X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33180
Przesłano:
Dział: Świetlica

Program zajęć artystycznych "Mały Artysta"

PROGRAM PEDAGOGICZNY
„MAŁY ARTYSTA”
Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie

Autor: Natalia Bremer

SPIS TREŚCI

WSTĘP I OPIS............ ........................................3

CELE PROGRAMU........................................4

TEMATYKA ZAJĘĆ ........................................5

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW........................................6

METODY I FORMY PRACY........................................6

BIBLIOGRAFIA........................................8

I. WSTĘP I OPIS:

Sztuka zajmuje istotne miejsce w życiu dziecka. Sztuka pozwala lepiej zrozumieć świat. Dzięki niej życie staje się bardziej interesujące i odkrywcze. Wychowanie przez sztukę wiąże się z kształtowaniem wielu postaw młodego człowieka za pomocą jej wartości. Dzięki takim oddziaływaniom jesteśmy
w stanie wykształcić w dzieciach zamiłowanie i szacunek do sztuki, a przede wszystkim wychować je na świadomych jej odbiorców. Jednak głównym celem wychowania przez sztukę jest pobudzanie u najmłodszych aktywności twórczej. Świetlica szkolna jest miejscem, w którym można zadbać o rozwój zainteresowań artystycznych dzieci we wszystkich kierunkach. Celem zajęć prowadzonych w ramach programu „Mały Artysta” będzie rozwój twórczości dzieci, pobudzanie wyobraźni i kreatywności, warunków także stworzenie warunków do rozwijania własnych zainteresowań. Główną uwagę poświęci się na działalność twórczą dzieci ich rozwój emocjonalny, uczuciowy
i ruchowy, oraz zaspokajanie potrzeb psychofizycznych.
Program ten umożliwi uczestniczenie w m.in. zajęciach plastycznych, plastyczno – technicznych, muzycznych, tanecznych chętnym dzieciom zapisanym do świetlicy szkolnej. Prace wykonane przez uczestników zajęć będą eksponowane w świetlicy szkolnej oraz w holu szkoły. Zajęcia realizowane będą raz w tygodniu od października do maja roku szkolnego 2016/2017. Realizacja programu jest przewidziana na jeden rok szkolny.
Program zostanie dostosowany do możliwości dzieci. Dobór metod i form może być swobodnie modyfikowany przez nauczyciela tak, aby jak najbardziej zachęcić uczniów do udziału w nich oraz zaspokoić ich potrzeby samorealizacji oraz poznania.

II. CELE PROGRAMU:
Głównym celem programu jest wszechstronny rozwój dziecka, a w szczególności rozwijanie jego wyobraźni, kreatywności oraz pobudzenie wrażliwości na sztukę.

CELE OGÓLNE:
• Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci,
• Rozwijanie indywidualnych zdolności oraz twórczej aktywności,
• Angażowanie uczniów w życie kulturalne szkoły; umożliwienie prezentacji własnych dokonań,
• Angażowanie dzieci do udziału w pozaszkolnych konkursach artystycznych,
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Zapoznanie dzieci z ciekawostkami z historii sztuki,
• Poznawanie różnych technik plastycznych,
• Rozwijani umiejętności manualnych,
• Uwrażliwianie na piękno i kulturę słowa,
• Rozwijanie wyobraźni poprzez pisanie bajek,
• Zapoznanie dzieci z wybranymi pozycjami i polskiej i światowej literatury dla dzieci,
• Doskonalenie umiejętności wyrażania stanów emocjonalnych,
• Budowanie świadomości własnego ciała,
• Poznanie istoty teatru poprzez zabawy dramowe i improwizacyjne

