X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33658
Przesłano:
Dział: Języki obce

Past Simple and Past Perfect - a comparison. Konspekt lekcji języka angielskiego z elementami oceniania kształtującego

Temat lekcji: 'Past Simple and Past Perfect - a comparison'.

Klasa: III gimnazjum

Czas trwania: 45 min

Cele lekcji:
- uczeń potrafi budować zdania w czasie Past Perfect i Past Simple;
- uczeń umie zastosować odpowiedni czas w zdaniach;
- uczeń współpracuje w grupie.

Przebieg lekcji:

1. Po sprawdzeniu listy obecności, nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji, datę oraz cele określone w języku ucznia:
- potrafię poprawnie budować zdania w czasach Past Simple i Past Perfect;
- znam różnice w zastosowaniu czasów Past Simple i Past Perfect;
- umiem uzupełnić zdania właściwą formą czasowników w odpowiednim czasie przeszłym;
- potrafię współpracować w grupie.

2. Przypomniane zostają zasady użycia i budowania zdań w czasach Past Simple i Past Perfect; kilka przykładowych zdań zostaje zapisanych na tablicy, a następnie przepisanych przez uczniów do zeszytów. W dalszej kolejności nauczyciel zapisuje cztery przykłady zdań złożonych, w których jedna część wyrażona jest w Past Simple, a druga w Past Perfect (formy orzeczeniowe są wypracowane wspólnie z uczniami i zapisywane zostają kolorową kredą dla lepszych efektów wizualnych); nauczyciel objaśnia znaczenie zdań, kontekst oraz chronologię czynności. Uczniowie przepisują notatkę do zeszytu.

3. Uczniowie pracują w pięciu grupach (przy mniej licznej klasie mogą to być cztery grupy). O przynależności do określonej grupy decyduje kolor papierka od cukierka, którego uczeń wylosuje.Każda grupa otrzymuje identyczny zestaw: kolorową kartkę A3 z 6 zdaniami złożonymi z lukami do wypełnienia, klej oraz zestaw różnych form orzeczeniowych zarówno w Past Simple, jak i w Past Perfect. Zadaniem uczniów jest uzupełnić zdania odpowiednimi formami czasowników w nawiasach wybierając spośród podanych i przyklejając je we właściwych miejscach w zdaniach.Time limit: 8 min. Nauczyciel przez cały czas monitoruje pracę uczniów pilnując, by każdy uczeń był zaangażowany. W razie potrzeby, nauczyciel wspiera 'słabsze' grupy.

Po upływie określonego czasu grupy wymieniają się kartami pracy i następuje tzw. 'ocena koleżeńska'. Wspólnie z uczniami wypracowane zostają właściwe formy czasownikowe i są one przez nauczyciela zapisane na tablicy. Kryteria oceniania: 1 pkt. za każdą w stu procentach poprawną formę; 0 pkt. w przypadku jakiegokolwiek błędu (błąd należy poprawić poprzez napisanie poprawnej formy). Wygrywa grupa z najwyższą liczbą punktów; uczniowie z tej grupy otrzymują po 2 plusy. Uczniowie wracają na swoje miejsca.

4. Uczniowie, pracując w parach z ławki, wykonują ćwiczenie z podręcznika.Polega ono na uzupełnieniu krótkiego tekstu odpowiednimi formami czasowników w czasie Past Simple lub Past Perfect. Time limit: 3 min. Następuje samoocena par: wspólnie z klasą nauczyciel wypracowuje poprawne odpowiedzi i zapisuje je na tablicy; uczniowie porównują swoje odpowiedzi i stawiają '+', jeśli uzupełnili poprawnie i '-' w przypadku błędu.

5. Zadana zostaje praca domowa - ćwiczenie z podręcznika polegające na uzupełnieniu kilku zdań odpowiednimi formami czasowników w czasie Past Simple lub

Past Perfect.

Opracowała: Agnieszka Konarska
Gimnazjum w Kocku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.