X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33468
Przesłano:

Miesięczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie dla gr I niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

MIESIĘCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
DLA PIERWSZEJ GRUPY WYCHOWAWCZEJ
NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM
MIESIĄC: WRZESIEŃ 2016 R.
DATA OŚRODKI TEMATYCZNE PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA METODY I FORMY ORGANIZACYJNE PROJEKTOWANE FORMY AKTYWNOŚCI PRACA INDYWIDUALNA Z WYCHOWANKIEM UWAGI O REALIZACJI
01.09.2016r.
-
02.09.2016r.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Wychowanki:

Potrafią:
- poprawnie zachować się podczas uroczystości szkolnej,
- samodzielnie bądź z pomocą wychowawcy układa ubrania w szafie,

Nauczą się:
-zgodnie współdziałać w grupie ,

Utrwalą:
-zasady zachowania w czasie uroczystości szkolnych,

*Uczestnictwo w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2016/2017
Powitanie w grupie nowoprzybyłych wychowanek. Rozpakowywanie ubrań, przyborów, przydział łóżek oraz szafek
*Uczestnictwo wychowanków wraz z wychowawcą w inauguracji nowego roku szkolnego.
*Adaptacja w grupie. Powitanie wychowanek po wakacjach. Rozpakowywanie ubrań, przydział łóżek oraz szafek. Układanie rzeczy osobistych, ubieranie pościeli.

05.09.2016r.
-
09.09.2016r.

Przypomnienie i utrwalenie regulaminu Ośrodka.
Wychowanki:

Utrwalą:
-podstawowe zasady obowiązujące w internacie

Poznają:
-swoje obowiązki oraz dyżury na bieżący miesiąc

Zrobią:
-stworzą z pomocą wychowawcy kontrakt gr I
- samodzielnie podpiszą kontrakt

* Zebranie grupowe - odczytanie i omówienie regulaminu internatu oraz przypomnienie i utrwalenie zasad korzystania z telefonów komórkowych i odtwarzaczy MP3, MP4 na terenie placówki. Wyjaśnienie punktów nie zrozumiałych dla wychowanek.

*Budujemy swój kontrakt grupowy

*Przydzielenie i omówienie obowiązków grupowych na miesiąc wrzesień.

*Wybór grupowej w jawnym głosowaniu.
*Wychowawca zapoznaje wychowanki z regulaminem internatu ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawa i obowiązki wychowanka.
*Wychowawca przypomina wychowankom zasady korzystania z telefonów komórkowych i odtwarzaczy MP3, MP4 na terenie placówki. Wychowanki samodzielnie podpisują , że zapoznały się z regulaminem internatu i obowiązującymi zasadami na terenie OSW w Damnicy.

* Wychowawca wraz z wychowankami na arkuszu papieru zapisuje w punktach zasady, które będą obowiązywały w grupie przez cały rok szkolny. Prosi wychowanki o podanie swoich propozycji.
*samodzielne podpisanie kontraktu przez wychowanki

* Wychowawca prosi wychowanki o przypomnienie obowiązków sprawowanych przez dyżurnych w poprzednim roku szkolnym. Wspólnie z wychowankami tworzy na arkuszu papieru obowiązki dyżurnego. Przydzielenie obowiązków na miesiąc wrzesień.

*Rozmowa na temat funkcji sprawowanej przez grupową. Zgłoszenie kandydatów przez wychowanki, jawne głosowanie i wybór.
*Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej: nawlekanie koralików na żyłkę. uczniowie odliczają wskazana liczbę koralików i nawlekli naprzemiennie kolory (Karolina B)

*Doskonalenie i rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami (Ania Cz., Magda F..)

* Doskonalenie umiejętności zapamiętywania imion koleżanek z grupy (Michalina M.,)

*Doskonalenie umiejętności samodzielnego mycia zębów – ( Weronika B.)

12.09.2016r.
-
16.09.2016r.

Uczulenie wychowanek na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie Ośrodka i poza nim.
Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
Wychowanki:

Poznają:
-wybrane znaki drogowe, ich nazwę, kształt i wyróżniający kolor
- zasady bezpiecznej ewakuacji
-drogę ewakuacji z grupy I na wypadek pożaru

Nauczą się:
-bezpiecznie przechodzić przez ulicę zachowując poznane zasady bezpiecznego poruszania się

Zrobią:
-zintegrują się podczas wykonywania wspólnych prac i zabaw
-wypełnią przygotowane karty pracy
*Rozmowa kierowana nt. znajomości i przestrzegania podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze w terenie zabudowanym i niezabudowanym. a także na terenie SOSW w Damnicy .

*Zajęcia z udziałem pracownika Nadleśnictwa w Damnicy na temat „Jakie drzewa rosną w lasach na naszym terenie”

*Wycieczka piesza po Damnicy – zwracanie uwagi na przestrzeganie poznanych zasad poruszania się po Damnicy.

*Rekreacja na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe na Orliku

* Burza mózgów na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Wychowawca prosi wychowanków o wymienienie sytuacji niebezpiecznych jakie mogą zaistnieć w szkole i poza nią. Wspólnie z wychowankami omawia sposoby uniknięcia tych sytuacji.
*Praca z kodeksem ruchu drogowego – rozpoznawanie kształtu , kolorów i nazw znaków drogowych.

*Aktywny udział wychowanek podczas zajęć z udziałem zaproszonego gościa.

*Praktyczna nauka , pod bacznym okiem wychowawcy, przechodzenia przez jezdnię podczas spacerów ulicami Damnicy. Zwracanie uwagi na znaki pionowe i poziome znajdujące się w Damnicy.

