X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3330
Przesłano:

Konspekt zajęć pozalekcyjnych "Jesteśmy ludźmi sukcesu - czyli słów kilka o obowiązkach"

Opis warsztatów:
Warsztaty skierowane są do wybranej grupy uczniów (po dwóch uczniów z każdej klasy) z klas IV – VI Szkoły Podstawowej. Uczniowie biorący udział w warsztatach mają obowiązek przeprowadzić podobne zajęcia na lekcji wychowawczej wybranej przez uczniów lub wyznaczonej przez wychowawcę.

Cele debaty:
Uczeń potrafi:
samodzielnie stworzyć definicję obowiązku
wyciągnąć wnioski z opracowywanych tematów
dostrzec, że każdy człowiek posiada obowiązki, których wypełnianie doprowadzi do osiągnięcie życiowego sukcesu.

Uczeń powinien:
kształtować swoje umiejętności współpracy, samodyscypliny oraz uważnego słuchania
doskonalić umiejętności logicznego myślenia, wnioskowania, działania i kulturalnej wypowiedzi
zwracać uwagę na potrzeby innych uczestników zajęć
przenieść zdobyte doświadczenia na codzienne funkcjonowanie w szkole, domu, społeczeństwie.

Metody pracy:
zajęcia warsztatowe: praca w grupach nad plakatem, reklama wybranego obowiązku
pogadanka
prezentacja multimedialna
metoda niedokończonych zdań.
Umiejętności nabyte przez uczniów podczas zajęć:

Znajomość:
pojęcia: obowiązek
Uczeń potrafi:
wyrazić swoją opinię na temat obowiązków uczniów i nauczycieli
korzystać z różnych źródeł informacji
prezentować swoje opinie i poglądy

Przewidywane długofalowe efekty wychowawcze po realizacji zajęć:

krytyczne podejście do przekazywanych komunikatów
analiza przekazywanych komunikatów
wychowanie ludzi wrażliwych na postawy, prawa i obowiązki innych ludzi
nauczenie młodych ludzi korzystania z różnych źródeł informacji
nauczenie młodych ludzi wnioskowania i podejmowania właściwych decyzji

Przebieg zajęć:

Rozpoczęcie zajęć
Przywitanie uczniów i nauczycieli przez prowadzącą debatę
Przedstawienie zadań i przebiegu warsztatów
Ustalenie zasad obowiązujących w czasie trwania warsztatów – zapisanie ich na arkuszu papieru

Losowanie grup
Nauczyciele będą mieli z góry ustalone grupy (jeden nauczyciel na grupę uczniów)
Uczniowie dobierają się w grupy naśladując zwierzę przedstawione na wylosowanych wcześniej obrazkach – dobór grup na podstawie wydawanych dźwięków

Przedstawienie się:
Zdanie niedokończone:
Mam na imię ................ lubię ..........
Prezentacji obrazów zawodów uważanych za prestiżowe i nie prestiżowe (prezentacja Power Point – zdjęcia zawodów)
Pogadanka z uczniami na temat: kim chcieliby być z osób przedstawionych w prezentacji i dlaczego

Zdania niedokończone:
Chciałbym być ................ ponieważ .....................
Praca twórcza uczniów
Przygotowanie ogłoszenia/plakatu promującego zawód / osobę uznawaną za człowieka sukcesu

Materiały:
obrazy, plakaty, zdjęcia,
informacje dotyczące danego zawodu
cechy osób pracujących w danym zawodzie
Prezentowanie swoich osiągnięć
Twórcze zareklamowanie danego zawodu – stworzenie scenki reklamowej lub opis wykonanego plakatu (kogo potrzebujemy i dlaczego, czym ma się cechować, co jest potrzebne by zostać zauważonym, itp.)
Stworzenie definicji obowiązku na podstawie pogadanki na temat: co jest potrzebne by zostać człowiekiem sukcesu
Prezentacja definicji wg Słownika Języka Polskiego, na slajdzie - prezentacja

Stworzenie listy obowiązków:
Uczniów
nauczycieli

Wnioski końcowe
Podsumowanie zajęć przez prowadzącego

Zakończenie warsztatów:
Wielkie rozesłanie uczniów by wykonali swój obowiązek i przedstawili kolegom, koleżankom i nauczycielom przyswojone treści.

MATERIAŁY POMOCNICZE:

Przykładowa lista obowiązków niezbędnych do wykonywania danego zawodu – uczniowie z różnych grup z tej samej listy wybierają obowiązki charakterystyczne dla reklamowanego zawodu
Cały dzień spędzam przy komputerze i gram w gry strategiczne
Cały dzień spędzam przed telewizorem oglądając bajki i seriale
Po lekcjach do późnych godzin gram w piłkę
Siedzę i patrzę w okno
Idę do kolegów i koleżanek
Włóczę się po ulicach
Idę do centrum handlowego
Uczę się wierszy na pamięć
Chodzę na kółko teatralne w szkole lub poza nią
Uczę się dykcji – starannie wymawiam słowa
Uczę się języka polskiego
Dużo czytam
Chodzę do teatru
Przygotowuje się do egzaminu na studia
Uczę się matematyki
Czytam gazety ekonomiczne i prawne
Prowadzę szkolny sklepik
Uczę się języków obcych
Pełnię ważne funkcje w szkole
Organizuję ciekawe akcje szkolne
Uczę się matematyki
Wiem wszystko o komputerach
Startuję i wygrywam olimpiady przedmiotowe
Dużo czytam prasy komputerowej
Czytam literaturę
Interesuję się zdrowiem
Poszukuję ważnych informacji w internecie
Nie boję się nowinek technicznych
Codziennie się gimnastykuję
Uczę się wizażu
Śledzę trendy w modzie
Dbam o swój wygląd
Prawidłowo się odżywiam
Dużo przebywam na świeżym powietrzu
Uczę się biologii
Nic nie robię

Lista reklamowanych zawodów:
AKTOR
BIZNESMEN
INFORMATYK
LEKARZ
MODEL / MODELKA
PREZENTER TELEWIZYJNY
GWIAZDA MUZYKI

Definicja obowiązku:
OBOWIĄZEK - to konieczność zrobienia czegoś wynikająca z nakazu wewnętrznego (moralnego), administracyjnego, prawnego; to , co ktoś musi zrobić powodowany tą koniecznością; powinność, zobowiązanie – wg Słownika Języka Polskiego PWN tom 2

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.