISTY
•Nauka poprawnego pisania listów i ich adresowania
•Zapoznanie się z tradycyjnymi i współczesnymi sposobami przekazu wiadomości pisanych (list, kartka pocztowa, telegraf, e-mail, sms)
•Poznanie wiadomości o poczcie i pracy listonosza
•Pisanie listów do Świętego Mikołaja
•Włączenie się do akcji „Radosna paczka”

2. PIĘKNO OZDÓB ŚWIĄTECZNYCZNYCH
•Kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania kart okolicznościowych , ozdób świątecznych i choinkowych z różnorodnych materiałów
•Przygotowanie prac do ogólno-świetlicowej wystawy guzikowych ozdób świątecznych
•Kształtowanie sprawności manualnej i kreatywności twórczej

3. HEJ KOLĘDA! KLOĘDA!
•Wspólne śpiewanie kolęd
•Omówienie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia
•Redagowanie życzeń świątecznych
•Nauka pakowania prezentów

STYCZEŃ:

1. GDY JEST ZIMA I MRÓZ TRZYMA

•Omówienie daty rozpoczęcia i zakończenia kalendarzowej zimy oraz zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku
•Poznanie zimowych zwyczajów zwierząt
•Poruszenie zagadnień związanych z upływem czasu i kalendarzem
•Przybliżenie historii zegara oraz jego rodzajów dawniej i dziś

2. „PAPIERKOWA ROBOTA”
•Zapoznanie się z technikami składania papieru: orgiami, kirigami, quilling, iris folding itp.
•Ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej podczas wykonywania prac płaskich i przestrzennych
•Rozwijanie wyobraźni przestrzennej
•Przygotowanie prac plastycznych origami na wystawę ogólno-świetlicową

3. NIESPODZIANKI DLA BABCI I DZIADKA
•Wykonanie prezentów dla babci i dziadka
•Ukazanie roli seniorów w rodzinie
•Budowanie szacunku do osób starszych
•Wdrażanie do pomagania osobom starszym

4. KOSMOS I JEGO TAJEMNICE
•Utrwalenie i poszerzenie wiedzy o kosmosie
•Poruszenie zagadnień związanych z historią świata
•Poszerzenie wiadomości o planecie Ziemi oraz skutkach jej ruchu obrotowego wokół słońca
•Rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez wykonywanie doświadczeń
•Zapoznanie się z sylwetką i odkryciami Mikołaja Kopernika

5. O DOBRYM WYCHOWANIU SŁÓW KILKA
•Kształtowanie kultury osobistej
•Poznanie zasad savoir vivre przydatnych w życiu codziennym
•Utrwalenie stosowania zwrotów grzecznościowych

LUTY:

1. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
•Wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących komputera i Internetu
•Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z sieci
•Przygotowania do konkursu wiedzy o Internecie

2. FERIE TUŻ, TUŻ
•Praca z pakietem edukacyjnym „Kabecjanie dają radę”
•Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy w domu i na świeżym powietrzu podczas wypoczynku zimowego
•Utrwalenie znajomości telefonów alarmowych
•Zwrócenie uwagi na właściwy dobór odzieży i odpowiednie zabezpieczenie skóry podczas mrozów

MARZEC:

1. UPCYCLING – WYCZAROWANE ZE SMIECI
•Wyjaśnienie pojęcia Upcycling i przedstawienie ciekawych pomysłów na wykorzystanie rzeczy bezużytecznych
•Wykonanie przedmiotów ozdobnych i użytkowych z surowców wtórnych i rzeczy przeznaczonych do wyrzucenia
•Przygotowanie prac na konkurs między-świetlicowy pt. „Drugie życie butelki”

2. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
•Utrwalenie podstawowych zasad zdrowego stylu życia
•Położenie nacisku na zagadnienia związane z higieną osobistą
•Zwrócenie uwagi na aktywność fizyczną – sport i rekreację – jako naturalne czynniki sprzyjające zdrowiu
•Poruszenie zagadnień związanych ze służbą zdrowia

3. TAŃCE Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA
•Zapoznanie się z różnymi rodzajami tańca z wybranych krajów na różnych kontynentach
•Poznanie polskich tańców oraz strojów ludowych
•Wybranie tańca do przedstawienia podczas występów z okazji Dnia Dziecka
•Wspólne tańczenie