*Wspólna gra i zabawa na boisku Orlik w dwa ognie, ringo, korzystanie z siłowni zewnętrznej.

*Ćwiczenia grafomotoryczne – nauka podpisywania się; (Karolina B.)

Utrwalenie znajomości pór roku, miesięcy, dni tygodnia (Ewa D., Anna Cz.)

* Doskonalenie umiejętności podawania swoich danych personalnych, daty urodzin, adresu zamieszkania (Magda F.)

*Doskonalenie umiejętności chwytania i rzucania piłki (Ewa D, Michalina M)

19.09.2016r.
-
23.09.2016r.

Budujemy prawidłowe relacje w grupie – integracja grupy
Wychowanki:

Potrafią:
-odnosić się kulturalnie w stosunku do siebie i innych osób
-aktywnie uczestniczyć w sprzątaniu terenu wokół Ośrodka i parku
-właściwie segregować śmieci
-samodzielnie wykonać dowolną techniką plastyczną pracę na dany temat

Utrwalą:
-zasady bezpiecznego zachowania się podczas wycieczki autokarowej

*Burza mózgów nt. „Co to są uczucia ? I w jaki sposób ludzie okazują swoje emocje i uczucia? ”oraz co to są relacje interpersonalne? I jakie prawidłowe relacje powinny panować w grupie?

*Pożegnanie lata – wycieczka nad morze. Rozmowa na temat bezpiecznego zachowania się podczas jazdy autokarem

*Wspomnienia z wycieczki – wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką.

* Zajęcia wg programu autorskiego „Zaopiekujmy się Ziemią, ponieważ Ziemia opiekuje się nami” Chronimy nasz las, zbieramy makulaturę. Bierzemy udział w akcji "Sprzątanie Świata”.
* Spotkanie z pedagogiem. Rozpoznawanie i nazywanie uczuć własnych i innych ludzi
Zabawy uczące radzić sobie z emocjami: Zabawa przy muzyce „Ja jestem...”, „Zgadnij jakie to uczucie..?

*Integracja wychowanków podczas wspólnej wycieczki, wychowanki aktywnie uczestniczą w wycieczce, z zaangażowaniem zbierają kamienie na plaży.

*Wychowanki samodzielnie wykonują prace plastyczną wybraną przez siebie techniką plastyczną.

*Wychowanki aktywnie uczestniczą w akcji „Sprzątanie Świata”, poprawnie segregują zebrane śmieci.

* Doskonalenie umiejętności wykazywania się świadomością schematu własnego ciała. (Karolina B.)

*kształtowanie i rozwijanie umiejętności czytania i pisania ( Ewa D., Anna Cz. )

*Utrwalenie nazw kolorów (Michalina M.)

*Nauka segregowania odpadów)
26.09.2015r.
-
30.09.2016r.

Poznajemy grzyby.
Rekreacja na świeżym powietrzu.
Wychowanki :

Potrafią:
-rozpoznać na fotografii co najmniej 3 grzyby jadalne
-rozpoznają i nazywają usłyszane dźwięki otaczającego środowiska podczas spacerów (np. śpiew ptaków, szum drzew, odgłos jadącego samochodu, pociągu, traktora )
- chwytają i podają piłkę oburącz
-sporządzają placki ziemniaczane zachowując poznane zasady BHP w kuchni

*Przedstawienie i omówienie plansz przedstawiających grzyby jadalne i trujące. Nauka rozpoznawania grzybów jadalnych po ich cechach charakterystycznych

*Zapoznanie wychowanek z zasadami BHP w kuchni podczas sporządzania placków ziemniaczanych.

*Rekreacja na świeżym powietrzu, spacery po okolicy, gry i zabawy ruchowe na boisku.

* Zajęcia wg programu autorskiego „Zaopiekujmy się Ziemią, ponieważ Ziemia opiekuje się nami” Zbieramy informacje na temat gatunków drzew rosnących w naszej okolicy i zamieszczamy je w Eko-informatorze

*Wspólne stworzenie listy grzybów jadalnych.
Próba rozpoznania rodzaju grzyba

* Posługiwanie się nożem, obsługiwanie kuchenki elektrycznej , czajnika z zachowaniem poznanych zasad BHP. Wykonanie placków wg przepisu.

*Słuchanie dźwięków otaczającego nas środowiska: szumu wiatru, drzew, śpiewu ptaków, odgłosy jadących pojazdów . Ćwiczenie chwytania i podawania piłki oburącz.

*Wychowanki wspólnie z wychowawcą zbierają informacje na temat gatunków drzew rosnących w okolicy pałacu, tworzą Eko-informator

Doskonalenie umiejętności matematycznych: odliczanie, przeliczanie, liczenie na konkretach i w pamięci w zakresie 0-100. ( Magda F.)

*Nauka spożywania stałych posiłków ( Weronika B).

* Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności ruchowej: chwytanie i podawanie piłki w miejscu i w ruchu (Karolina B, Michalina M.)

*Doskonalenie sprawności ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem sprawności grafomotorycznej: lepienie z plasteliny drobnych elementów: wałeczki, ślimaki, postacie itp. (Ewa D.,)

Ponadto: w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych wieczorne oglądanie programów i serwisów informacyjnych: teleexpress, wiadomości i ulubionych seriali, raz w tygodniu generalne sprzątanie pomieszczeń grupy, udział wychowanek w zajęciach wg programu autorskiego „Zaopiekujmy się Ziemią, ponieważ Ziemia opiekuje się nami”, zmianie dekoracji, spacery, ruch na świeżym powietrzu, zakupy.
Opracował TEAM:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.