X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33770
Przesłano:

Cykl Indywidualnych planów pracy z zastosowaniem metody EEG Biofeedback

INDYWIDUALNY PLAN PRACY

EEGBIOFEEDBACK

PROWADZĄCA: Izabela Czapla – Zielińska

UCZESTNIK: M. D.
Uczeń porozumiewający się za pomocą zdań złożonych, nieprawidłowo realizujący różne głoski, u których występują zaburzenia rytmu, melodii i akcentu.

Program zajęć obejmuje 20 godzin spotkań raz w tygodniu –
Poniedziałek godz. 10.50.

Początek realizacji planu: 20.09.2010r.
Koniec realizacji planu: 28.01.2011r.

DIAGNOZA:
uczeń upośledzony umysłowo w stopniu lekkim, ma problemy z relacjami rówieśnik – dorosły, nie potrafi w odpowiedni sposób komunikować się z osobami dorosłymi, ubogie słownictwo, brak motywacji do nauki, obniżona koncentracja uwagi, zaniżona samoocena oraz nie umie nazywać i wyrażać uczucia.

CELE:
formułowanie pytań i odpowiedzi na pytanie, używanie prawidłowych form wyrazów, redagowanie kilkuzdaniowych opisów, wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, zwiększenie motywacji do nauki, polepszenie koncentracji uwagi, nazywanie uczuć i emocji, samoocena i autokorekta.

METODY PRACY:
- EEGBiofeedback,
- praca z książką,
- pogadanki,
- muzykoterapia,
- gry i zabawy edukacyjne.

Indywidualny plan zajęć edukacyjno – terapeutycznych:

1. Rozmowy integrujące uczestnika zajęć z terapeutą, przedstawienie treści i celów zajęć, EEGBiofeedback.
2. Pogadanka na temat miłego wydarzenia w ostatnim czasie; EEGBiofeedback.
3. Słuchanie muzyki relaksacyjnej; EEGBiofeedback.
4. Rozmowa na temat „Moje mocne strony”; EEGBiofeedback.
5. Pogadanka: „Świat dziecka, świat dorosłego”; EEGBiofeedback.
6. Słuchanie muzyki relaksacyjnej; EEGBiofeedback.
7. Czytanie fragmentu z książki (uczestnik sam wybiera ulubioną książkę, gazetę); EEGBiofeedback.
8. Pogadanka na temat przeczytanego ostatnio fragmentu tekstu; EEGBiofeedback.
9. Gry edukacyjne; EEGBiofeedback.
10. Słuchanie fragmentu słuchowiska „Królowa Śniegu”; EEGBiofeedback.
11. Pogadanka na temat wysłuchanego na poprzednich zajęciach słuchowiska; EEGBiofeedback.
12. Gry edukacyjne; EEGBiofeedback.
13. Pogadanka na temat nadchodzących świat bożonarodzeniowych – „Najpiękniejsze moje święta” ; EEGBiofeedback.
14. Rozmowa na temat spędzonych świąt bożonarodzeniowych oraz zabawy sylwestrowej: EEGBiofeedback.
15. Słuchanie muzyki relaksacyjnej; EEGBiofeedback.
16. Gry edukacyjne; EEGBiofeedback.
17. Słuchanie fragmentu słuchowiska „Bazyliszek”; EEGBiofeedback.
18. Pogadanka na temat wysłuchanego na poprzednich zajęciach słuchowiska; EEGBiofeedback.
19. Pogadanka: „Tak potrafię”; EEGBiofeedback.
20. Podsumowanie zajęć; EEGBiofeedback.

OCZEKIWANE REZULTATY:
uczeń potrafi formułować pytania i odpowiedzi, używać prawidłowych form wyrazów, redagować kilkuzdaniowe opisy, wzbogacenie zasobu słownictwa czynnego i biernego, zwiększenie motywacji do nauki, polepszenie koncentracji uwagi , nazywać uczucia i emocje, podwyższenie samooceny.

