X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33771
Przesłano:

Diagnoza ucznia uczęszczającego na zajęcia rewalidacyjne

Diagnoza ucznia uczęszczającego na zajęcia rewalidacyjne

Imię i nazwisko ucznia........................................
Data urodzenia........................Klasa..........Rok szkolny........................

I. Czytanie

1. Technika: całościowa, sylabami z syntezą, głosowanie z syntezą, mieszana.
2. Tempo: wolne, przeciętne, dobre, szybkie.
3. Błędy: opuszcza głoski, sylaby, wyrazy, zmienia ich kolejność, brzmienie, myli litery, zniekształca wyrazy; błędy liczne, nieliczne, nie popełnia.
4.Rozumienie: trudności w rozumieniu treści tekstu po jednorazowym przeczytaniu, niepełne rozumienie, musi czytać wielokrotnie, bez zrozumienia.
5. Uczeń rozumie tekst: dosłownie, interpretacyjnie, krytyczne, twórczo – kreatywne.

II. Pisanie

I. Ze słuchu:
- popełnia błędy: opuszcza litery i cząstki wyrazów, wyrazy, zmienia kolejność liter, myli litery, popełnia błędy w pisowni wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami dźwięcznymi, bezdźwięcznymi; typowo ortograficzne: u – ó, ż – rz, ch – h, ą – om, ę – em, en, i – j, w pisowni wielką i małą literą, niewłaściwe stosowanie znaków interpunkcyjnych; mylenie liter podobnych kształtem,
- bezbłędne,
- tempo: powolne, zadawalające, zmienne, szybkie.
2. Samodzielna wypowiedź:
- treść: uboga, nie na temat, na temat,
- zdania: niepełne, proste, złożone,
- słownictwo: ubogie, przeciętne, bogate,
- poprawność stylistyczna: liczne błędy, nieliczne błędy, poprawna,
- forma gramatyczna: poprawna, nieprawidłowa.

III. Znajomość zasad gramatyki i ortografii

- nie zna,
- niezadowalająca,
- zadawalająca,
- dobra,
- bez zastrzeżeń.
IV. Sprawność rachunkowa

1. Umiejętności dodawania i odejmowania: słaba, zadawalająca, dobra.
2. Znajomość tabliczki mnożenia: nie zna, liczne błędy, nieliczne błędy, dobra.
3. Obliczania procentowe: nie wykonuje, popełnia błędy, wykonuje poprawnie.
4. Działania na ułamkach: nie wykonuje, popełnia błędy, wykonuje poprawnie.
5. Zadania z treścią: nie rozwiązuje, wymaga pomocy, wykonuje poprawnie.
6. Rozumienie poleceń: nie rozumie, niepełne, dobre.

V. Charakterystyka ucznia

1. Samodzielność: wymaga stałej pomocy, czasami potrzebuje pomocy, samodzielny.
2. Aktywność: mała, średnia, duża.
3. Wytrwałość: szybko się zniechęca, wymaga motywowania do wysiłku umysłowego, wytrwały.
4. Koncentracja uwagi: brak koncentracji, krótki okres koncentracji, prawidłowa.
5. Komunikatywność: niska, przeciętna, wysoka.
6. Wykonywanie zadań: doprowadza pracę do końca, nie doprowadza pracy do końca, dokładny, niedokładny, zaradny, niezaradny.
7. Współpraca w grupie: ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem, łatwo nawiązuje kontakty, współpracuje chętnie, niechętnie; przestrzega norm zachowania: wcale, rzadko, zazwyczaj, zawsze.
8. Samoocena: zaniżona, zawyżona, właściwa.
9. Sfera ruchowa: ruchy powolne, sprawne, szybkie, gwałtowne; sprawność manualna: słaba, przeciętna, dobra.
10. Stosunek do zajęć: niechętny, obojętny, pozytywny.

Nauczyciel
Izabela Czapla – Zielińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.