X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34100
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ein Interview zum Thema "Familie". Konspekt zajęć języka niemieckiego

Lekcja koleżeńska z języka niemieckiego
14.12.2015
klasa If

Temat: Ein Interview zum Thema „Familie”.
Cel: Formułowanie pytań dotyczących rodziny i udzielanie na nie odpowiedzi.
Nacobezu: tworzenie poprawnych zdań uwzględniających dobór słówek, wymowę, poprawność gramatyczną i szyk zdania.
Metody i techniki prezentowane w czasie zajęć:
Praca w parach, metodniki przygotowane przez nauczyciela (A,B,C,D), numerki uczniów z dziennika, samoocena, ocena koleżeńska, pytania kluczowe, zdania podsumowujące, powiedz partnerowi, cele i nacobezu, zasada nie podnoszenia rąk, praca w grupach, kontrola czasu, „parking” (usankcjonuj, zapisz, odłóż na później), wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, aktywne metody pracy.

ROZPOCZĘCIE LEKCJI:
Losowanie numerów grup przy wejściu do klasy. Powitanie przez nauczyciela, czynności organizacyjne (siadanie uczniów w grupach, sprawdzenie obecności)
Zadanie na dobry początek
Powtórka poprzedniej lekcji, wprowadzenie do nowej, nawiązanie do wiedzy posiadanej przez uczniów. Wyświetlanie zdjęć nazw zawodów i odpowiadanie na pytania: Kim są z zawodu osoby na zdjęciu?
Zapisanie tematu, pytanie kluczowe + cele lekcji
Przedstawienie uczniom tego co będziemy dzisiaj robić, czego będziemy się uczyć.
Rozmowa w parach (na temat trudności dotyczących zadania domowego)
skonfrontowanie ewentualnych problemów, trudności)
Sprawdzanie zadania domowego
Omówienie zadania domowego 3 uczniów, komentarz nauczyciela, wyświetlenie na tablicy poprawnych odpowiedzi, sprawdzanie przez resztę klasy, wzajemne uczenie się uczniów. Informacja zwrotna od uczniów na temat poprawności zadania.

ŚRODEK/ROZWINIĘCIE LEKCJI:
Przygotowanie do pracy w grupach: rozwinięcie celu lekcji, pytania kluczowe, zastanowienie się w parach, co trzeba sobie przypomnieć, żeby osiągnąć cel lekcji. Propozycje uczniów są zapisywane na tablicy.
Zastosowanie metodników, zadanie przypominające słownictwo potrzebne do tworzenia wywiadu. Informacja zwrotna dla nauczyciela i jego komentarz do poprawności wykonania zadania, wzajemne uczenie się uczniów.
Praca w grupach.
Rozdanie kart pracy, przeczytanie zadania. Sformułowanie z uczniami nacobezu.
Wyznaczenie czasu zadania.
Prezentacja wywiadów, komentarz uczniów innych grup i nauczyciela co do poprawności wykonania zadania.

ZAKOŃCZENIE/PODSUMOWANIE LEKCJI:

Pytanie podsumowujące: co było ważne, trudne z tej lekcji?
Samoocena: uczniowie wypełniają karty samooceny.
Uczniowie wchodzą do klasy z numerkiem w ręku i siadają przy odpowiednim stoliku.
Przed zapisaniem tematu witam uczniów i sprawdzam obecność.
Guten Tag, setzt euch, wer ist nicht da?

Przed zapisaniem tematu przypominam krótko ostatnią lekcję o nazwach zawodów. Wyświetlanie zdjęć zawodów. Was ist er von Beruf?

Potem jeden z uczniów zapisuje datę i temat zajęć.
Komm an die Tafel und schreibe Datum und Thema „Ein Interview zum Thema Familie.” Oceniam zapis tematu.Zadaję uczniom pytanie: „Czy domyślacie się, co może być celem lekcji?”
Napisanie celu lekcji: sformułujesz pytania o rodzinę oraz udzielisz na nie odpowiedzi.
Pytam uczniów, czy cel jest jasny?

Następnie oddaję 3 zeszyty ćwiczeń i omówiam ich poprawność. Proszę o zapytanie kolegi obok, czy miał problem z odrobieniem zadania.

Oceniam pracę domową 3 uczniów i uzasadniam, co było dobrze, co nie i jak może być lepiej. Wyświetlam poprawne odp. na tablicy, reszta stawia + lub -. Informacja zwrotna od uczniów, kto miał ile dobrze.

Żeby osiągnąć cel lekcji pytam uczniów, co trzeba najpierw przypomnieć? Uczniowie zastanawiają się w parach, znajomość czego? Oceniam czy dobrze. Zapisuję na tablicy.
- słówka - końcówki czasowników - szyk zdania
- pytajniki - zaimki dzierżawcze

Uczniowie otrzymują zadanie przypominające te rzeczy, wyświetlam na ekranie. (zadanie wielokrotnego wyboru) Każdy rozwiązuje sam używając metodników.
Kto miał wszystko dobrze? Kto 1 błąd?... Oceniam, ile osób ma dobrze, tłumaczą uczniowie uczniom, jak należy to poprawić.

Każda grupa dostaje kartę pracy z drzewem genealogicznym Thomasa. Uczniowie wpisują imiona i nazwiska członków swoich grup. Sprawdzam zrozumienie polecenia.

Pytam uczniów, na co będę zwracać uwagę przy ocenianiu zadania w grupie? Zastanawiają się w grupach, zapisuję to na tablicy.
- dobór słówek
- wymowa
- poprawność gramatyczna
- szyk zdania
- ilość pytań i odpowiedzi

Określam czas zadania, podchodzę w czasie ich pracy, pomagam, mówię co dobrze, a co źle. Po wyznaczonym czasie jedna z osób z grupy zadaje pytania a inna na nie odpowiada.

PREZENTACJA
Proszę grupy o prezentację wywiadu. Zapisuję spostrzeżenia. Pytam innych, czy dobrze, czy źle. Inni tłumaczą innym.

Pytanie podsumowujące: co było ważne, trudne z tej lekcji?
Proszę uczniów o uzupełnienie samooceny na małych wydrukowanych karteczkach, które analizuję po lekcji i przedstawiam wyniki na kolejnej.

Opracowała Beata Jankowiak

Załączniki:

Wähle richtige Antwort: (Wybierz właściwą odpowiedź)

1. Er ist Lehrer von ..........................
a. Jahre b. Hobby c. Beruf d. Sport

2. .............. alt ist dein Onkel?
a. was b. wie c. wo d. wer

3. ................... Oma ist 60.
a. dein b. meine c. mein d. der

4. .................. wohnen deine Großeltern?
a. wo b. wer c. woher d. was

5. Was ............................. dein Bruder?
a. spiele b. spielt c. spielen d. spielst

6. Was .................. dein Vater?
a. Hobby b. Beruf c. mag d. heißt

Poprawne odpowiedzi do zadania 3 str. 28

Meine Großeltern
Mein Opa
Meine Oma
Meine Eltern
Mein Vater
Meine Mutter
Meine Eltern
deine Familie
deine Großeltern
deine Eltern

Karta samooceny ucznia: ........................................
Potrafię po niemiecku:
:))
sehr gut
:)
gut
:
so lala
:(
überhaupt nicht
Znam nazwy członków rodziny
Znam zaimki dzierżawcze
Znam pytajniki
Umiem odmieniać czasowniki
Znam kolejność wyrazów w zdaniu
Przedstawiam osoby imię, wiek, zawód, hobby
Zadaję pytania o imię, wiek, zawód, hobby

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.