X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33083
Przesłano:
Dział: Języki obce

Regulamin Szkolnego Konkursu z Języka Niemieckiego i Angielskiego "Pokoloruj niemiecki i angielski" - Idiomy z kolorami

I. Założenia ogólne
Szkolny Konkurs Idiomów z kolorami w języku niemieckim i angielskim „Pokoloruj niemiecki i angielski”, adresowany jest do uczniów szkoły, którzy interesują się nauką języków obcych i chcą podnieść swój poziom znajomości języka niemieckiego i angielskiego poprzez naukę zwrotów idiomatycznych z kolorami.

II. Cele konkursu:
- poznanie idiomów angielskich i niemieckich z kolorami i ich polskich odpowiedników
- rozbudzenie zainteresowania językami obcymi
- pogłębianie wiedzy oraz podnoszenie umiejętności językowych
- trenowanie pamięci
- motywowanie do samokształcenia

III. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu
- W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas zarówno liceum, jak i technikum, przede wszystkim zaś uczniowie z klas liceum o profilu językowym.
- Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do dnia 12 grudnia 2014 do nauczycieli języków obcych lub bezpośrednio do organizatorów konkursu.
- Konkurs jest jednoetapowy i występuje w formie pisemnego testu sprawdzającego znajomość idiomów. Przed tym etapem uczniowie otrzymują do pamięciowego opanowania listę 75 wybranych idiomów zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim wraz z ich polskimi odpowiednikami.
Konkurs odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 8.45 i trwać będzie 45 minut.
IV. Nagrody i wyróżnienia
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 stycznia 2015 r.
- Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy oraz cząstkowe oceny celujące. Natomiast wszyscy pozostali uczestnicy konkursu, którzy osiągnęli 50% sumy punktów, otrzymają cząstkową ocenę bardzo dobrą.
- Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w styczniu 2015r. na apelu szkolnym, podsumowującym wyniki nauczania i zachowania w pierwszym semestrze.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.