4. ŚWIĘTO NASZEJ SZKOŁY
•Utrwalenie wiadomości o patronie naszej szkoły
•Ćwiczenie Hymnu Szkoły
•Wdrożenie do odpowiedniego zachowania podczas uroczystości szkolnych i państwowych
•Przygotowania do obchodów Święta Szkoły
•Rozwijanie patriotyzmu oraz postawy obywatelskiej

5. JUŻ WIOSNA!
•Przypomnienie zwiastunów wiosny i daty jej rozpoczęcia w sensie kalendarzowym i meteorologicznym
•Zapoznanie się z wiadomościami dotyczącymi przylotów ptaków
•Czytanie poezji tematycznie związanej z przedwiośniem i wiosną
•Wykonanie prac plastycznych z pierwszymi kwiatami wiosennymi

KWIECIEŃ:

1. BRZECHWA I TUWIM DLA MAŁYCH I DUŻYCH
•Czytanie poezji dla najmłodszych
•Zwrócenie uwagi na ponadczasowy charakter wierszy
•Rozbudzenie zamiłowania do poezji
•Wdrażanie do czytelnictwa
•Rozwijanie sprawności manualnej przy wykonaniu zakładek do książek

2. CO PISZCZY W TRAWIE
•Utrwalenie wiadomości o ekosystemie łąkowym i jego mieszkańcach
•Poznanie gatunków roślin łąkowych
•Przedstawienie ciekawostek dotyczących owadów i pająków
•Wyrabianie szacunku do świata przyrody

3. WIEJSKA ZAGRODA
•Omówienie gatunków zwierząt hodowlanych i ptactwa domowego oraz ich znaczenia dla człowieka
•Poruszenie zagadnień związanych z pracą na roli i w gospodarstwie wiejskim

4. CIEKAWE EKSPERYMENTY
•Zdobywanie wiedzy w wyniku różnorodnych doświadczeń
•Rozbudzenie zainteresowania zjawiskami fizycznymi
•Ukazanie roli nauki w rozwoju cywilizacji

MAJ:

1. MAJOWE ŚWIĘTA PAŃSTWOWE
•Omówienie ważnych informacji dotyczących obchodów Święta Pracy, Święta Flagi Państwowej i Święta Konstytucji 3 Maja
•Utrwalenie znajomości symboli narodowych
•Rozwijanie postawy patriotycznej i obywatelskiej

2. W PODWODNYM ŚWIECIE
•Zapoznanie się z różnymi ekosystemami wodnymi
•Poznanie fauny i flory stawów, jezior, rzek, mórz i oceanów
•Przybliżenie informacji dotyczących inicjatywy „Rok rzeki Wisły 2017”
•Wykonanie prac plastycznych na konkurs między-świetlicowy pt. „Wisła – Królowa polskich rzek”

3. GRY I ZABAWY PODWÓRKOWE
•Przedstawienie ciekawych dawnych i współczesnych gier i zabaw podwórkowych
•Wspólne zabawy z wykorzystaniem różnorodnych przyborów
•Wdrażanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu

4. MOJA MAMA UKOCHANA
•Omówienie roli mamy w rodzinie
•Czytanie poezji tematycznie związanej z mamą i ciepłem rodzinnym
•Ćwiczenie sprawności manualnej podczas wykonania laurek dla mam

5. MAGIA TEATRU
•Omówienie terminologii związanej z teatrem
•Poznanie zawodów ludzi pracujących nad przygotowaniem przedstawienia teatralnego
•Wspólne zabawy z pantomimą
•Rozwijanie wyobraźni oraz zachęcenie do ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego

CZERWIEC:

1. W BARWACH LATA
•Utrwalenie wiadomości o lecie i zmianach zachodzących w przyrodzie o tej porze roku
•Przybliżenie wiadomości o barwach
•Malowanie różnorodnymi technikami i farbami

2. AKTYWNE I BEZPIECZNE WAKACJE
•Przypomnienie zasad bezpiecznego uprawiania sportów i rekreacji latem oraz właściwego zabezpieczania się przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym
•Poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wakacyjnych wojaży

3. POŻEGNANIE ZE SZKOŁĄ
•Rozmowy o planach na wakacyjnych
•Wspólne porządkowanie sali świetlicowej
•Pożegnanie się i zakończenie roku szkolnego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.