X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3352
Przesłano:

Doskonalenie wykonywania działań na ułamkach zwykłych. Konspekt lekcji matematyki w klasie V

Cel ogólny: Powtórzenie i utrwalenie zasad postępowania przy dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu ułamków zwykłych.
Cele operacyjne:
- uczeń pamięta i omawia zasady rządzące danymi działaniami na ułamkach zwykłych,
- uczeń stosuje poznane zasady przy wykonywaniu działań,
- uczeń zamienia liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy,
- uczeń skraca ułamki do postaci nieskracalnej,
- uczeń zna pojecie odwrotności i umie wskazać odwrotność dzielnika przy dzieleniu ułamków,
- uczeń porównuje ułamki skracając je lub rozszerzając,
- uczeń zna zasady układania domina i stosuje je przy układaniu domina związanego z równością ułamków,
- uczeń czyta ze zrozumieniem algorytm i potrafi porządkować wyniki działań w zadanym porządku

Metody pracy:
- rozmowa dydaktyczna,
- metoda ćwiczeń,
- układanie domina matematycznego i układanki po wykonaniu działań na ułamkach zwykłych.

Formy pracy:
- praca indywidualna,
- praca w grupach dwuosobowych,
praca przy tablicy – rozwiązania poszczególnych problemów,
- praca z nauczycielem przy sprawdzaniu poprawności wyników i zrozumieniu algorytmu.

Pomoce dydaktyczne:
- domino matematyczne
- układanka
- tablica, zeszyt lekcyjny.

Przebieg lekcji

1. Przygotowanie do zajęć, przypomnienie zasad rządzących dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem ułamków zwykłych. Zwrócenie uwagi na fakt, że potęgowanie to krótszy zapis mnożenia tych samych czynników.

2. Sprawdzenie pracy domowej ( uczniowie powinni przygotować domino i układankę - wyciąć elementy z zeszytu ćwiczeń).

3. Ustalenie grup dwuosobowych uwzględniając pomoc koleżeńską.

4. Praca w grupach, dzielenie się z resztą klasy swoimi rozwiązaniami.

- Domino matematyczne - Skracanie, rozszerzanie i porównywanie ułamków)

- Układanka - Ułóż prostokąty w 7 rzędach (jeden pod drugim) tak, aby spełnione były warunki:
• w pierwszym rzędzie wyniki działań są mniejsze od 1, w drugim rzędzie - większe od 1 i mniejsze od 2, w trzecim - większe od 2 i mniejsze od 3 itd.
• w każdym rzędzie wyniki działań są uporządkowane rosnąco.)

Dzielenie się z resztą klasy rozwiązaniami grup dwuosobowych polega na podawaniu wyników działań i ustalaniu, w którym rzędzie należy dany element domina ustawić. Jak najwięcej obliczeń uczniowie wykonują w pamięci, a tylko trudniejsze przykłady wybrane osoby z grup rozwiązują przy tablicy, nauczyciel sprawdza poprawność działań.

5. Ingerencja nauczyciela i sprawdzanie poprawności logicznego myślenia i rozwiązywania działań.

6. Podsumowanie lekcji. Zdiagnozowanie stopnia opanowania tematu. Ocena uczniów. Zadanie pracy domowej przygotowującej do pracy klasowej.

Nauczyciel prowadzący zajęcia
mgr Zofia Drewniok

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.