X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33863
Przesłano:
Dział: Języki obce

I love English - konkurs dla kl 5 z języka angielskiego

GMINNY KONKURS
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„I love English”

Test dla klas piątych

Czas trwania konkursu: 60 min
Maksymalna ilość punktów: 60

Wola Krzysztoporska, 06.04.2017r.

Wybierz prawidłową odpowiedź.

1.I saw a great film ..........
a. tomorrow
b. now
c. last week
2. There are .........cups on the table.
a. some
b. any
c. each
3. My father is taller ...........me.
a. as
b. than
c. more
4. Sugar, salt and water are ......
a. countable nouns
b. uncountable nouns
c. discount nouns
5. Susan is ...........than other girls.
a. prettier
b. prittier
c. preatier
6. There aren't ............clouds in the sky.
a. some
b. a
c. any
7. There is ........milk in the glass.
a. any
b. a
c. some
8. There isn't ............bread on the table.
a. some
b. a
c. any
9. He ..............his bike now.
a. doesn't ride
b. isn't riding
c. didn't ride
10. She always .............on Sundays.
a. swim
b. is swimming
c. swims

11. Are you ..........person in your family?
a. tall
b. taller
c. the tallest
12. She ............TV yesterday.
a. isn't watching
b. doesn't watch
c. didn't watch

13. Jane is ..........swimmer than Helen.
a. gooder
b. better
c. the best
14. Ben is ....................student in my class.
a. better
b. worse
c. the worst
15. These glasses are ....................than those glasses
a. cheaper
b. more cheap
c. the cheapest
16. My friends ..................in London last month.
a. was
b. were
c. didn't were
17. The film ..............very good.
a. were
b. was
c. doesn't were

18. Did you ...............basketball last Monday?
a. plaied
b. play
c. played
19. She doesn't ..............her bedroom every day.
a. tidies
b. tidys
c. tidy

20. Thirty nine – thirteen=
a. twenty six
b. thirty six
c. twenty seven
21. That's Emma's tablet. Are you sure it's .........?
a. her
b. hers
c. it
22. Look thats's..............ball.
a. us
b. ours
c. our

23. This is my cousin Clara.
a. She looks very friendly.
b. What's her name?
c. Thanks very much.
24. Who's that boy over there?
a. He's wearing glasses.
b. Alfie. He's my brother's friend.
c. No, the boy with the black hair.
25. Could I speak to Teresa, please?
a. Just a moment.
b. Yes, it is.
c. Hi, Teresa.
26. Can I help you?
a. The games consoles are over there.
b. Are you using a computer?
c. Yes please. We're looking for a tablet.
27. I'd like this one, please.
a. I'm looking for a laptop.
b. Certainly. That's 49.50$
c. How much is it?
28. I'm looking for a scanner.
a. They're over there, next to the printers.
b. How much is the scanner?
c. Here's your change.

29. Połącz wyrażenia od 1-4 z właściwymi odpowiedziami od a- f ( dwie odpowiedzi są niepotrzebne).
1. Pleased to meet you!
2. How are you?
3. What's the time?
4. Happy birthday!

a. Good morning.
b. I'm fine, thanks.
c. Pleased to meet you, too.
d. I'm Alfie.
e. Thank you!
f. It's half past one.
1 .................

2 .................

3. ................

4. ................

WELL DONE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.