X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3379
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Szkolnych Dni Bez Pytania

Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu złożył wniosek do Dyrektora Szkoły mgr Marii Wolskiej- Mleczak o kontynuację w roku szkolnym 2008/ 2009 Dni Bez Pytania. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Samorząd Uczniowski ustala następujące zasady:

1. Przewodniczący Rady Szkolnej Samorządu Uczniowskiego ( w wyjątkowych przypadkach jego zastępca lub wyznaczona przez opiekuna SU osoba) każdego pierwszego roboczego dnia miesiąca losuje w obecności Dyrektora Szkoły i opiekuna Samorządu dzień wolny od odpowiedzi ustnych i pisemnych.

2. Jeśli wylosowanym dniem będzie sobota lub niedziela ( a także dni świąteczne) w danym miesiącu nie ma Dnia Bez Pytania.

3. Dzień Bez Pytania obowiązuje wszystkie klasy I- VI.

4. Tego dnia uczniowie zwolnieni są z odpowiedzi ustnych oraz niezapowiedzianych kartkówek.

5. Nauczyciele mają prawo w tym dniu przeprowadzać sprawdziany zapowiedziane tydzień wcześniej.

6. Uczniowie mają obowiązek posiadania odrobionych zadań domowych.

7. Samorząd Uczniowski nie przewiduje dni bez pytania po dyskotekach szkolnych. Tę kwestię pozostawia nauczycielom, którzy na wniosek uczniów danej klasy mogą zwolnić ich z odpowiedzi ustnych lub pisemnych.

8. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Dyrektor Szkoły po konsultacjach z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.