Osoba prowadząca:
mgr Izabela Czapla – Zielińska

INDYWIDUALNY PLAN PRACY

EEGBIOFEEDBACK

PROWADZĄCA: Izabela Czapla – Zielińska

UCZESTNIK: D. S.
Uczeń porozumiewający się za pomocą zdań złożonych, nieprawidłowo realizujący różne głoski, u których występują zaburzenia rytmu, melodii i akcentu.

Program zajęć obejmuje 20 godzin spotkań raz w tygodniu –
Poniedziałek godz. 12.35.

Początek realizacji planu: 20.09.2010r.
Koniec realizacji planu: 28.01.2011r.

DIAGNOZA:
uczeń upośledzony umysłowo w stopniu lekkim, ma problemy z komunikacją interpersonalną z rówieśnikami, występuje agresja słowna (wulgaryzmy, przezwiska), ubogie słownictwo, zaniżona samoocena, nie umie nazywać i wyrażać uczucia, lekceważący stosunek do nauczycieli, wada wymowy – jąkanie – w sytuacjach stresujących.

CELE:
używanie prawidłowych form wyrazów, redagowanie kilkuzdaniowych opisów, akcentowanie wyrazów, świadomość roli ciała w przekazywaniu informacji, dostosowanie mimiki i gestów do rodzaju komunikatu, świadome unikanie wulgaryzmów, nazywanie uczuć i emocji, wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, samoocena i autokorekta.

METODY PRACY:
- EEGBiofeedback,
- praca z książką,
- pogadanki,
- muzykoterapia,
- gry i zabawy edukacyjne.

Indywidualny plan zajęć edukacyjno – terapeutycznych:

1. Rozmowy integrujące uczestnika zajęć z terapeutą, przedstawienie treści i celów zajęć, EEGBiofeedback.
2. Pogadanka na temat miłego wydarzenia w ostatnim czasie; EEGBiofeedback.
3. Słuchanie muzyki relaksacyjnej; EEGBiofeedback.
4. Rozmowa na temat „Ja w mojej klasie”; EEGBiofeedback.
5. Słuchanie ulubionej muzyki uczestnika; EEGBiofeedback.
6. Gry edukacyjne; EEGBiofeedback.
7. Czytanie fragmentu z książki (uczestnik sam wybiera ulubioną książkę, gazetę); EEGBiofeedback.
8. Pogadanka na temat przeczytanego ostatnio fragmentu tekstu; EEGBiofeedback.
9. Gry edukacyjne; EEGBiofeedback.
10. Pogadanka: „Moje mocne strony” ; EEGBiofeedback.
11. Słuchanie muzyki relaksacyjnej; EEGBiofeedback.
12. Gry edukacyjne; EEGBiofeedback.
13. Pogadanka na temat nadchodzących świat bożonarodzeniowych – „Najpiękniejsze moje święta” ; EEGBiofeedback.
14. Rozmowa na temat spędzonych świąt bożonarodzeniowych oraz zabawy sylwestrowej: EEGBiofeedback.
15. Słuchanie muzyki relaksacyjnej; EEGBiofeedback.
16. Pogadanka: „Moje zainteresowania”; EEGBiofeedback.
17. Słuchanie fragmentu słuchowiska „Bazyliszek”; EEGBiofeedback.
18. Pogadanka na temat wysłuchanego na poprzednich zajęciach słuchowiska; EEGBiofeedback.
19. Pogadanka: „Uczucia innych”; EEGBiofeedback.
20. Podsumowanie zajęć; EEGBiofeedback.

OCZEKIWANE REZULTATY:
uczeń wie jak używać prawidłowych form wyrazów, potrafi redagować kilkuzdaniowe opisy, wie jaką rolę pełni ciało, mimika i gesty w komunikacji, wzbogacenie zasobu słownictwa czynnego i biernego, świadomie unika wulgaryzmów, nazywać uczucia i emocji, podwyższenie samooceny.

