X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33454
Przesłano:

II RP - konspekt zajęć z historii

Konspekt z historii i społeczeństwa w klasie 2
Temat: II RP
Data:
Prowadzący:

Cele lekcji:
Cele ogólne:
* Pogłębienie, poszerzenie wiedzy ucznia na temat gospodarki, kultury i nauki II RP
Cele operacyjne:
* Po zakończonych zajęciach uczeń zna, pamięta:
* Pojęcia: inflacja, COP, magistrala węglowa," Polska A"," Polska B"
* Daty: 1922, 1924, 1925, 1929, 1937
* Postacie: Władysław Grabski, Eugieniusz Kwiatkowski
* Po zakończonych zajęciach uczeń rozumie:
- cel przeprowadzenia reform
- aspekty trudnej sytuacji po zakończeniu I wojny św
* Po zakończonych zajęciach uczeń potrafi:
- wymienić reformy Grabskiego
- wymienić dokonania Kwiatkowskiego
- przedstawić sukcesy gospodarcze polskiej gospodarki
- przedstawić porażki polskiej gospodarki
- zlokalizować położenie COP
- zlokalizować położenie Polski A i Polski B
- przedstawić położenie polskiej gospodarki po I wojnie św
* Środki dydaktyczne
- podręcznik J. Ustrzycki Historia 1 Ciekawi świata, wyd. Operon
- film https://www.youtube.com/watch?v=OPEYOJYCc_Q
- materiały ikonograficzne
- materiały statystyczne
- mapa w podręczniku Rozwój gospodarczy II RP
Metody pracy:
- rozmowa nauczająca
- praca z podręcznikiem
- praca z tekstem
- praca ze źródłem ikonograficznym
- praca ze źródłem statystycznym
- praca z filmem
- praca z map?

Tok lekcji:
Czynności nauczyciela Czynności ucznia

I. Czynności organizacyjno – porządkowe:
sprawdzenie listy obecności I. Uczniowie odpowiadają po wyczytaniu swojego nazwiska. Przygotowanie podręczników, zeszytów przedmiotowych
II. Rekapitulacja wtórna:
Zadanie uczniom pytań, sprawdzających ich wiedzę z poprzedniego tematu lekcyjnego:
1. Wymień postanowienia Traktatu wersalskiego w sprawie Polski
2. Jak zakończył się spór o Górny Śląsk
3. Kto dokonał przewrotu majowego
4. Podaj daty graniczne trwania II RP

II. Uczniowie odpowiadają na pytania:

Na Warmii, Mazurach, Powiślu, Górnym Śląsku miały się odbyć plebiscyty. Wielkopolska, Pomorze zostało włączone do Polski

Został podzielony wobec Polski i Niemców, zrobiła to Rada Ambasadorów
Dokonał Józef Piłsudski
1918-1939
III. Wprowadzenie do tematu lekcji
Zapisanie tematu lekcji II Rzeczpospolita
Zapisanie głównych wytycznych lekcji i ich omówienie
Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy
I gr czyta tekst wyświetlany na komputerze
( załącznik nr.1) i na jego podstawie uzupełnia tabelkę dotyczącą sytuacji gospodarczej po I wojnie światowej. II gr. czyta tekst z podręcznika s. 149 i na jego podstawie uzupełnia tabelkę dotyczącą reform stabilizacyjnych
Nauczyciel prosi o przeanalizowanie źródła statystycznego ( załącznik nr.2) i ikonograficznego
( załącznik nr.3 ) wyświetlonego na komputerze
1. W jakim sektorze zniszczenia I wojny św były największe i dlaczego? ( załącznik nr.2 )

2. Jakie zjawisko przedstawia ilustracja i o czym to świadczyło ( załącznik nr. 3)

3. Jeśli dana osoba ma swoje kieszonkowe i nie wystarcza jej na swoje wydatki to jakie działania musi podjąć żeby zdobyć pieniądze?
Na podstawie przytoczonego przykładu nauczyciel tłumaczy uczniom o zrównoważeniu wydatków i dochodów
Uczniowie na podstawie tekstu podręcznikowego omawiają reformy Władysława Grabskiego
Nauczyciel dyktuje notatkę i uzupełnia informacje
Notatka: Reformy Władysława Grabskiego; podatek dla najbogatszych, ograniczono wydatki na administrację ,powstał Bank Polski, przeprowadził reformę walutową wprowadzając złoty polski, reformę rolną 1925
Inwestycje to budowa portu w Gdyni i budowa magistrali węglowej
Na podstawie mapy w podręczniku str 150
1. Opisz trasę magistrali weglowej

