X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33453
Przesłano:

Rządy A. Hitlera - konspekt zajęć

Konspekt z historii w klasie ....
Temat: Nazizm.Totalitaryzm w Niemczech.
Data:..
Prowadzący: .....

Cele lekcji:
Cele ogólne:
- pogłębienie, poszerzenie wiedzy ucznia na temat historii powszechnej II RP
Cele operacyjne:
* Po zakończonej lekcji uczeń zna i rozumie:
- sytuację Niemiec po I wojnie światowej
- okoliczności puczu monachijskiego i jego konsekwencje
- cechy nazizmu
-przyczyny zorganizowania "nocy długich noży","nocy kryształowej"
- drogę Adolfa Hitlera do władzy
-funkcjonowanie III Rzeszy
* Po zakończonej lekcji uczeń pamięta:
- postacie: A. Hitler, P.von Hindenburg
- daty: 1919,1920,1921, 1923, 1933,1934,1935, 1938
-pojęcia: Republika Weimarska, "noc długich noży", "noc kryształowa", nazizm, totalitaryzm, NSDAP, SA, SS, "Mein Kampf", pucz
* Po zakończonej lekcji potrafi:
- przedstawić sytuację w Rep. Weimarskiej po I wojnie św.
- scharakteryzować ideologię nazistowsk?

- przedstawić drogę Hitlera do władzy
-omówić przyczyny, przebieg i konsekwencje puczu monachijskiego
- omówić funkcjonowanie III Rzeszy
Po zakończonej lekcji uczeń jest przekonany, że:
- działalność A. Hitlera była zła i wyrządziła wiele zła na wielu płaszczyznach
* Środki dydaktyczne
- podręcznik J. Ustrzycki Historia 1 Ciekawi świata, wyd. Operon
- audycja radiowa Katarzyny Kobyleckiej z cyklu dźwiękowy przewodnik historii najnowszej "Antysemityzm"
- materiały statystyczne
- tekst źródłowy Fragment "Mein Kampf"" A.Hitlera
Metody pracy:
- rozmowa nauczająca
- praca z podręcznikiem
- praca z tekstem źródłowym
- praca ze źródłem statystycznym
- praca z audycją radiow?

Tok lekcji:
Czynności nauczyciela Czynności ucznia

I. Czynności organizacyjno – porządkowe:
sprawdzenie listy obecności I. Uczniowie odpowiadają po wyczytaniu swojego nazwiska. Przygotowanie podręczników, zeszytów przedmiotowych
II. Rekapitulacja wtórna:
Zadanie uczniom pytań, sprawdzających ich wiedzę z poprzedniego tematu lekcyjnego:
1. Jakie poznałeś państwa totalitarne?
2. Jak nazywała się partia polityczna we Włoszech faszystowskich?
3. Kiedy zakończyła się I wojna światowa?
4.Jaki był wynik I wojny światowej dla Niemiec?

II. Uczniowie odpowiadają na pytania:

Włochy, Związek Radziecki

Narodowa Partia Faszystowska

1918 roku

Przegrana
III. Wprowadzenie do tematu lekcji
Zapisanie tematu lekcji: Nazizm. Totalitaryzm w Niemczech.
Zapisanie głównych wytycznych lekcji i ich omówienie. Analizowanie głównych etapów na podstawie kalendarium z podręcznika s. 92- 93.
Nauczyciel prosi klasę o przeczytanie tekstu podręcznikowego na stronie 82.

1. Jakim ograniczeniom zostali poddani Niemcy po I wojnie światowej?

Nauczyciel przedstawia sylwetkę Adolfa Hitlera i jego działalność w Niemieckiej Partii Robotniczej (1919), działalność w Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników ( 1920) i jako przewodniczącego NSDAP.
Na podstawie kalendarium w podręczniku s.92,
1. Jaki symbol ma data i funkcja pełniona przez Hitlera w1921 roku?
2. Jaki mógł być cel w ówczesnym czasie NSDAP i Hitlera?
Na podstawie kalendarium z podręcznika s.92, nauczyciel omawia
przyczyny, przebieg, konsekwencje puczu monachijskiego.
Nauczyciel prosi o przeczytanie tekstu źródłowego z podręcznika s.84
1. Oceń, które postulaty Hitlera były zgodne z oczekiwaniami większości społeczeństwa?

