X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34086
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Konkursu Piosenki

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„Piosenka jest dobra na wszystko”

1. Cele konkursu
a) wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności,
b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów,
d) promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,
e) popularyzacja piosenek polskich,
f) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
g) rozwijanie talentów estradowych,
h) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

2.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaktorowie.
3. Data konkursu
Konkurs odbędzie się 26.04.2017 r. od g. 9.00 na sali przedszkolnej.
4. Konkurs przebiegać będzie w następujących kategoriach:
a) soliści z kl. I – III
b) soliści z kl. IV – VI
5. Komitet Organizacyjny: p. Karina Borządek, p. Hanna Drązikowska, p. Monika Wasilewska – Muś, p. Anna Sieczka.
6. W skład Jury powołuje się następujące osoby: p. dyr. Ewa Sidor, p. Karina Borządek, p. Krzysztof Gwiazda, p. Hanna Drązikowska, p. Monika Wasilewska - Muś

7. Przy wyborze zwycięzców Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
• Dopasowanie piosenki formą i treścią do wieku
• Intonacja
• Ogólny wyraz artystyczny
• Dykcja
• Stopień trudności piosenki pod względem muzycznym

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.04.2017 po wysłuchaniu wszystkich uczestników.

9.Warunki uczestnictwa w konkursie:

• W pierwszym etapie należy zgłosić swój udział do p. Kariny Borządek – nauczyciela muzyki: podać imię i nazwisko, klasę, tytuł piosenki, autorów, oraz dostarczyć płytę CD z nagraną piosenką lub podkładem muzycznym.
• Każdy uczestnik może wykonać jedną piosenkę w języku polskim.
• Oceny wykonania dokona Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
• Koordynatorzy konkursu: p. Karina Borządek, p. Hanna Drązikowska, p. Monika Wasilewska – Muś, p. Anna Sieczka.

10.Wyniki konkursu i nagrody:

• Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród uczestników zwycięzców: miejsce I, miejsce II, miejsce III w dwóch kategoriach wiekowych :
• Kl. I – III
• Kl. IV – VI

11. Kryteria oceny :
• Dopasowanie piosenki formą i treścią do wieku
• Intonacja
• Ogólny wyraz artystyczny
• Dykcja
• Stopień trudności piosenki pod względem muzycznym

12.Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu konkursu.
13. Laureaci konkursu otrzymają otrzymają dyplomy i nagrody.
14. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Uwagi:
• Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
• Dyplomy i nagrody przekazane zostaną laureatom konkursu podczas uroczystego ogłoszenia wyników na jednym z apeli szkolnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.