2. Dlaczego Polska nie mogła korzystać z portu gdańskiego?
3. Czy działania polskich władz w kwestii odbudowy kraju okazały się sukcesem czy porażką?
Nauczyciel omawia wojnę celną z Niemcami i jej konsekwencje
Na podstawie filmu odpowiedz na pytania
1. Jakie wydarzenie pogorszyło sytuację w kraju?
2. Jak wyglądała sytuacja w państwie w czasie kryzysu?

3. Kto był twórcą COP?
4. Jakie znaczenie miała lokalizacja COP
Nauczyciel dyktuje notatkę
Notatka: Inicjatorem i twórcą COP w 1937 był Eugieniusz Kwiatkowski. COP zlokalizowany był w widłach Wisły i Sanu.
Zakłady zbrojeniowe - Sanok, Stalowa Wola Radom
Zakłady samolotowe - Mielec, Rzeszów
Samochody ciężarowe - Lublin
Elektrownie - Rożnów, Stalowa Wola
Zakłady chemiczne - Dębica, Niedomice
Nauczyciel zadaje pytania na podstawie mapy z podręcnika str 150
1. Co oznaczał podział kraju na "Polskę A" i "Polskę B"

2. Przedstaw różnice między "Polską A" i "Polską B"

3. Czy we współczesnej Polsce występuje taka nazwa?
4. Kto używa takiej nazwy Uczniowie zapisują temat lekcji, słuchaj?

Uczniowie czytają i uzupełniają tabelkę

Uczniowie analizuja źródło statystyczne i ikonograficzne

W infrastrukturze zwłaszcza w mostach i dworcach kolejowych. Aby utrudnić przemieszczanie się wroga, jego komunikację

Kobiety pracują na roli i są zaprzęgnięte do bron. Ukazuje to brak zwierząt pociągowych, które zarekwirowano

Musi zrezygnować z pewnych kwestii, pożyczyć albo zdobyć dodatkową pule pieniędzy

Uczniowie odpowiadają i piszą notatkę

Uczniowie zapisują notatkę

Uczniowie analizują mapę
Magistrala biegła z Górnego Śląska do portu w Gdyni

Dlatego bo Gdańsk był Wolnym miastem

Były to sukcesy bo ustabilizowały sytuację
Uczniowie słuchaj?

Uczniowie oglądają film
Kryzys światowy 1929 zapoczątkowany w USA
Bezrobocie, wycofanie obcego kapitału, pogorszenie stopy życiowej, podwyżki cen, bankructwa fabrykni?

Eugieniusz Kwiatkowski
COP zlokalizowany był na terenach rolniczych i z dala od wrogów Niemiec i ZSRR
Uczniowie piszą notakę

Uczniowie analizują mapę

Podział Polski na zachodnią czyli "Polskę A" i wschodnią czyli "Polskę B"
"Polska A" bardziej uprzemysłowiona "Polska B"rolnicza z małą ilością zakładów pracy
Tak istnieje
Taką nazwą posługuje się PiS
IV. Rekapitulacja pierwotna:
Podsumowanie lekcji
1. Jakie korzyści płynęły z COP - u

IV. Uczniowie odpowiadają na pytania

Nastąpiła rozbudowa infrastruktury. powstały nowe porty linie kolejowe, drogi utwardzone, nowe osiedla przy fabrykach. Szkoły uczyły fachowców do pracy w fabrykach, zmniejszyła się liczba bezrobotnych, wzrost produkcji, opanowanie kryzysu, scalenie gospodarki po trzech zaborach, podniósł sie poziom życia
V. Podanie pracy domowej
1. Wymień przedstawicieli kultury II RP i ich osiągnięcia

V. Uczniowie zapisują prace domową do zeszytu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.