X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33741
Przesłano:

Sprawdzian z Biblii

Sprawdzian z Biblii – Gr. A

1. Opisz biblijne stworzenie świata – porównaj go z mitycznym opisem stworzenia świata w odwołaniu do tekstu A. Świderkównej pt. „Hymn o początku” . (5pkt.)
2. Wyjaśnij pojęcie homo viator – jak to pojęcie odnosi się do Biblii? ( 2pkt.)
3. Wymień elementy symboliczne pojawiając się w Apokalipsie św. Jana – wyjaśnij je. (7pkt.)
4. Jaką wizję końca świata prezentuje Cz. Miłosz w wierszu „Piosenka o końcu świata”- opisz ją i uzasadnij skąd w tytule pojawia się słowo – piosenka. (3pkt.)
5. Co to jest styl biblijny? Czym się on charakteryzuje? (5pkt.)
6. Przedstaw zawartość merytoryczną Psalmu 144. Jaki to rodzaj psalmu? (3pkt.)
7. W tradycji chrześcijańskiej z postaciami Ewangelistów łączono cztery symbole. Jakie to były symbole? (2pkt.)
8. Co to jest przypowieść? Jakie inne gatunki odnajdziemy w Biblii? (4pkt.)
9. Co to jest septuaginta i wulgata?- wyjaśnij pojęcia. (2pkt.)
10. Napisz krótki tekst (10- 12 zdań), stosując styl biblijny na temat: Opuszczanie godzin lekcyjnych przez uczniów. (6pkt.)

Punktacja: 36- 39- bdb
31-35- db
26- 30 dst
20- 25- dop
0- 19,5 - ndst

Sprawdzian z Biblii – Gr. B

1. Wyjaśnij pojęcie diaspory – do jakiego zjawiska wówczas istniejącego wówczas stosowano ten zwrot. ( 2pkt.)
2. Na czym polegał grzech pierworodny? Dlaczego młodzi zostali wygnani z raju? Jakie symbole pojawiają się w tej historii?- wyjaśnij je! (4pkt.)
3. Jakie wydarzenia, wg św. Jana, będą miały miejsce u kresu dziejów? – opisz je. (5pkt.)
4. Porównaj sytuację życiową Abrahama i Hioba – który z nich miał wg Ciebie „łatwiejszą” sytuację życiową i dlaczego? (5pkt.)
5. Przedstaw zawartość merytoryczną Psalmu 6. Jaki to rodzaj psalmu? (3pkt.)
6. Porównaj styl homerycki i styl biblijny w odniesieniu do poznanego tekstu Ericha Auerbacha pt. „Styl homerycki i styl biblijny”. (4pkt.)
7. Wypisz chronologicznie przekłady na język polski Biblii. (2pkt.)
8. Dlaczego wiersz W. Szymborskiej nosi tytuł „Na wieży Babel”? – odwołaj się do Biblii, przedstaw sytuację liryczną zaprezentowaną w wierszu. ( 4pkt.)
9. Porównaj „Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie z wierszem A. Kamieńskiej „Powrót Hioba”- wskaż podobieństwa i różnice. (4pkt.)
10. Napisz krótki tekst (10- 12 zdań), stosując styl biblijny na temat: Nie odrabianie zadań domowych. (6pkt.)

Punktacja: 36- 39- bdb
31-35- db
26- 30 dst
20- 25- dop
0- 19,5 - ndst

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.