X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33087
Przesłano:
Dział: Diagnoza

Badanie wyników nauczania języka niemieckiego w klasach I-III gimnazjum

BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA J. NIEMIECKIEGO
W KLASACH I-III GIMNAZJUM
1. WSTĘP:
• Celem badania było sprawdzenie wiedzy gramatyczno- leksykalnej z j. niemieckiego dla klas I-III gimnazjum na poziomie określonym Podstawą Programową i programem nauczania języka niemieckiego w gimnazjum.
• Badaniu poddani zostali uczniowie klas I-III gimnazjum
• Badanie zostało przeprowadzone poprzez testy składające się z zadań gramatycznych, leksykalnych i kompetencyjnych w zakresie reagowania językowego i czytania ze zrozumieniem.
• Realizator badania:
2. PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA.
• Uczniowie oceniani byli w skali 1-6 zgodnie z normami ocen szkolnych wg poziomów wymagań
Klasa I G II G III G
Liczba uczniów piszących test 13 18 14
Maksymalna ogólna ilość punktów 46 50 31
Najwyższa uzyskana ogólna ilość punktów 42,5 46,5 31
Liczba uczniów z najwyższą ogólną ilością punktów 3 1 1
Najniższa uzyskana ogólna ilość punktów 30,5 24 15
Liczba uczniów z najniższą ogólną ilością punktów 1 1 1
Liczba uczniów z najwyższą liczbą punktów w poziomie A 10 3 7
Liczba uczniów z najwyższą liczbą punktów w poziomie B 11 6 9
Liczba uczniów z najwyższą liczbą punktów w poziomie C 11 2 6
• WYNIKI OSIĄGNIĘTE PRZEZ UCZNIÓW:
OCENA/
KLASA LICZBA UCZNIÓW
I G II G III G
bardzo dobry 3 2 7
dobry 9 11 2
dostateczny 1 4 4
dopuszczający 0 1 1
niedostateczny 0 0 0
średni wynik klas 4,15 3,77 4,07

POZIOM A: zadania leksykalne, znajomość i rozumienie pojęć, reagowanie językowe, komunikacja
POZIOM B: zadania gramatyczno – leksykalne, analiza i logiczne myślenie, czytanie ze zrozumieniem
POZIOM C: zadania gramatyczne, synteza, przekształcanie zdań

3. WNIOSKI
Analiza wyników klas I-III gimnazjum uzyskanych poprzez przeprowadzenie testu wykazała następujące obszary trudności:
KLASA III GIMNAZJUM
Lp. ZADANIA Wskaźnik łatwości Stopień osiągnięć
1. Ułożenie zdań z rozsypanki z poprawną odmianą czasowników łatwe dobry
2. Przekształcanie zdań w czasie przeszłym Perfekt. łatwe zadowalający
3. Uzupełnianie zaimka osobowego w odp. Przypadku. łatwe dobry
4. Dopisanie wyrazu z danej kategorii. łatwe dobry
5. Wstawienie odp. Spójnika. łatwe zadowalający
6. Wybór prawidłowej reakcji językowej (A,B lub C) umiarkowanie trudne niżej zadowalający
KLAS II GIMNAZJUM
1. Czytanie ze zrozumieniem. Wybranie popr. Odp. A,B lub C. łatwe dobry
2. Przekształcanie zdań w czasie przeszłym Perfekt. umiarkowanie trudne niżej zadowalający
3. Uzupełnianie luk zgodnie z sensem. umiarkowanie trudne niżej zadowalający
4. Tworzenie pytań do wyróżnionych części zdania. umiarkowanie trudne niżej zadowalający
5. Wybór poprawnej reakcji językowej A,B lub C. łatwe dobry
KLASA I GIMNAZJUM
1. Ułożenie pytań z podanych wyrazów. bardzo łatwe bardzo dobry
2. Wybór odp. Przyimka 3 podanych. łatwe zadowalający
3. Uzupełnianie tekstu z lukami podanymi wyrazami. bardzo łatwe bardzo dobry
4. Podpisanie zjawisk pogodowych. umiarkowanie trudne niżej zadowalający
5. Wybór odp. formy czasownika. bardzo łatwe bardzo dobry
6. Czytanie ze zrozumieniem. Odpowiedź na pytania do tekstu. łatwe zadowalający
7. Uzupełnianie czasowników w czasie przeszłym Praeteritum bardzo łatwe bardzo dobry
8. Wstawienie odp. spójnika zdań czasowych als/wenn. umiarkowanie trudne niżej zadowalający

WNIOSKI:
• Ćwiczyć poprawne formy reagowania językowego
• Zwracać uwagę na poprawność gramatyczną wypowiedzi pisemnych oraz ustnych
• Ćwiczyć kreatywne pisanie. Formułowanie odpowiedzi na pytania, tworzenie pytań.
• Ćwiczyć przekształcanie zdań w czasie przeszłym Perfekt
• Rozwiązywanie większej liczby zadań otwartych z lukami w tekście, uzupełnianie go zgodnie z sensem
• Ćwiczenie logicznego myślenia
• Poszerzanie słownictwa tematycznego, powtarzanie zwrotów
• Utrwalać pojęcia dotyczące zjawisk pogodowych
• Ćwiczyć zdania ze spójnikami zdań podrzędnie złożonych, szyk wyrazów w zdaniu
• Ćwiczenie problemów gramatycznych w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.