X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34075
Przesłano:
Dział: Języki obce

The week of patriotism in our school. Tydzień patriotyzmu w naszej szkole. Konspekt lekcji z języka angielskiego w klasach IV-VI

Temat:The week of patriotism in our school. Tydzień patriotyzmu w naszej szkole.

Cel lekcji:
- Kształtowanie postawy patriotycznej
- Zapoznanie uczniów z nowym słownictwem dotyczącego patriotyzmu
- Kształtowanie umiejętności słuchania i reagowania językowego
- Cel wychowawczy – właściwe relacje koleżeńskie, praca w grupach.

Cele sformułowane w języku ucznia:
Patriotyzm- jak to rozumiem?

Nacobezu:
Wymieniam 10 - 15 zwrotów związanych z patriotyzmem.

Pytanie kluczowe:
Czy patriota jest wśród nas ? Jak to rozumiem ?

Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne.
2. Zadanie na dobry początek: łamańce językowe.
3. Pytanie kluczowe.
4. Wprowadzenie do tematu lekcji.
5. Część główna lekcji.
6. Podsumowanie lekcji i pracy uczniów .

Metody pracy:
Eklektyzm / łączenie elementów i technik pochodzących z różnych metod /
Metody aktywizujące – metoda łańcuchowa, zadanie na dobry początek, inspirujące zdania, wybierz sobie pracę domową..
Metody podająco – poszukujące.
Ćwiczenia interaktywne.

Formy pracy:
Praca z całym zespołem
Praca w parach
Praca indywidualna

Notatki i dodatkowe ćwiczenia:
Różne ćw. dla uczniów – karty pracy ( ksero ) – indywidualizacja.

Przebieg lekcji:

Wprowadzenie do tematu lekcji:
Where are you from?
I’m from Poland.
Are you Polish ?
Yes, I am.
Where do you live?
I live in Poland in Elk.

Nawiązanie do wiersza Władysława Bełzy “ Kto Ty jesteś ?"
( "Wyznanie wiary dziecięcia polskiego” - znany również pod takim tytułem )i przetłumaczenie na język angielski. ( praca w grupach ).

Część główna lekcji:
- Praca z nowym słownictwem związanym z patriotyzmem ( praca w grupach )
Korzystanie ze słownika online, np. Diki, i ze słowników papierowych( wyd. Longmana)
Uczniowie próbują wypisać jak najwięcej zwrotów

- Quiz- The Vistula River. uczniowie sprawdzają swoją wiedzę.

- Zapoznanie uczniów ze słowami hymnu Polski w języku angielskim

- Gry i zabawy językowe na platformie online – Appslearning

- Utrwalenie wiedzy z lekcji:
Tworzenie krzyżówki do hasła - patriot
P
A
T
R
I
O
T

Praca domowa:
Wybierz sobie pracę domową:
1/ I’m creating 5-7 sentences , I’m using words connected with patriotism. Ułożę 5- 7 zdań używając zwrotów związanych z patriotyzmem.
2/ I’m preparing a quiz about Poland, for example, quiz about my town, quiz about famous people.
Przygotuję quiz o Polsce,np. quiz o swoimi mieście, o sławnych Polakach.

- Podsumowanie lekcji i pracy uczniów na zajęciach ( zdania podsumowujące, np.: Dzisiaj się nauczyłem.... Dzisiaj mnie zaskoczyło, zainspirowało........)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.