X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33885
Przesłano:

Projekt oceny stażystki

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Wioli ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego

Opiekun stażu : Agnieszka
Data rozpoczęcia stażu : 1 września 2016r
Data zakończenia stażu: 31 maja 2017r

Pani Wiola – nauczyciel świetlicy w Szkole Podstawowej nr. w Warszawie w okresie swego stażu wypełniła wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, zrealizowała cele zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego. Systematycznie gromadząc odpowiednią dokumentację w terminie wywiązywała
się z realizacji poszczególnych zadań:

1. Zapoznała się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły, w tym
opanowała sposoby prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole .

2. Poznała przepisy prawne dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i pracy w szkole.

3.Doskonaliła warsztat pracy poprzez uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Z obserwowanych zajęć sporządzała notatki.

4. Wykazała się też umiejętnością prowadzenia własnych zajęć.
Właściwie konstruowała scenariusze zajęć, formułowała cele główne i operacyjne. Prowadząc zajęcia trafnie dobierała metody, formy pracy, jak i pomoce dydaktyczne do osiągnięcia poszczególnych celów.
W pracy z dziećmi stwarzała atmosferę życzliwości, zachęcając i aktywizując zarówno uczniów zdolnych, jak i słabych. Efektywnie wykorzystywała czas zajęć.
Wykazała się umiejętnością omawiania własnych i obserwowanych zajęć. Formułowała odpowiednie wnioski, trafnie oceniała swe mocne i słabsze strony,
była otwarta na sugestie opiekuna stażu.

5.Organizowała i współorganizowała szereg imprez i konkursów w świetlicy.

6. Poznała środowisko uczniów i ich problemy, poprzez systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
W swej pracy wychowawczej wykazywała się dużą serdecznością i troską zarówno
wobec uczniów, jak i ich rodziców.

7. Podnosiła kwalifikacje i wzbogacała swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w radach szkoleniowych i kursach doskonalących min.:
„Origami” , „ Zabawa przez ruch”, jak też samodzielnie studiując literaturę fachową.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego i harmonogramu przebiegu stażu mogę stwierdzić, iż koleżanka Wiola poprawnie wywiązała się z zaplanowanych założeń.

Swoją życzliwością, komunikatywnością i cierpliwością zyskała sobie sympatię wielu uczniów. .

Proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Opiekun stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.