III. TEMATYKA ZAJĘĆ:

RYSUNEK:
1. Witraż – bogactwo barw. Wykonanie mandali kolorowymi mazakami.
2. Martwa natura – sztuka rysowania węglem.
3. Jesień w moim mieście – pastelowy pejzaż.
4. Jesienne drzewo – wykonanie pracy grupowej kolorowym tuszem.
LITERATURA:
1. Lokomotywa i Stonoga - wybrane wiersze z polskiej literatury dla dzieci.
2. W baśniowym świecie Szeherezady – baśnie 1001 nocy.
3. Poznajemy wybrane bajki i baśnie polskie.
4. Jak zostać bajkopisarzem? Wspólne pisanie bajki.
MALARSTWO
1. Pointylizm – obraz usiany kropkami.
2. Piękno natury – sztuka malowania akwarelą.
3. Monochromatyzm – zimowy krajobraz.
4. Świat malowany rączkami – wykonanie pracy grupowej.
TANIEC:
1. Zabawy taneczne i ruchowe sposobem na nudę.
2. Choreografia i improwizacja – magiczny świat tańca.
MUZYKA:
1. Wesoła orkiestra – samodzielne wykonanie instrumentów muzycznych.
2. Świetlikowe śpiewy – wspólna nauka wybranych piosenek dla dzieci.
3. Muzyka i ruch – zabawy ruchowe dla najmłodszych.
4. Jak muzyka wpływa na nasze emocje? Zajęcia rozładowujące agresję.
TEATR:
1. Maska – symbol sztuki teatralnej.
2. Zabawa w teatr – zajęcia dramowe dla dzieci.
3. Sztuka improwizacji – jak zagrać bez scenariusza?
4. Lalki, kukiełki i pacynki – zajęcia plastyczno – techniczne.
RZEŹBA:
1. ZOO - rzeźby z plasteliny.
2. Rzeźba z papierowej pulpy – wspólne wykonanie pracy plastycznej.
3. Cuda z masy solnej – zajęcia plastyczno – techniczne.
4. Ekoludek – wykonanie rzeźb z surowców wtórnych.
ARCHITEKTURA:
1. Architektura przyszłości – jak zaprojektować nowoczesny budynek?
2. Budowla z kartonów – praca grupowa.
3. Najwspanialsze budowle świata - zajęcia plastyczne.
4. Makieta placu zabaw - wykonanie projektu z różnych materiałów.

IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

Konstrukcja programu pozwala na swobodny dobór treści, metod i form, tak, by móc je dostosować do możliwości i potrzeb dzieci.

METODY:
1. Metody asymilacji wiedzy - podające
 pogadanka
 dyskusja
 praca z książk?

2. Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy -problemowe
 klasyczna metoda problemowa
 metoda przypadków
 burza mózgów
 gry dydaktyczne
3. Metody praktyczne
 ćwiczebne
 realizacji zadań
4. Metody waloryzacyjne
 impresyjne
 ekspresyjne
FORMY PRACY
 Indywidualna,
 Grupowa,
 Zbiorowa,

VI. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia:
1. Tyszkowa M. Sztuka dla najmłodszych.Warszawa 1977
2. Gloton R., Clero C. Twórcza aktywność dziecka. Warszawa 1985
3. Szuman S. O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa 1969
4. Wojnar I. Możliwości wychowawcze sztuki. Warszawa 1971
5. Wojnar I. Wychowanie przez sztukę. Warszawa 1965
6. Sienkiewicz-Wilowska J.A. Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. Gdańsk 2011.
7. Samulczyk-Pawluk T. Edukacja teatralna w szkole podstawowej. Kraków 2005.
8. Przychodzińska-Kaciczak M. Muzyka i wychowanie. Warszawa 1969.
9. Marciniak T. Problemy wychowania plastycznego. Warszawa 1976.
10. Galewska-Kustra M. Szkoła wspierająca twórczość uczniów: teoria i przykład praktyki. Toruń 2012.
11. Kida J. (red. naukowa) Sztuka a świat dziecka. Rzeszów 1996.
12. Tyszkowa M. (pod red.) Sztuka dla dzieci szkolnych: teoria, recepcja, oddziaływanie. Poznań 1979.
13. Rozmysłowicz P. Sztuka i wychowanie: wprowadzenie w problematykę. Siedlce 1998.
14. Jabłońska M. (pod red.) Sztuka jako przestrzeń edukacyjna: teoria i praktyka. Wrocław 2011.
15.Kataryńczuk-Mania L.,z Karcz J. (red. naukowa) Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Zielona Góra 2002

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.