Osoba prowadząca:
mgr Izabela Czapla - Zielińska

INDYWIDUALNY PLAN PRACY

EEGBIOFEEDBACK

PROWADZĄCA: Izabela Czapla – Zielińska

UCZESTNIK: A. W.
Uczeń porozumiewający się za pomocą zdań złożonych, nieprawidłowo realizujący różne głoski, u których występują zaburzenia rytmu, melodii i akcentu.
Uczeń z zaburzeniami zachowań i relacji społecznych.

Program zajęć obejmuje 20 godzin spotkań raz w tygodniu –
Wtorek godz. 15.05.

Początek realizacji planu: 20.09.2010r.
Koniec realizacji planu: 28.01.2011r.

DIAGNOZA:
uczeń upośledzony umysłowo w stopniu lekkim, ma problemy z komunikacją interpersonalną z rówieśnikami, występuje agresja słowna w sytuacjach stresujących (wulgaryzmy), zaniżona samoocena, nie potrafi nazywać i wyrażać uczucia.

CELE:
uczestniczenie w rozmowach z nauczycielem i kolegami, świadomość roli ciała w przekazywaniu informacji, prowadzenie kulturalnej polemiki z sądami innych, świadome unikanie wulgaryzmów, nazywanie uczuć i emocji, samoocena i autokorekta.

METODY PRACY:
- EEGBiofeedback,
- praca z książką,
- pogadanki,
- muzykoterapia,
- gry i zabawy edukacyjne.

Indywidualny plan zajęć edukacyjno – terapeutycznych:

1. Rozmowy integrujące uczestnika zajęć z terapeutą, przedstawienie treści i celów zajęć, EEGBiofeedback.
2. Pogadanka na temat miłego wydarzenia w ostatnim czasie; EEGBiofeedback.
3. Słuchanie muzyki relaksacyjnej; EEGBiofeedback.
4. Rozmowa na temat „Moje mocne strony”; EEGBiofeedback.
5. Gry edukacyjne; EEGBiofeedback.
6. Słuchanie muzyki relaksacyjnej; EEGBiofeedback.
7. Czytanie fragmentu z książki (uczestnik sam wybiera ulubioną książkę, gazetę); EEGBiofeedback.
8. Pogadanka na temat przeczytanego ostatnio fragmentu tekstu; EEGBiofeedback.
9. Gry edukacyjne; EEGBiofeedback.
10. Słuchanie fragmentu słuchowiska „Królowa Śniegu”; EEGBiofeedback.
11. Pogadanka na temat wysłuchanego na poprzednich zajęciach słuchowiska; EEGBiofeedback.
12. Słuchanie muzyki relaksacyjnej; EEGBiofeedback.
13. Pogadanka na temat nadchodzących świat bożonarodzeniowych – „Najpiękniejsze moje święta” ; EEGBiofeedback.
14. Rozmowa na temat spędzonych świąt bożonarodzeniowych oraz zabawy sylwestrowej: EEGBiofeedback.
15. Słuchanie muzyki relaksacyjnej; EEGBiofeedback.
16. Pogadanka: „Ja w mojej klasie”; EEGBiofeedback.
17. Słuchanie fragmentu słuchowiska „Bazyliszek”; EEGBiofeedback.
18. Pogadanka na temat wysłuchanego na poprzednich zajęciach słuchowiska; EEGBiofeedback.
19. Pogadanka: „Uczucia innych”; EEGBiofeedback.
20. Podsumowanie zajęć; EEGBiofeedback.

OCZEKIWANE REZULTATY:
uczeń rozumie rolę ciała w przekazywaniu informacji, świadomie unika wulgaryzmów, nazywa uczucia i emocje, wie jak prowadzić kulturalną polemikę z sądami innych, uczestniczy w rozmowach z nauczycielem i kolegami, podwyższenie samooceny.

