X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33555
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta ewaluacyjna: Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Ankieta ewaluacyjna badająca wymaganie 6 - „Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji ”

ANKIETA DLA UCZNIÓW
Drodzy Uczniowie! Celem ankiety jest określenie Waszych oczekiwań co do zakresu współpracy ze szkołą oraz wpływu na funkcjonowanie placówki poprzez jej doskonalenie i wychodzenie naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo. Uzyskane informacje służyć mają doskonaleniu pracy szkoły i naszej wzajemnej współpracy. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. Wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć na karcie odpowiedzi .
Pytanie 1 : W jakich zajęciach organizowanych w szkole uczestniczysz?
a) koła przedmiotowe
b) koła językowe
c) zajęcia wyrównawcze
d) zajęcia sportowe (SKS)
e) koło Jana Pawła II
f) zajęcia z pedagogiem
g) zajęcia z logopedą?

h) zajęcia przygotowujące do konkursów kuratoryjnych
i) zajęcia biblioteczne
j) próby chóru
k) zajęcia muzyczne (flażolety)
l) inne (jakie?) ........................................

Pytanie 2 : Czy nauczyciele pomagają Ci w pokonywaniu trudności w nauce?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie
d) Nie

Pytanie 3: Czy nauczyciele pomagają Ci w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie
d) Nie
Pytanie 4: Czy odnosisz sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie
d) Nie

Pytanie 5: Jakie działania antydyskryminacyjne prowadzone są w szkole?
a) ujednolicenie stroju
b) apele o tematyce profilaktycznej
c) godziny wychowawcze, na których omawiane są te zagadnienia
d)tematy te poruszane są na innych lekcjach, niż godzina wychowawcza
d) wyjścia na spektakle profilaktyczne;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.