X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33260
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta do nauczycieli: Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów

ANKIETA SKIEROWANA DO NAUCZYCIELI (WYCHOWAWCÓW)

Szanowni Nauczyciele!
Celem ankiety jest zebranie od Państwa informacji dotyczących prowadzonych na terenie szkoły działań zwiększających szanse edukacyjne uczniów. Wyniki będą wykorzystane do opracowania raportu z ewaluacji wewnętrznej.

1. Czy diagnozuje Pani możliwości edukacyjne uczniów?
a) tak
b) nie
2. W jaki sposób dokonuje Pani oceny możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych uczniów?
a) obserwacja ucznia
b) analiza opinii/orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
c) rozmowa z nauczycielami i szkolnymi specjalistami (pedagog, psycholog) na temat potrzeb ucznia
d) rozmowa z uczniem na temat jego potrzeb
e) współpraca z rodzicami
3. Czy wszyscy uczniowie potrzebujący pomocy są nią objęci?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
4. Czy pomoc jest realizowana zgodnie z przyjętymi procedurami i zaleceniami Zespołu do spraw PPP?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
5. Czy Pani zdaniem nauczyciele respektują zalecenia Zespołu do spraw PPP?
a) tak
b) nie
c) nie wszyscy
6. Czy Pani zdaniem rodzice aktywnie uczestniczą w procesie wspierania dziecka w jego rozwoju?
a) tak
b) nie
c) nie zawsze
7. Państwa zdaniem efekty prowadzonych zajęć są:
a) widoczne
b) niewidoczne
c) trudno powiedzieć
8. Państwa uwagi dotyczące szkolnego systemu PPP:
........................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.