X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33767
Przesłano:
Dział: Socjoterapia

Scenariusz zajęć "Wyrażamy uczucia mimiką" - zajęcia socjoterapeutyczne

Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych

„Wyrażamy uczucia mimiką”

PROWADZĄCA: Izabela Czapla - Zielińska

RODZAJ ZAJĘĆ: zajęcia socjoterapeutyczne z grupą I (5 uczestników) w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Słoneczko” w Grudziądzu.

FORMA ZAJĘĆ: grupowa z zastosowaniem gier i zabaw

CELE:
- uświadamianie sobie przez uczestników, jakie przeżywają uczucia, czy można je rozpoznawać na pierwszy rzut oka, czy zawsze?
- uczenie umiejętności komunikowania się, szczerego, otwartego wypowiadania swoich myśli, nawiązywania kontaktów emocjonalnych, uczuciowych, wrażliwości zmysłowej,
- opisywanie uczuć pozytywnych, obojętnych i negatywnych, jakie okoliczności im towarzyszą?
- ćwiczenie rozpoznawania uczuć z wyrazu twarzy - ciągłość pracy nad uzyskaniem spójności grupy, poczucia bezpieczeństwa.

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ:
- tworzenie atmosfery afirmacji,
- osobisty, bliski kontakt z dziećmi,
- otwartość,
- przestrzeganie norm.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Rozmowa w kręgu - "Jaki lubisz kolor i co ci on przypomina?
Jakie uczucia kojarzą ci się z danym kolorem?"

2. Zabawa ruchowa - "Wszyscy dotykają ".
PRZEBIEG:
Prowadzący podaje polecenie i wszyscy równocześnie wykonują polecenie (dotknij nogą nogę partnera, dotknij uchem ucho partnera)

3. " Kalejdoskop uczuć " - rozmowa w kręgu.
CELE:
- uświadomienie sobie przeżywanych uczuć, czy można rozpoznać je na pierwszy rzut oka? Czy zawsze?
- ćwiczenie rozpoznawania uczuć z wyrazu twarzy.

PRZEBIEG:
A/ Komentarz prowadzącego:
Każdy człowiek przeżywa różne uczucia, są one różne w zależności od sytuacji w jakiej dana osoba się znajduje. Uczucia przekazywane przez malarza, wyrażane są poprzez jego obrazy, a konkretnie poprzez formy i kolory. Uczucia przekazywane przez muzyka, wyrażane są poprzez aranżację czyli sposób wykonania. Uczucia aktora wyrażane są przez mimikę twarzy, gest. Każdy z nas w różnych sytuacjach jest malarzem, aktorem, muzykiem. Przygotowałam 6 kartek pomalowanych sześcioma kolorami. Spróbujcie określić jakie uczucia kojarzą się wam z danym kolorem (czerwony - miłość). Prowadzący układa karty na stole, pod każdym kolorem, dobrane przez dzieci uczucia, które następnie zapisuje na odwrocie kartki.

B/ Dzieci dzielą się na grupy. Losują kartkę z nazwą uczucia.
I grupa - wyraża uczucie pantomimicznie (gestem).
II grupa - wyraża uczucie miną (grymasem twarzy).

C/ Komentarz prowadzącego:
Teraz podzielimy się swoimi uczuciami za pomocą obrazków z różnymi wyrazami twarzy. Przygotowałam 8 obrazków z różnymi wyrazami twarzy, oraz dla ułatwienia rozpoznawania uczuć, koło z wypisanymi różnymi uczuciami. Zadanie polega na dopasowaniu obrazka z danym wyrazem twarzy grupy uczuć wypisanych na kole. Dzieci kolejno dopasowują obrazki. Prowadzącyl wpisuje wybrane Uczucia na odwrocie obrazków.

D/ Komentarz prowadzącego:
Teraz sprawdzimy jakie uczucia towarzysza wam w tej chwili.

Prowadzący podnosi kolejno obrazki, oraz odczytuje towarzyszące im uczucia:
- akceptacja
- bezpieczeństwo
- zdziwienie
- gniew
- smutek
- strach
- radość
dzieci ustawiają się odpowiednio do danego obrazka.
4. Dzieci siadają w kole. Podział uczuć na: pozytywne, obojętne i negatywne.
CEL:
- opisywanie uczuć pozytywnych, obojętnych i negatywnych, jakie towarzyszą im okoliczności?
PRZEBIEG:
Prowadzący odczytuje z koła uczucia, a dzieci zaliczają je do grup. Krótka rozmowa nad okolicznościami towarzyszącymi danej grupie uczuć.

5. Zabawa "Gdzie jest ta twarz".
CEL:
- ciągłość pracy nad uzyskaniem spójności grupy, poczucia bezpieczeństwa.
PRZEGIEG:
Usiądźcie w parach naprzeciwko siebie. Jedno z osób spróbuje rozpoznać twarz partnera wzrokowo i przez dotyk. Prowadzący podkreśla aby robić to delikatnie. Następnie osoba, która poznawała, zamyka oczy i stara się odnaleźć partnera w grupie. Następnie zmiana w grupach.

6. Gra w grę planszową – „Piraci”.
CEL:
- nauka przegrywania, pogodzenie się z porażką.
PRZEBIEG:
Usiądźcie do stołu. Na stole przygotowałam grę planszową „Piraci”. Proszę zagrajcie jedną rundkę w tą grę.
Po zakończeniu gry prowadzący pyta dzieci jak się czują (jak się czuje przegrany, a jak wygrany uczestnik). Pod koniec podsumowuje, że nie ważne jest kto wygrał a kto przegrał tylko wspólna zabawa.

7. Krąg kończący spotkanie.
Dzieci kolejno wypowiadają się:
Dzisiaj na zajęciach najprzyjemniej mi było, gdy...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.