Osoba prowadząca:
mgr Izabela Czapla – Zielińska

INDYWIDUALNY PLAN PRACY

EEGBIOFEEDBACK

PROWADZĄCA: Izabela Czapla – Zielińska

UCZESTNIK: D. Z. Uczeń porozumiewający się za pomocą zdań złożonych, nieprawidłowo realizujący różne głoski, u których występują zaburzenia rytmu, melodii i akcentu.

Program zajęć obejmuje 20 godzin spotkań

Początek realizacji planu:
• 21.02.2011r. – raz w tygodniu
Poniedziałek godz. 10.50 – 11.35
• 30.03.2011r – dwa razy w tygodniu
Poniedziałek godz. 10.50 – 11.35
Środa (co II tydzień) godz. 15.05 – 15.50

Koniec realizacji planu: 10.06.2011r.

DIAGNOZA:
uczeń upośledzony umysłowo w stopniu lekkim; ubogie słownictwo; nie potrafi na forum grupy zaprezentować się; brak motywacji do nauki; obniżona koncentracja uwagi; nie potrafi nazywać i wyrażać uczuć; bierne uczestnictwo w życiu szkoły; zaniżona samoocena; ma problemy z komunikacją interpersonalną.

CELE:
formułowanie pytań i odpowiedzi na pytanie; używanie prawidłowych form wyrazów; redagowanie kilkuzdaniowych opisów; wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, zwiększenie motywacji do nauki, polepszenie koncentracji uwagi, nazywanie uczuć i emocji; usprawnienie funkcji psychicznych (myślenia, pamięci); samoocena i autokorekta.

OCZEKIWANE REZULTATY: uczeń potrafi formułować pytania i odpowiedzi na pytania; opowiada kilkuzdaniowe historyjki na dany temat; potrafi nazywać uczucia i emocje; wzrost motywacji do nauki i aktywnego życia w społeczności szkolnej; wzbogacenie słownictwa; wzrost koncentracji uwagi; podwyższenie samooceny.

METODY PRACY:
- EEGBiofeedback,
- praca z książką,
- pogadanki,
- muzykoterapia,
- gry i zabawy edukacyjne.

Indywidualny plan zajęć edukacyjno – terapeutycznych:

1. Rozmowy integrujące uczestnika zajęć z terapeutą, przedstawienie treści i celów zajęć, EEGBiofeedback.
2. Pogadanka na temat miłego wydarzenia w ostatnim czasie; EEGBiofeedback.
3. Słuchanie muzyki aktywizującej; EEGBiofeedback.
4. Ćwiczenia logiczno - poznawcze; EEGBiofeedback.
5. Pogadanka: „Świat dziecka, świat dorosłego”; EEGBiofeedback.
6. Słuchanie muzyki relaksacyjnej; EEGBiofeedback.
7. Czytanie fragmentu z książki (uczestnik sam wybiera ulubioną książkę, gazetę); EEGBiofeedback.
8. Pogadanka na temat przeczytanego ostatnio fragmentu tekstu; EEGBiofeedback.
9. Gry edukacyjne; EEGBiofeedback.
10. Słuchanie fragmentu słuchowiska „Pinokio”; EEGBiofeedback.
11. Pogadanka na temat wysłuchanego na poprzednich zajęciach słuchowiska; EEGBiofeedback.
12. Gry edukacyjne; EEGBiofeedback.
13. Ćwiczenia logiczno - poznawcze; EEGBiofeedback.
14. Rozmowa na temat „Moje mocne strony”; EEGBiofeedback.
15. Słuchanie muzyki aktywizującej; EEGBiofeedback.
16. Gry edukacyjne; EEGBiofeedback.
17. Słuchanie fragmentu słuchowiska „Bazyliszek”; EEGBiofeedback.
18. Pogadanka na temat wysłuchanego na poprzednich zajęciach słuchowiska; EEGBiofeedback.
19. Pogadanka: „Tak potrafię”; EEGBiofeedback.
20. Podsumowanie zajęć; EEGBiofeedback.

