X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33181
Przesłano:
Dział: Świetlica

Zajęcia otwarte w świetlicy szkolnej "Świetlikowy aerobik - zabawy i ćwiczenia na każdy dzień"

KONSPEKT ZAJĘĆ OTWARTYCH
DATA: 31.01.2017
PROWADZĄCY: Natalia Bremer
GRUPA: I i II klasy SP
RODZAJ ZAJĘĆ: Zajęcia ruchowe/integracyjne
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut
TEMAT ZAJĘĆ: „Świetlikowy aerobik – zabawy i ćwiczenia na każdy dzień”
CEL OGÓLNY: Rozwijanie sprawności ruchowej u dzieci
CELE OPERACYJNE:
• Uczeń zna zasady każdej zabawy,
• Uczeń potrafi poprawnie wykonać wszystkie ćwiczenia zaprezentowane podczas zajęć,
• Uczeń stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas zajęć,
• Uczeń potrafi słuchać poleceń wychowawcy ze zrozumieniem,
• Uczeń poprawnie wykonuje polecenia nauczyciela.
CEL WYCHOWAWCZY:
• Kształtowanie u dzieci umiejętności zgodnej i bezpiecznej zabawy w grupie.
METODY:
• Metoda asymilacji wiedzy – pogadanka, instrukcje
• Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy – zabawy ruchowe, ćwiczenia
• Metoda praktycznego działania – zabawy ruchowe, ćwiczenia
FORMY PRACY: Indywidualna, zespołowa, zbiorowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: podkładki, szarfy z bibuły, piłka, chusta Klanzy, płyta CD, odtwarzacz płyt CD
TREŚCI NAUCZANIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna:
• Bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych,
• Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

KRYTERIUM POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ CELÓW: dzieci chętnie wykonywały ćwiczenia oraz brały udział we wszystkich zabawach przygotowanych przez wychowawcę,
a także bawiły się zgodnie z zasadami ustalonymi podczas zajęć.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA
• Powitanie uczestników zajęć.
• Objaśnienie dzieciom, iż przed zabawami i ćwiczeniami fizycznymi należy wykonać rozgrzewkę.
• Rozgrzewka
Nauczyciel prezentuje proste ćwiczenia w rytm muzyki, zaś zadaniem dzieci jest powtarzanie ich w tym samym czasie.

2. CZĘŚĆ GŁÓWNA
• Zabawa ruchowa – „Ptaszki do gniazda!”
Każde dziecko zabiera jedną okrągłą podkładkę i kładzie ją na podłodze w dowolnym miejscu. Następnie dzieci swobodnie biegają po sali omijając podkładki (gniazda). Na komendę nauczyciela „ptaszki do gniazda!” uczestnicy zabawy muszą szybko wskoczyć na swoją podkładkę. Dziecko, które zrobi to ostatnie, wymyśla ćwiczenie, które wykonują wszyscy.
• Zabawa z chustą animacyjną – „Piłka w grze”
Dzieci stoją trzymając chustę w rękach. Ich zadaniem jest kopnie jej między sobą tak, aby nie wypadła poza okręg.
• Zabawa ruchowa – „Berek z szarfami”
Każdy uczestnik zabawy przywiązuje sobie z tyłu szarfę wykonaną w bibuły. Na znak nauczyciela dzieci biegają po sali
i starają się sobie nawzajem zrywać szarfy. Dziecko, które jako jedyne zachowa szarfę – wygrywa.
• Zabawa z chustą animacyjną – „Lisek i kury”
Nauczyciel dzieli grupę na dwa zespoły. Pierwszy zespół staje w kole trzymając chustę, zaś drugi biega swobodnie poza chustą (kury). Nauczyciel wybiera również dziecko, które będzie lisem. Zadaniem lisa i kurek jest bieganie po sali. Na hasło „Uciekajcie przed lisem” kurki starają się schronić pod chustą. Dziecko złapane przez lisa wymyśla dla wszystkich ćwiczenie.
• Zabawa ruchowa – „Tunel”
Dzieci stoją w rozsypance. Nauczyciel wymyśla sposób, w jaki dzieci utworzą tunel, pod którym przetoczy piłkę. Uczestnicy zabawy muszą wytrzymać w określonej pozycji do momentu, aż piłka przeturla się przez cały tunel.
3. CZĘŚĆ KOŃCOWA
• Zabawa relaksacyjna – „Podaj piłkę”
Dzieci siadają w kręgu. Ich zadaniem jest podawanie sobie piłki nogami. Ćwiczenie kończy się w momencie, w którym piłka wróci do osoby rozpoczynającej zabawę.
• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej
Dzieci siadają w kręgu trzymając chustę. Gdy chusta znajduje się u góry dzieci robią wdech przez nos, a gdy spada na dół uczniowie robię wydech przez usta.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.