X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34078
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin I Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania "Książka. Lubię to."

Regulamin I Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania
„ Książka. Lubię to. ”dla uczniów klas I-III
Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach

I. Organizator
Nauczyciele klas 1-3 Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach:
Joanna Mendza, Teresa Skrajna

II. Data i miejsce konkursu
Konkurs odbędzie się ...3 kwietnia 2017 na... sali baletowej.

III. Cele konkursu:

• promocja książek i czytelnictwa,
• budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,
• rozwijanie wrażliwości na piękno literatury
• stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności na forum szkoły
• kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
• uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

IV. Zasady uczestnictwa
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas 1-3. Warunkiem przystąpienia jest złożenie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko uczestnika do wychowawcy tydzień przed planowanym terminem konkursu.

V. Jury
Nad przebiegiem konkursu czuwa jury powołane przez organizatora.

VI. Kryteria oceny
Ocenie podlega płynność, poprawność czytania, tempo, dykcja i intonacja oraz ogólny wyraz
artystyczny( radzenie sobie z tremą, kontakt wzrokowy z odbiorcą)
Za każdy z w/w elementów dobrego czytania uczestnik może uzyskać od 0–5 punktów adekwatnie do swojego wieku.
4. Komisja wyłoni najlepiej czytające dzieci.
5. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

VII. Przebieg konkursu:
1. Powitanie zebranych.
2. Zapoznanie uczestników z przebiegiem konkursu.
3. O kolejności występowania uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych zadecyduje losowanie w dniu poprzedzającym termin konkursu.
4. Uczestnicy losują wybrane przez organizatorów teksty, zawierające zarówno prozę, jak i dialogi. Mają 5 minut na zapoznanie się z tekstem, następnie odkładają tekst i oczekują na widowni na swoją kolej prezentacji.
5. Prezentacja tekstów. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do czytania podaje nazwisko autora i tytuł prezentowanego przez siebie fragmentu prozy zawierającego dialog i opis.
6. W przypadku zdobycia przez uczestników takiej samej ilości punktów, zostanie przeprowadzona dogrywka, polegająca na przeczytaniu dodatkowych tekstów przygotowanych przez organizatorów.
7. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców, odbioru i rozliczenia nagród przez organizatora
2.Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator;
3.Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

KARTA ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

Imię i nazwisko uczestnika ........................................

Wiek uczestnika ................................kl........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.