Osoba prowadząca:
mgr Izabela Czapla – Zielińska

INDYWIDUALNY PLAN PRACY

EEGBIOFEEDBACK

PROWADZĄCA: Izabela Czapla – Zielińska

UCZESTNIK: K. M.
Uczeń porozumiewający się za pomocą zdań złożonych, nieprawidłowo realizujący różne głoski, u których występują zaburzenia rytmu, melodii i akcentu.

Program zajęć obejmuje 20 godzin spotkań

Początek realizacji planu:
• 21.02.2011r. – raz w tygodniu
Poniedziałek godz. 12.35 – 13.20.
• 29.03.2011r – dwa razy w tygodniu
Poniedziałek godz. 12.35 – 13.20.
Wtorek (co II tydzień) godz. 8.00 – 8.45.

Koniec realizacji planu: 10.06.2011r.

DIAGNOZA:
uczeń upośledzony umysłowo w stopniu lekkim; ubogie słownictwo: występuje agresja słowna (wulgaryzmy, przezwiska); zaniżona samoocena, nie umie nazywać i wyrażać uczuć; zaburzenia emocjonalne w sferze ja – ja, ja - dorosły; obniżona koncentracja uwagi.
CELE:
opowiadanie kilkuzdaniowej historyjki na dany temat; redagowanie kilkuzdaniowych opisów; wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, świadome unikanie wulgaryzmów i wyzwisk; zwiększenie motywacji do nauki, polepszenie koncentracji uwagi, nazywanie uczuć i emocji; usprawnienie funkcji psychicznych (myślenia, pamięci); samoocena i autokorekta.

OCZEKIWANE REZULTATY: uczeń potrafi opowiadać kilkuzdaniowe historyjki na dany temat; potrafi nazywać uczucia i emocje; wzrost motywacji do nauki; wzbogacenie słownictwa; wzrost koncentracji uwagi; podwyższenie samooceny; świadome unikanie wulgaryzmów i wyzwisk.

METODY PRACY:
- EEGBiofeedback,
- praca z książką,
- pogadanki,
- muzykoterapia,
- gry i zabawy edukacyjne.

Indywidualny plan zajęć edukacyjno – terapeutycznych:

1. Rozmowy integrujące uczestnika zajęć z terapeutą, przedstawienie treści i celów zajęć, EEGBiofeedback.
2. Pogadanka na temat miłego wydarzenia w ostatnim czasie; EEGBiofeedback.
3. Słuchanie muzyki relaksacyjnej; EEGBiofeedback.
4. Ćwiczenia logiczno - poznawcze; EEGBiofeedback.
5. Pogadanka: „Uczucia innych”; EEGBiofeedback.
6. Słuchanie muzyki relaksacyjnej; EEGBiofeedback.
7. Czytanie fragmentu z książki (uczestnik sam wybiera ulubioną książkę, gazetę); EEGBiofeedback.
8. Pogadanka na temat przeczytanego ostatnio fragmentu tekstu; EEGBiofeedback.
9. Gry edukacyjne; EEGBiofeedback.
10. Słuchanie fragmentu słuchowiska „Pinokio”; EEGBiofeedback.
11. Pogadanka na temat wysłuchanego na poprzednich zajęciach słuchowiska; EEGBiofeedback.
12. Pogadanka: „Moja rodzina”; EEGBiofeedback.
13. Ćwiczenia logiczno - poznawcze; EEGBiofeedback.
14. Rozmowa na temat „Moje mocne strony”; EEGBiofeedback.
15. Słuchanie muzyki relaksacyjnej; EEGBiofeedback.
16. Gry edukacyjne; EEGBiofeedback.
17. Pogadanka: „Ja w mojej klasie”; EEGBiofeedback.
18. Ćwiczenia logiczno - poznawcze; EEGBiofeedback.
19. Pogadanka: „Tak potrafię”; EEGBiofeedback.
20. Podsumowanie zajęć; EEGBiofeedback.

Osoba prowadząca:
mgr Izabela Czapla – Zielińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.