2. Które stanowiły potencjalne zagrożenie dla porządku wewnętrznego w Niemczech i w Europie

Na podstawie źródła statystycznego z podręcznika s. 93
1. Przeanalizuj uzyskiwane wyniki NSDAP w wyborach do Reichstagu w latach XI 1932 - 33.
Na podstawie kalendarium z podręcznika s. 92 nauczyciel omawia kolejne etapy zdobywania władzy przez Hitlera ( 1933 - kanclerz, 1934 - łączy urząd kanclerza i prezydenta, przyjęcie tytułu Fuhrera - wodza ).
1. Jakie cechy z Włoch faszystowskich i ZSRR mogą się powtórzyć w III Rzeszy?

Nauczyciel prosi o wysłuchanie audycji radiowej i odpowiedź na następujące pytania:

1. Co oznacza pojęcie antysemityzm?

2. Czego dotyczyły ustawy norynberskie?

3. Jak chciano rozwiązać sprawę żydowską?

Kim byli Aryjczycy?

Nauczyciel uzupełnia wiadomości dotyczące nazizmu i totalitaryzmu ( nacjonalizm - wyższość Niemców ponad innymi narodami, rasizm, budowa państwa policyjnego, ingerencja państwa w różne dziedziny życia, podporządkowanie jednostki państwu, obozy pracy ).
Na podstawie kalendarium z podręcznika s. 93 nauczyciel omawia kolejne wydarzenia z historii III Rzeszy ( "noc długich noży" - 1934, "noc kryształowa" - 1938 ).
Uczniowie zapisują temat lekcji, słuchaj?

Uczniowie czytają i uzupełniają pierwszy punkt notatki

Ograniczeniom terytorialnym, gospodarczym, wojskowym

Hitler stoi na czele partii, jest jej przewodniczącym i będzie nakreślał jej program
Zdobycie władzy w państwie

Uczniowie słuchają, następnie zapisują treść drugiego punktu notatki ( pucz monachijski - 1923 w celu przejęcia władzy ).

Uczniowie czytają tekst i odpowiadają na pytanie nr. 1 pod tekstem
Społeczeństwo chciało pracy, pieniędzy, prestiżu unieważnienia traktatu wersalskiego

Zagrożenie stanowiła nienawiść do Żydów, unieważnienie traktatu wersalskiego, zapewnienie przestrzeni życiowej

Liczba mandatów z każdymi wyborami zwiększa się aż ostatecznie NSDAP uzyskuje wszystkie mandaty
Uczniowie słuchają następnie zapisują treść trzeciego punktu notatki ( 1933 rok Hitler kanclerzem, powstaje III Rzesza, tworzy państwo totalitarne )

Jedna partia polityczna, likwidacja opozycji, rozwój przemysłu ciężkiego, kult wodza, likwidacja przeciwników, terror, wierność
i posłuszeństwo wodzowi, cenzura, kontrola państwa
Uczniowie słuchają, następnie wyznaczeni uczniowie odpowiadają na wyznaczone pytania

Wrogość, nienawiść wobec Żydów

Nie mogli piastować urzędów i instytucji, systematycznie pozbawiano ich praw politycznych, stracili obywatelstwo, nie mogli zawierać małżeństw z Niemcami

Przez całkowite zniszczenie, zagładę
Byli to "super Niemcy", rasa panów stanowiąca wyższość nad innymi

Uczniowie słuchają, następnie robią samodzielną notatkę

Uczniowie słuchają, następnie piszą notatkę
( " noc długich noży "1934 r. - rozprawa z opozycją w Oddziałach Szturmowych SA, "noc kryształowa" 1938 r. - pogrom Żydów ).
IV. Rekapitulacja pierwotna:
Podsumowanie lekcji

1. Co łączyło ówczesne państwa totalitarne?

2. Czy Hitler pełnił funkcję dyktatora, jeśli tak to uzasadnij?

IV. Uczniowie odpowiadają na pytania

System sprawowania władzy, cechy państwa totalitarnego

Tak, był dyktatorem bo decydował o wszystkim i wszystkich w każdym calu, skupiał w swoich rękach najważniejsze stanowiska
V. Podanie pracy domowej
1. Przypomnij z początku roku szkolnego ograniczenia terytorialne Niemiec po I wojnie światowej V. Uczniowie zapisują treść pracy domowej do zeszytu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.